Linux: jak sprawdzić otwarte porty
Linux

Linux: jak sprawdzić otwarte porty

Porty to numerowane adresy używane do oznaczania ruchu sieciowego. Każda usługa w sieci ma domyślnie własne porty. Na przykład, usługi WWW i poczty e-mail korzystają z portów TCP 80 i 110.

Linux: jak sprawdzić otwarte porty
Linux: jak sprawdzić otwarte porty

Sprawdzenie otwartych portów może być przydatne w wielu sytuacjach. Może być to konieczne do:

  • Diagnozy problemów z połączeniem sieciowym
  • Zdiagnozowania problemów z zabezpieczeniami
  • Ustalenia, jakie usługi są dostępne na komputerze lub serwerze

W systemie Linux istnieje kilka sposobów sprawdzenia otwartych portów.

Użycie polecenia netstat

Netstat to standardowe narzędzie wiersza poleceń do wyświetlania informacji o połączeniach sieciowych. Aby użyć netstat do sprawdzenia otwartych portów, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz okno terminala.
  2. Wykonaj polecenie:
netstat -an

To polecenie wyświetli listę wszystkich portów, które są obecnie nasłuchują na połączenia.

Proto Local Address Foreign Address State
TCP *:80 0.0.0.0:* LISTEN
TCP *:443 0.0.0.0:* LISTEN
TCP *:22 0.0.0.0:* LISTEN

W powyższym przykładzie, porty 80, 443 i 22 są otwarte. Port 80 jest używany przez usługę WWW, port 443 jest używany przez usługę HTTPS, a port 22 jest używany przez usługę SSH.

Użycie polecenia ss

Ss to nowsze narzędzie wiersza poleceń, które zapewnia bardziej szczegółowe informacje o połączeniach sieciowych. Aby użyć ss do sprawdzenia otwartych portów, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz okno terminala.
  2. Wykonaj polecenie:
ss -an

To polecenie wyświetli listę wszystkich portów, które są obecnie nasłuchują na połączenia.

LISTEN 0 127.0.0.1:22 (LISTEN)
LISTEN 0 0.0.0.0:80 (LISTEN)
LISTEN 0 0.0.0.0:443 (LISTEN)

W powyższym przykładzie, porty 22, 80 i 443 są otwarte.

Użycie narzędzia Nmap

Nmap to potężne narzędzie do skanowania sieci. Może być używane do wykrywania otwartych portów, a także do innych celów, takich jak wykrywanie systemów operacyjnych i usług.

Aby użyć Nmap do sprawdzenia otwartych portów, wykonaj następujące czynności:

  1. Zainstaluj Nmap.
  2. Otwórz okno terminala.
  3. Wykonaj polecenie:
nmap -sT localhost

To polecenie przeprowadzi szybkie skanowanie portów TCP na komputerze lokalnym.

Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2023-09-14 14:11 PDT
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000000000 seconds).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp open http
443/tcp open https

W powyższym przykładzie, porty 22, 80 i 443 są otwarte.

Czytaj  Tunelowanie SSH: Jak to zrobić?

Podsumowanie

Sprawdzenie otwartych portów może być przydatne w wielu sytuacjach. Istnieje kilka sposobów sprawdzenia otwartych portów w systemie Linux. Najprostszym sposobem jest użycie polecenia netstat lub ss. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą użyć narzędzia Nmap.

Polecane wpisy
Skonfiguruj SPF, DKIM i DMARC: Poradnik administratora
Skonfiguruj SPF, DKIM i DMARC: Poradnik administratora

Skonfiguruj SPF, DKIM i DMARC: Poradnik administratora Wstęp: SPF, DKIM i DMARC to trzy kluczowe protokoły uwierzytelniania poczty e-mail, które Czytaj dalej

Konfiguracja scentralizowanego uwierzytelniania SSH
Konfiguracja scentralizowanego uwierzytelniania SSH

Konfiguracja scentralizowanego uwierzytelniania SSH Scentralizowane uwierzytelnianie SSH pozwala na zarządzanie dostępem do serwerów SSH z jednego miejsca. Umożliwia to wygodne Czytaj dalej