Tworzenie własnej paczki .db w systemie Linux
Linux

Tworzenie własnej paczki .db w systemie Linux

Tworzenie własnej paczki .db w systemie Linux

Paczki .db to pliki bazy danych SQLite, które są powszechnie używane do przechowywania danych w systemach Linux. Możesz tworzyć własne paczki .db za pomocą narzędzia SQLite. W tym poradniku omówimy podstawowe kroki tworzenia i zarządzania paczkami .db w systemie Linux.

Tworzenie własnej paczki .db w systemie Linux
Tworzenie własnej paczki .db w systemie Linux

1. Instalacja SQLite

Aby rozpocząć, musisz zainstalować SQLite na swoim systemie. Możesz to zrobić za pomocą menedżera pakietów dystrybucji Linuksa. Na przykład w systemie Ubuntu możesz zainstalować SQLite, uruchamiając następujące polecenie:

sudo apt install sqlite3

2. Tworzenie bazy danych

Po zainstalowaniu SQLite możesz utworzyć nową bazę danych za pomocą polecenia sqlite3. Nazwa bazy danych będzie nazwą pliku .db. Na przykład, aby utworzyć bazę danych o nazwie moja_baza.db, uruchom następujące polecenie:

sqlite3 moja_baza.db

3. Tworzenie tabel

Wewnątrz bazy danych możesz tworzyć tabele do przechowywania danych. Każda tabela ma swoje kolumny i typy danych. Możesz utworzyć tabelę za pomocą polecenia CREATE TABLE. Na przykład, aby utworzyć tabelę o nazwie uzytkownicy z kolumnami id (liczba całkowita), imie (tekst) i nazwisko (tekst), uruchom następujące polecenie:

CREATE TABLE uzytkownicy (
 id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
 imie TEXT NOT NULL,
 nazwisko TEXT NOT NULL
);

4. Dodawanie danych

Po utworzeniu tabel możesz dodawać do nich dane za pomocą poleceń INSERT. Na przykład, aby dodać nowego użytkownika o imieniu “Jan” i nazwisku “Kowalski”, uruchom następujące polecenie:

INSERT INTO uzytkownicy (imie, nazwisko)
VALUES ("Jan", "Kowalski");

5. Odczytywanie danych

Możesz odczytywać dane z bazy danych za pomocą poleceń SELECT. Na przykład, aby wyświetlić listę wszystkich użytkowników, uruchom następujące polecenie:

SELECT * FROM uzytkownicy;

6. Modyfikowanie danych

Możesz modyfikować istniejące dane w bazie danych za pomocą poleceń UPDATE. Na przykład, aby zmienić nazwisko użytkownika o identyfikatorze 1 na “Nowak”, uruchom następujące polecenie:

UPDATE uzytkownicy
SET nazwisko = "Nowak"
WHERE id = 1;

7. Usuwanie danych

Czytaj  Wolna praca serwera Linux - jak zdiagnozować problem

Możesz usuwać dane z bazy danych za pomocą poleceń DELETE. Na przykład, aby usunąć użytkownika o identyfikatorze 1, uruchom następujące polecenie:

DELETE FROM uzytkownicy
WHERE id = 1;

8. Zamykanie bazy danych

Po zakończeniu pracy z bazą danych należy ją zamknąć za pomocą polecenia .quit.

Przykład:

Załóżmy, że chcesz utworzyć bazę danych o nazwie ksiazki.db do przechowywania informacji o książkach. W tej bazie danych chcesz mieć tabelę o nazwie ksiazki z kolumnami id (liczba całkowita), tytul (tekst), autor (tekst) i rok_wydania (liczba całkowita).

 1. Utwórz bazę danych:
sqlite3 ksiazki.db
 1. Utwórz tabelę:
CREATE TABLE ksiazki (
 id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
 tytul TEXT NOT NULL,
 autor TEXT NOT NULL,
 rok_wydania INTEGER NOT NULL
);
 1. Dodaj kilka książek:
INSERT INTO ksiazki (tytul, autor, rok_wydania)
VALUES ("Władca Pierścieni", "J.R.R. Tolkien", 1954);

INSERT INTO ksiazki (tytul, autor, rok_wydania)
VALUES ("Autostopem przez Galaktykę", "Douglas Adams", 1979);
 1. Wyświetl listę wszystkich książek:
SELECT * FROM ksiazki;


5. Zmień rok wydania książki o identyfikatorze 2 na 2005:

UPDATE ksiazki
SET rok_wydania = 2005
WHERE id = 2;

6. Usuń książkę o tytule “Autostopem przez Galaktykę”:

DELETE FROM ksiazki
WHERE tytul = "Autostopem przez Galaktykę";

7. Zamknij bazę danych:

.quit

Dodatkowe informacje:

 • Dokumentacja SQLite zawiera szczegółowe informacje na temat języka zapytań SQL i innych funkcji SQLite. Możesz ją znaleźć na stronie https://www.sqlite.org/docs.html.
 • Istnieje wiele narzędzi graficznych, które ułatwiają tworzenie i zarządzanie bazami danych SQLite. Możesz je znaleźć w repozytoriach pakietów swojej dystrybucji Linuksa.
 • Pamiętaj, że tworzenie kopii zapasowych baz danych jest ważne, aby chronić dane przed utratą. Możesz to zrobić za pomocą polecenia sqlite3 lub narzędzia graficznego.

Przykład tworzenia kopii zapasowej bazy danych:

Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych ksiazki.db o nazwie ksiazki_kopia.db, uruchom następujące polecenie:

sqlite3 ksiazki.db .backup ksiazki_kopia.db

Możesz teraz przywrócić kopię zapasową bazy danych w dowolnym momencie, uruchamiając następujące polecenie:

sqlite3 ksiazki.db .restore ksiazki_kopia.db

Podsumowanie:

Czytaj  Systemy operacyjne, Microsoft Windows, Linux, MacOS, Unix

Tworzenie i zarządzanie paczkami .db w systemie Linux jest stosunkowo proste za pomocą narzędzia SQLite. Wystarczy znać podstawowe polecenia SQL i kilka sztuczek. Pamiętaj o tworzeniu kopii zapasowych baz danych, aby chronić dane przed utratą.

Mam nadzieję, że ten poradnik był pomocny. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się ze mną.

Polecane wpisy
Konfiguruj firewall Linux
Konfiguruj firewall Linux

Konfiguruj firewall Linux Firewall to program, który kontroluje ruch przychodzący i wychodzący z serwera. Firewall może blokować nieautoryzowany ruch, pomagając Czytaj dalej

Tworzenie Własnych Skryptów do Monitorowania Zasobów Systemowych
Tworzenie Własnych Skryptów do Monitorowania Zasobów Systemowych

Monitorowanie zasobów systemowych jest ważną częścią zarządzania systemami operacyjnymi. Pozwala identyfikować potencjalne problemy z wydajnością i ostrzegać o nadmiernym wykorzystaniu Czytaj dalej