Konfiguracja karty sieciowej Linux Server
Baza wiedzy Linux

Konfiguracja karty sieciowej Linux Server

Konfiguracja karty sieciowej w systemie Linux Server może być wykonana poprzez edycję plików konfiguracyjnych lub za pomocą narzędzi wiersza poleceń. Oto podstawowe kroki konfiguracji karty sieciowej w systemie Linux Server:

Konfiguracja karty sieciowej Linux Server
Konfiguracja karty sieciowej Linux Server
  1. Zidentyfikuj kartę sieciową: Uruchom polecenie ifconfig -a lub ip link w terminalu, aby zobaczyć dostępne karty sieciowe na serwerze. Karty sieciowe będą oznaczone jako “ethX” dla kart Ethernet lub “wlanX” dla kart Wi-Fi, gdzie “X” to numer karty.
  2. Edytuj plik konfiguracyjny interfejsów: Otwórz odpowiedni plik konfiguracyjny, tak jak /etc/network/interfaces w większości dystrybucji Debian/Ubuntu lub /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX w dystrybucjach CentOS/Fedora. Użyj edytora tekstowego, na przykład Nano lub Vi, aby edytować ten plik.
  3. Skonfiguruj ustawienia IP: Dodaj lub zmodyfikuj sekcję odpowiedzialną za kartę sieciową, aby skonfigurować adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i ewentualnie serwery DNS. Przykładowa konfiguracja może wyglądać tak:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
  1. Zapisz plik i zamknij edytor.
  2. Uruchom ponownie usługę sieciową: Uruchom polecenie sudo systemctl restart networking (w dystrybucjach Debian/Ubuntu) lub sudo systemctl restart network (w dystrybucjach CentOS/Fedora), aby ponownie uruchomić usługę sieciową i zastosować nową konfigurację.

Po wykonaniu tych kroków, karta sieciowa na serwerze Linux powinna być skonfigurowana z podanymi ustawieniami IP. Upewnij się, że wybierasz odpowiednie pliki konfiguracyjne i dostosowujesz je do swojej konfiguracji sieciowej.

Polecane wpisy
Zasady tworzenia silnych i skutecznych haseł

Coraz więcej osób korzysta z Internetu oraz możliwości jakie nam on daje. Bardzo dobrze ten trend wykorzystały banki, tworząc dla Czytaj dalej