Ubuntu install apache php mysql phpmyadmin
Baza wiedzy Linux News

Ubuntu install apache php mysql phpmyadmin

Aby zainstalować serwer Apache, PHP, MySQL i phpMyAdmin na systemie Ubuntu, wykonaj następujące kroki:

Ubuntu install apache php mysql phpmyadmin
Ubuntu install apache php mysql phpmyadmin
  1. Aktualizacja systemu: Otwórz terminal i wykonaj poniższą komendę, aby zaktualizować listę pakietów systemowych:
sudo apt update
  1. Instalacja serwera Apache: Wprowadź poniższą komendę, aby zainstalować serwer Apache:
sudo apt install apache2
  1. Instalacja PHP: Aby zainstalować PHP, wykonaj poniższą komendę:
sudo apt install php libapache2-mod-php

Po zainstalowaniu PHP, możesz sprawdzić wersję PHP za pomocą polecenia php -v.

  1. Instalacja MySQL: Wykonaj poniższą komendę, aby zainstalować serwer MySQL:
sudo apt install mysql-server

Podczas instalacji zostaniesz poproszony o ustawienie hasła dla użytkownika root bazy danych MySQL.

  1. Instalacja phpMyAdmin: Aby zainstalować phpMyAdmin, wykonaj poniższą komendę:
sudo apt install phpmyadmin

Podczas instalacji zostaniesz poproszony o wybranie serwera WWW (np. Apache) i ustawienie hasła dla dostępu do phpMyAdmin.

  1. Konfiguracja serwera Apache: Aby skonfigurować serwer Apache, aby działał z PHP i phpMyAdmin, wykonaj poniższe polecenia:
sudo phpenmod mysqli
sudo systemctl restart apache2

Po wykonaniu tych kroków, Apache, PHP, MySQL i phpMyAdmin powinny być zainstalowane i skonfigurowane na Twoim systemie Ubuntu.

Aby uzyskać dostęp do phpMyAdmin, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz http://localhost/phpmyadmin lub http://adres_IP_serwera/phpmyadmin, jeśli korzystasz z zdalnego serwera.

Polecane wpisy
Szybkie pozycjonowanie stron internetowych
Szybkie pozycjonowanie stron internetowych

Szybkie pozycjonowanie stron internetowych to nie tylko marzenie każdego właściciela strony, ale również często wyzwania, z którym musi się zmierzyć. Czytaj dalej

Od zera do milionera jak zarobić duże pieniądze
Od zera do milionera jak zarobić duże pieniądze

Przejście od zera do milionera może być długotrwałym procesem, ale oto kilka sugestii, które mogą Ci pomóc w zarabianiu dużych Czytaj dalej