Linux: jak sprawdzić otwarte porty
Linux

Linux: jak sprawdzić otwarte porty

Porty to numerowane adresy używane do oznaczania ruchu sieciowego. Każda usługa w sieci ma domyślnie własne porty. Na przykład, usługi WWW i poczty e-mail korzystają z portów TCP 80 i 110.

Linux: jak sprawdzić otwarte porty
Linux: jak sprawdzić otwarte porty

Sprawdzenie otwartych portów może być przydatne w wielu sytuacjach. Może być to konieczne do:

  • Diagnozy problemów z połączeniem sieciowym
  • Zdiagnozowania problemów z zabezpieczeniami
  • Ustalenia, jakie usługi są dostępne na komputerze lub serwerze

W systemie Linux istnieje kilka sposobów sprawdzenia otwartych portów.

Użycie polecenia netstat

Netstat to standardowe narzędzie wiersza poleceń do wyświetlania informacji o połączeniach sieciowych. Aby użyć netstat do sprawdzenia otwartych portów, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz okno terminala.
  2. Wykonaj polecenie:
netstat -an

To polecenie wyświetli listę wszystkich portów, które są obecnie nasłuchują na połączenia.

Proto Local Address Foreign Address State
TCP *:80 0.0.0.0:* LISTEN
TCP *:443 0.0.0.0:* LISTEN
TCP *:22 0.0.0.0:* LISTEN

W powyższym przykładzie, porty 80, 443 i 22 są otwarte. Port 80 jest używany przez usługę WWW, port 443 jest używany przez usługę HTTPS, a port 22 jest używany przez usługę SSH.

Użycie polecenia ss

Ss to nowsze narzędzie wiersza poleceń, które zapewnia bardziej szczegółowe informacje o połączeniach sieciowych. Aby użyć ss do sprawdzenia otwartych portów, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz okno terminala.
  2. Wykonaj polecenie:
ss -an

To polecenie wyświetli listę wszystkich portów, które są obecnie nasłuchują na połączenia.

LISTEN 0 127.0.0.1:22 (LISTEN)
LISTEN 0 0.0.0.0:80 (LISTEN)
LISTEN 0 0.0.0.0:443 (LISTEN)

W powyższym przykładzie, porty 22, 80 i 443 są otwarte.

Użycie narzędzia Nmap

Nmap to potężne narzędzie do skanowania sieci. Może być używane do wykrywania otwartych portów, a także do innych celów, takich jak wykrywanie systemów operacyjnych i usług.

Aby użyć Nmap do sprawdzenia otwartych portów, wykonaj następujące czynności:

  1. Zainstaluj Nmap.
  2. Otwórz okno terminala.
  3. Wykonaj polecenie:
nmap -sT localhost

To polecenie przeprowadzi szybkie skanowanie portów TCP na komputerze lokalnym.

Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2023-09-14 14:11 PDT
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000000000 seconds).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp open http
443/tcp open https

W powyższym przykładzie, porty 22, 80 i 443 są otwarte.

Czytaj  Linux jak sprawdzić wersję systemu

Podsumowanie

Sprawdzenie otwartych portów może być przydatne w wielu sytuacjach. Istnieje kilka sposobów sprawdzenia otwartych portów w systemie Linux. Najprostszym sposobem jest użycie polecenia netstat lub ss. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą użyć narzędzia Nmap.

Polecane wpisy
Linux Mint download
Linux Mint download

Linux Mint to popularna dystrybucja systemu operacyjnego Linux, bazująca na Ubuntu. Oferuje kilka wersji, które różnią się głównie domyślnym środowiskiem Czytaj dalej

Plik stronicowania w systemie Linux Debian: Jak zoptymalizować jego ustawienia?
Plik stronicowania w systemie Linux Debian: Jak zoptymalizować jego ustawienia?

Plik stronicowania, znany również jako plik wymiany (swap), jest istotnym elementem w systemie Linux Debian. Pełni on rolę rozszerzenia pamięci Czytaj dalej