Jak usunąć wszystkie katalogi lub pliki o określonej nazwie z drzewa katalogów?
Linux

Jak usunąć wszystkie katalogi lub pliki o określonej nazwie z drzewa katalogów?

Jak usunąć wszystkie katalogi lub pliki o określonej nazwie z drzewa katalogów?

W systemach operacyjnych Windows i Linux istnieje kilka sposobów na usunięcie wszystkich katalogów lub plików o określonej nazwie z drzewa katalogów.

Metoda 1: Użycie Eksploratora plików

W systemie Windows możesz użyć Eksploratora plików, aby usunąć wszystkie katalogi lub pliki o określonej nazwie z drzewa katalogów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Eksplorator plików.
 2. Wpisz nazwę pliku lub katalogu, który chcesz usunąć, w polu wyszukiwania.
 3. Naciśnij Enter.
 4. Wybierz wszystkie katalogi lub pliki, które chcesz usunąć.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane elementy i wybierz Usuń.
 6. Kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie.
Jak usunąć wszystkie katalogi lub pliki o określonej nazwie z drzewa katalogów?
Jak usunąć wszystkie katalogi lub pliki o określonej nazwie z drzewa katalogów?

Metoda 2: Użycie wiersza poleceń

W systemie Windows i Linux możesz użyć wiersza poleceń, aby usunąć wszystkie katalogi lub pliki o określonej nazwie z drzewa katalogów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz wiersz poleceń.
 2. Wpisz następujące polecenie:
for /r %f in (.\*) do (
  if "%f"=="[nazwa pliku lub katalogu]" (
    echo "Usuwanie pliku lub katalogu: %f"
    del "%f"
  )
)

gdzie:

 • [nazwa pliku lub katalogu] to nazwa pliku lub katalogu, który chcesz usunąć.

Na przykład, aby usunąć wszystkie pliki o nazwie example.txt z bieżącego katalogu i wszystkich podkatalogów, wpisz następujące polecenie:

for /r %f in (.\*) do (
  if "%f"=="example.txt" (
    echo "Usuwanie pliku: %f"
    del "%f"
  )
)

Metoda 3: Użycie skryptu PowerShell

W systemie Windows możesz również użyć skryptu PowerShell, aby usunąć wszystkie katalogi lub pliki o określonej nazwie z drzewa katalogów. Aby to zrobić, utwórz skrypt PowerShell z następującym kodem:

PowerShell
# Użyj zmiennej $Path, aby określić ścieżkę do katalogu, z którego chcesz usunąć pliki.
$Path = "C:\Users\[nazwa użytkownika]\Desktop"

# Użyj zmiennej $File, aby określić nazwę pliku, który chcesz usunąć.
$File = "example.txt"

# Użyj pętli foreach, aby iterować przez wszystkie pliki w katalogu.
foreach ($f in Get-ChildItem $Path) {
  # Sprawdź, czy plik ma nazwę $File.
  if ($f.Name -eq $File) {
    # Usuń plik.
    Remove-Item $f
  }
}

Zastąp [nazwa użytkownika] w zmiennej $Path swoją nazwą użytkownika.

Czytaj  Linux i Gry: Wprowadzenie do Rozrywki na Linuksie

Zapisz skrypt PowerShell z rozszerzeniem .ps1.

Aby uruchomić skrypt PowerShell, otwórz wiersz poleceń i przejdź do katalogu, w którym znajduje się skrypt. Następnie wpisz następujące polecenie:

powershell.exe [nazwa skryptu]

Na przykład, aby usunąć wszystkie pliki o nazwie example.txt z pulpitu, wpisz następujące polecenie:

powershell.exe remove_all_files.ps1

Uwagi

 • Uważaj, aby nie usunąć ważnych plików. Przed użyciem którejkolwiek z tych metod upewnij się, że masz kopię zapasową wszystkich plików, które chcesz usunąć.
 • Jeśli chcesz usunąć katalog, musisz najpierw usunąć wszystkie pliki znajdujące się w tym katalogu.
Polecane wpisy
Standardowe usługi w Linux
Standardowe usługi w Linux

W Linuxie istnieje wiele standardowych usług, które mogą być uruchamiane w systemie. Oto kilka z najważniejszych: Czytaj dalej

Debian otwarte porty
Debian otwarte porty

Aby sprawdzić otwarte porty w systemie Debian, można skorzystać z różnych narzędzi. Oto kilka popularnych sposobów: Czytaj dalej