Informatyka

Sieci Komputerowe

Cyberbezpieczeństwo

Linux

AI

Gry

Popularne wpisy

Docker – Konfiguracja i administracja w systemie Linux

Docker – Konfiguracja i administracja w systemie Linux Docker to platforma konteneryzacji, która umożliwia uruchamianie aplikacji w odizolowanych środowiskach zwanych kontenerami. Kontenery zawierają oprogramowanie wraz ze wszystkimi jego zależnościami, co zapewnia spójne środowisko uruchomieniowe niezależnie od komputera, na którym są…

Tworzenie własnej paczki .db w systemie Linux

Tworzenie własnej paczki .db w systemie Linux Paczki .db to pliki bazy danych SQLite, które są powszechnie używane do przechowywania danych w systemach Linux. Możesz tworzyć własne paczki .db za pomocą narzędzia SQLite. W tym poradniku omówimy podstawowe kroki tworzenia…

Kompilacja programów z kodu źródłowego w systemie Linux

Kompilacja programów z kodu źródłowego w systemie Linux Kompilacja programów z kodu źródłowego to proces przekształcania kodu napisanego w języku programowania wysokiego poziomu (np. C, C++, Python, Java) na kod maszynowy, który może być bezpośrednio wykonywany przez procesor komputera. Ten…

Korzystanie z menedżerów pakietów (apt, yum, dnf) w systemie Linux

Korzystanie z menedżerów pakietów (apt, yum, dnf) w systemie Linux Menedżery pakietów to niezbędne narzędzia w systemie Linux, ułatwiające instalowanie, aktualizowanie i usuwanie oprogramowania. Pozwalają one na automatyczne pobieranie i instalowanie pakietów z repozytoriów, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko…

Aktualizacja pakietów w systemie Linux

Aktualizacja pakietów w systemie Linux Aktualizacja pakietów w systemie Linux jest kluczowa dla utrzymania bezpieczeństwa i stabilności systemu. Zapewnia to dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, zawierających poprawki błędów i ulepszenia zabezpieczeń. W tym poradniku omówimy dwa najpopularniejsze sposoby aktualizacji pakietów…

Instalowanie pakietów w systemie Linux

Instalowanie pakietów w systemie Linux Instalowanie pakietów to jedna z podstawowych czynności w systemie Linux. Pakiety zawierają oprogramowanie i narzędzia niezbędne do działania systemu i uruchamiania aplikacji. W tym poradniku omówimy dwa najpopularniejsze sposoby instalowania pakietów w systemie Linux: 1….

Zarządzanie kontami użytkowników w systemie Linux

Zarządzanie kontami użytkowników w systemie Linux Zarządzanie kontami użytkowników w systemie Linux jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w systemie. Obejmuje to tworzenie, usuwanie, modyfikowanie uprawnień i monitorowanie aktywności kont użytkowników. W tym poradniku omówimy podstawowe czynności związane z…

Konfiguracja sudo w systemie Linux

Konfiguracja sudo w systemie Linux sudo to program, który umożliwia użytkownikom systemu Linux wykonywanie poleceń z uprawnieniami roota. Pozwala to na delegowanie uprawnień administracyjnych użytkownikom bez konieczności nadawania im pełnego dostępu roota, co może być niebezpieczne. Plik konfiguracyjny sudo Głównym…

Nadawanie uprawnień użytkownikom i grupom w systemie Linux

Nadawanie uprawnień użytkownikom i grupom w systemie Linux W systemie Linux uprawnienia określają, co użytkownicy i grupy mogą robić z plikami i katalogami. Uprawnienia są przypisywane do plików, katalogów i urządzeń, a użytkownicy i grupy mogą mieć różne poziomy dostępu…