Jakim poleceniem sprawdzić rozmiar katalogu w Bash na Linuxie?
Linux

Jakim poleceniem sprawdzić rozmiar katalogu w Bash na Linuxie?

Jakim poleceniem sprawdzić rozmiar katalogu w Bash na Linuxie?

W systemach Linux do sprawdzania rozmiaru katalogu można użyć polecenia du. Polecenie to wyświetla informacje o rozmiarze plików i katalogów.

Aby sprawdzić rozmiar katalogu, należy wykonać następujące kroki:

 1. Uruchom terminal i przejdź do katalogu, którego rozmiar chcesz sprawdzić.
 2. Wpisz następujące polecenie:
du [nazwa katalogu]

gdzie:

 • [nazwa katalogu] to nazwa katalogu, którego rozmiar chcesz sprawdzić.
Jakim poleceniem sprawdzić rozmiar katalogu w Bash na Linuxie?
Jakim poleceniem sprawdzić rozmiar katalogu w Bash na Linuxie?

Na przykład, aby sprawdzić rozmiar katalogu o nazwie example, wpisz następujące polecenie:

du example

Polecenie to wyświetli następujące informacje o katalogu example:

1024  .

Liczba w pierwszej kolumnie to całkowity rozmiar katalogu, w bajtach. Liczba w drugiej kolumnie to liczba plików w katalogu.

Opcje polecenia du

Polecenie du ma wiele opcji, które pozwalają dostosować sposób wyświetlania informacji. Niektóre z najczęściej używanych opcji to:

 • -h – wyświetla rozmiary w bardziej czytelnym formacie, takim jak KB, MB lub GB.
 • -s – wyświetla tylko całkowity rozmiar katalogu.
 • -l – wyświetla rozmiary plików i katalogów w osobnych wierszach.

Przykłady

Oto kilka przykładów użycia polecenia du:

 • Aby sprawdzić rozmiar katalogu i wyświetlić informacje w formacie KB, wpisz następujące polecenie:
du -h example
 • Aby sprawdzić tylko całkowity rozmiar katalogu, wpisz następujące polecenie:
du -s example
 • Aby wyświetlić rozmiary plików i katalogów w osobnych wierszach, wpisz następujące polecenie:
du -l example

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z użyciem polecenia du, spróbuj następujących rozwiązań:

 • Upewnij się, że masz uprawnienia do wyświetlania informacji o rozmiarze katalogu.
 • Upewnij się, że katalog, którego rozmiar chcesz sprawdzić, istnieje.

Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z pomocą techniczną dystrybucji Linux, której używasz.

Polecane wpisy
Jak sprawdzić wersję jądra systemu Linux
Jak sprawdzić wersję jądra systemu Linux

Aby sprawdzić wersję jądra systemu Linux, można skorzystać z różnych poleceń. Oto kilka sposobów: Jak sprawdzić Czytaj dalej