Instalacja Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) Stack na Ubuntu
Baza wiedzy Linux News

Instalacja Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) Stack na Ubuntu

Aby zainstalować stos LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) w systemie Ubuntu 22.04, wykonaj następujące kroki:

Instalacja Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) Stack na Ubuntu
Instalacja Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) Stack na Ubuntu
  1. Aktualizacja systemu: Otwórz terminal i wprowadź poniższą komendę, aby zaktualizować listę pakietów systemowych:
sudo apt update
  1. Instalacja serwera Apache: Wykonaj poniższą komendę, aby zainstalować serwer Apache:
sudo apt install apache2

Po instalacji serwera Apache, można go uruchomić, zatrzymać lub zrestartować za pomocą poleceń:

sudo systemctl start apache2 # Uruchomienie serwera Apache
sudo systemctl stop apache2 # Zatrzymanie serwera Apache
sudo systemctl restart apache2 # Restart serwera Apache
  1. Instalacja serwera MySQL: Wykonaj poniższą komendę, aby zainstalować serwer MySQL:
sudo apt install mysql-server

Podczas instalacji zostaniesz poproszony o ustawić hasło dla użytkownika root bazy danych MySQL.

  1. Instalacja PHP: Wprowadź poniższą komendę, aby zainstalować PHP oraz moduły niezbędne do integracji z Apache i MySQL:
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

Po zainstalowaniu PHP, można sprawdzić wersję PHP za pomocą polecenia php -v.

  1. Konfiguracja MySQL: Po instalacji MySQL, wykonaj polecenie:
sudo mysql_secure_installation

Będziesz miał możliwość wykonania kilku kroków konfiguracyjnych, takich jak ustawienie hasła dla użytkownika root, usunięcie anonimowych użytkowników i dezaktywacja zdalnego logowania.

Po wykonaniu tych kroków, stos LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) powinien być zainstalowany i skonfigurowany na Twoim systemie Ubuntu 22.04.

Polecane wpisy
Automatyczne uruchamianie programu po starcie Windowsa

Automatyczne uruchamianie programu po starcie Windowsa na przykładzie przeglądarki internetowej IE. Prawdopodobnie nasunie się Tobie pytanie: „po co mi to Czytaj dalej

Czy ilość linków przychodzących do strony ma znaczenie?

Zdobywanie linków przychodzących do strony (link building), to proces wspierający jej skuteczne pozycjonowanie. W tym przypadku większe znaczenie od liczby Czytaj dalej