Tunelowanie SSH: Jak to zrobić?
Linux

Tunelowanie SSH: Jak to zrobić?

Tunelowanie SSH: Jak to zrobić?

Tunelowanie SSH to potężna technika, która pozwala na bezpieczne przesyłanie danych przez niezabezpieczone sieci. Umożliwia to ominięcie blokad firewalla, dostęp do ukrytych usług i szyfrowanie komunikacji.

Tunelowanie SSH: Jak to zrobić?
Tunelowanie SSH: Jak to zrobić?

Jak działa tunelowanie SSH?

Tunelowanie SSH wykorzystuje protokół SSH do utworzenia szyfrowanego połączenia między dwoma komputerami. Połączenie to działa jak wirtualny tunel, przez który można przesyłać dane.

Rodzaje tunelowania SSH:

 • Lokalne przekierowanie portów: Przekierowuje ruch z lokalnego portu na zdalny port. Przydatne do dostępu do usług działających na zdalnym serwerze, np. bazy danych.

 • Zdalne przekierowanie portów: Przekierowuje ruch zdalnego portu na lokalny port. Przydatne do udostępniania usług działających na lokalnym komputerze w Internecie.

 • Odwrócony tunel SSH: Umożliwia zdalnemu komputerowi połączenie się z lokalnym portem. Przydatne do omijania firewalli i dostępu do lokalnych zasobów z Internetu.

Przykład użycia:

Załóżmy, że chcesz połączyć się z bazą danych działającą na zdalnym serwerze, ale dostęp do portu bazy danych jest zablokowany przez firewall. Możesz użyć tunelowania SSH, aby przekierować ruch z lokalnego portu na port bazy danych na serwerze.

Konfiguracja tunelowania SSH:

 1. Upewnij się, że serwer SSH jest zainstalowany i uruchomiony na obu komputerach.
 2. Wygeneruj parę kluczy SSH, jeśli nie masz ich jeszcze.
 3. Na komputerze klienckim uruchom polecenie ssh, aby utworzyć tunel.

Przykładowe polecenie dla lokalnego przekierowania portów:

ssh -L 3306:localhost:3306 user@remote_server

To polecenie przekieruje ruch z lokalnego portu 3306 na port 3306 na zdalnym serwerze remote_server. Użytkownik user musi mieć dostęp do serwera remote_server.

Dodatkowe informacje:

 • Dokumentacja SSH: https://www.ssh.com/ssh/protocol/
 • Poradniki dotyczące tunelowania SSH:
  • <usunięto nieprawidłowy URL>: <usunięto nieprawidłowy URL>
  • <usunięto nieprawidłowy URL>: <usunięto nieprawidłowy URL>

Przykładowe konfiguracje tunelowania SSH:

Lokalne przekierowanie portów:

 • Użycie: Dostęp do bazy danych MySQL działającej na zdalnym serwerze.
 • Polecenie:
ssh -L 3306:localhost:3306 user@remote_server
 • Wyjaśnienie:
  • -L: Opcja określająca lokalne przekierowanie portu.
  • 3306: Lokalny port, do którego będzie przekierowany ruch.
  • localhost:3306: Zdalny adres IP i port bazy danych MySQL.
  • user: Nazwa użytkownika na zdalnym serwerze.
  • remote_server: Adres IP zdalnego serwera.
Czytaj  Diagnostyka dysku twardego Linux program

Zdalne przekierowanie portów:

 • Użycie: Udostępnienie lokalnego serwera WWW w Internecie.
 • Polecenie:
ssh -R 80:localhost:80 user@remote_server
 • Wyjaśnienie:
  • -R: Opcja określająca zdalne przekierowanie portu.
  • 80: Zdalny port, na który będzie przekierowany ruch.
  • localhost:80: Lokalny adres IP i port serwera WWW.
  • user: Nazwa użytkownika na zdalnym serwerze.
  • remote_server: Adres IP zdalnego serwera.

Odwrócony tunel SSH:

 • Użycie: Dostęp do lokalnego komputera z Internetu.
 • Polecenie:
ssh -R 8080:localhost:22 user@remote_server
 • Wyjaśnienie:
  • -R: Opcja określająca zdalne przekierowanie portu.
  • 8080: Zdalny port, na który będzie przekierowany ruch.
  • localhost:22: Lokalny adres IP i port SSH.
  • user: Nazwa użytkownika na zdalnym serwerze.
  • remote_server: Adres IP zdalnego serwera.

Dodatkowe opcje:

 • -p: Określa numer portu SSH (domyślnie 22).
 • -i: Określa ścieżkę do pliku klucza SSH.
 • -C: Włącza kompresję danych.

Uwaga: Pamiętaj o dostosowaniu konfiguracji do swoich potrzeb i preferencji. Upewnij się, że używasz silnych haseł lub kluczy SSH dla bezpieczeństwa.

Podsumowanie:

Tunelowanie SSH to potężne narzędzie, które może być używane do różnych celów. Konfiguracja może być skomplikowana, ale dostępne są liczne instrukcje i poradniki. Pamiętaj o bezpieczeństwie i używaj silnych haseł lub kluczy SSH.

Polecane wpisy
1000 przydatnych poleceń Linux
1000 przydatnych poleceń Linux

Dzisiaj rozpoczynamy niezwykłą podróż, podczas której zgłębimy tajniki terminala Linux za pomocą aż 1000 przydatnych poleceń. Czytaj dalej

Linux jako Serwer Druku i Zarządzania Dokumentami
Linux jako Serwer Druku i Zarządzania Dokumentami

Linux to popularny system operacyjny open source, który jest często używany w środowiskach serwerowych. Wśród jego wielu funkcji znajduje się Czytaj dalej