Konfiguracja karty sieciowej Linux Server
Baza wiedzy Linux

Konfiguracja karty sieciowej Linux Server

Konfiguracja karty sieciowej w systemie Linux Server może być wykonana poprzez edycję plików konfiguracyjnych lub za pomocą narzędzi wiersza poleceń. Oto podstawowe kroki konfiguracji karty sieciowej w systemie Linux Server:

Konfiguracja karty sieciowej Linux Server
Konfiguracja karty sieciowej Linux Server
  1. Zidentyfikuj kartę sieciową: Uruchom polecenie ifconfig -a lub ip link w terminalu, aby zobaczyć dostępne karty sieciowe na serwerze. Karty sieciowe będą oznaczone jako „ethX” dla kart Ethernet lub „wlanX” dla kart Wi-Fi, gdzie „X” to numer karty.
  2. Edytuj plik konfiguracyjny interfejsów: Otwórz odpowiedni plik konfiguracyjny, tak jak /etc/network/interfaces w większości dystrybucji Debian/Ubuntu lub /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX w dystrybucjach CentOS/Fedora. Użyj edytora tekstowego, na przykład Nano lub Vi, aby edytować ten plik.
  3. Skonfiguruj ustawienia IP: Dodaj lub zmodyfikuj sekcję odpowiedzialną za kartę sieciową, aby skonfigurować adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i ewentualnie serwery DNS. Przykładowa konfiguracja może wyglądać tak:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
  1. Zapisz plik i zamknij edytor.
  2. Uruchom ponownie usługę sieciową: Uruchom polecenie sudo systemctl restart networking (w dystrybucjach Debian/Ubuntu) lub sudo systemctl restart network (w dystrybucjach CentOS/Fedora), aby ponownie uruchomić usługę sieciową i zastosować nową konfigurację.

Po wykonaniu tych kroków, karta sieciowa na serwerze Linux powinna być skonfigurowana z podanymi ustawieniami IP. Upewnij się, że wybierasz odpowiednie pliki konfiguracyjne i dostosowujesz je do swojej konfiguracji sieciowej.

Polecane wpisy
Kto stworzył Bitcoina? Czyli historia Satoshiego Nakamoto
Kto stworzył Bitcoina? Czyli historia Satoshiego Nakamoto

Satoshi Nakamoto to pseudonim osoby lub grupy osób, która stworzyła Bitcoin i opublikowała jego biały papier w 2008 roku. Mimo Czytaj dalej