Jak dodać drukarkę PDF w Linuksie?
Linux

Jak dodać drukarkę PDF w Linuksie?

Jak dodać drukarkę PDF w Linuksie?

Drukarka PDF to wirtualna drukarka, która zamiast drukować na papierze, zapisuje dokument w formacie PDF. Jest to przydatne, gdy chcesz zachować dokument w formie elektronicznej lub wysłać go do kogoś, kto nie ma dostępu do Twojego komputera.

Jak dodać drukarkę PDF w Linuksie?
Jak dodać drukarkę PDF w Linuksie?

Aby dodać drukarkę PDF w Linuksie, należy wykonać następujące kroki:

 1. Upewnij się, że pakiet cups-pdf jest zainstalowany. Jeśli nie jest, możesz go zainstalować, wykonując następujące polecenie:
sudo apt-get install cups-pdf
 1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do adresu http://localhost:631.

 2. Zaloguj się na konto użytkownika, który będzie używał drukarki.

 3. Kliknij na link Dodaj drukarkę.

 4. W oknie dialogowym Dodaj drukarkę wybierz Dodawanie drukarki lokalnej.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę drukarki.

 6. W polu Urządzenie wybierz Virtual Printer(PDF Printer).

 7. Kliknij na przycisk Dalej.

 8. W oknie dialogowym Ustawienia drukarki możesz dostosować ustawienia drukarki, takie jak rozdzielczość i format strony.

 9. Kliknij na przycisk Dalej.

 10. W oknie dialogowym Test drukarki możesz wydrukować testową stronę.

 11. Kliknij na przycisk Zakończ.

Po wykonaniu tych kroków drukarka PDF zostanie dodana do systemu. Aby wydrukować dokument do formatu PDF, wystarczy wybrać drukarkę PDF w menu drukowania.

Alternatywny sposób

Możesz również dodać drukarkę PDF, wykonując następujące polecenie:

sudo cupsadd -c -d "Nazwa drukarki" -P "Virtual Printer(PDF Printer)"

Na przykład, aby dodać drukarkę o nazwie “Drukarka PDF”, wykonaj następujące polecenie:

sudo cupsadd -c -d "Drukarka PDF" -P "Virtual Printer(PDF Printer)"

Uwagi

 • Dodanie drukarki PDF wymaga uprawnień administratora.
 • Jeśli masz problemy z dodaniem drukarki PDF, skontaktuj się z pomocą techniczną dystrybucji Linux, której używasz.
Polecane wpisy
Konfiguracja karty sieciowej Linux Server
Konfiguracja karty sieciowej Linux Server

Konfiguracja karty sieciowej w systemie Linux Server może być wykonana poprzez edycję plików konfiguracyjnych lub za pomocą narzędzi wiersza poleceń. Czytaj dalej