Ubuntu install apache php mysql phpmyadmin
Baza wiedzy Linux News

Ubuntu install apache php mysql phpmyadmin

Aby zainstalować serwer Apache, PHP, MySQL i phpMyAdmin na systemie Ubuntu, wykonaj następujące kroki:

Ubuntu install apache php mysql phpmyadmin
Ubuntu install apache php mysql phpmyadmin
  1. Aktualizacja systemu: Otwórz terminal i wykonaj poniższą komendę, aby zaktualizować listę pakietów systemowych:
sudo apt update
  1. Instalacja serwera Apache: Wprowadź poniższą komendę, aby zainstalować serwer Apache:
sudo apt install apache2
  1. Instalacja PHP: Aby zainstalować PHP, wykonaj poniższą komendę:
sudo apt install php libapache2-mod-php

Po zainstalowaniu PHP, możesz sprawdzić wersję PHP za pomocą polecenia php -v.

  1. Instalacja MySQL: Wykonaj poniższą komendę, aby zainstalować serwer MySQL:
sudo apt install mysql-server

Podczas instalacji zostaniesz poproszony o ustawienie hasła dla użytkownika root bazy danych MySQL.

  1. Instalacja phpMyAdmin: Aby zainstalować phpMyAdmin, wykonaj poniższą komendę:
sudo apt install phpmyadmin

Podczas instalacji zostaniesz poproszony o wybranie serwera WWW (np. Apache) i ustawienie hasła dla dostępu do phpMyAdmin.

  1. Konfiguracja serwera Apache: Aby skonfigurować serwer Apache, aby działał z PHP i phpMyAdmin, wykonaj poniższe polecenia:
sudo phpenmod mysqli
sudo systemctl restart apache2

Po wykonaniu tych kroków, Apache, PHP, MySQL i phpMyAdmin powinny być zainstalowane i skonfigurowane na Twoim systemie Ubuntu.

Aby uzyskać dostęp do phpMyAdmin, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz http://localhost/phpmyadmin lub http://adres_IP_serwera/phpmyadmin, jeśli korzystasz z zdalnego serwera.

Polecane wpisy
Czy można zainstalować macOS na komputerze PC?
Czy można zainstalować macOS na komputerze PC?

Czy można zainstalować macOS na komputerze PC? MacOS to system operacyjny opracowany przez firmę Apple i dostępny tylko na komputerach Czytaj dalej

Sterownik graficzny przestał działać, rozwiązanie
Sterownik graficzny przestał działać, rozwiązanie

Sterownik graficzny przestał działać, rozwiązanie Sterownik graficzny jest kluczowym elementem, który pozwala komputerowi na wyświetlanie obrazu. Jeśli sterownik przestanie działać, Czytaj dalej