Baza wiedzy Informatyka

Włączenie kompresji gzip dla http, mod_deflate

W celu uruchomienia kompresji gzip dla protokołu http wystarczy dodać do pliku .htaccess następujący fragment:

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
</IfModule>

Powyższy fragment kodu uruchamia kompresję gzip dla następujących typów plików:

– Pliki tekstowe
– Pliki HTML
– Pliki CSS
– Pliki JavaScriptu.

Jeśli dodamy ten fragment do pliku .htaccess znajdującego się w głównym katalogu “public_html” to kompresja zostanie włączona dla wszystkich domen podpiętych w tym katalogu.

Polecane wpisy
Cloud computing: Technologie chmurowe
Cloud computing: Technologie chmurowe

Cloud computing, czyli technologie chmurowe, odnoszą się do dostarczania usług i zasobów obliczeniowych, takich jak serwery, bazy danych, sieci i Czytaj dalej

Plik stronicowania w systemie Windows 11: Co to jest i jak go skonfigurować?
Plik stronicowania w systemie Windows 11: Co to jest i jak go skonfigurować?

Plik stronicowania, znany również jako plik wymiany, jest ważnym elementem systemu operacyjnego Windows 11. Pełni on rolę rozszerzenia pamięci RAM Czytaj dalej

Czytaj  Dochody pasywne

1 KOMENTARZ

 1. Warto dodać, że to konfiguracja dla Apache (w treści bo wiem, że obrazek jest odpowiedni) oraz dodanie konfiguracji dla Nginx:
  gzip on;
  gzip_disable “msie6”;
  gzip_vary on;
  gzip_proxied any;
  gzip_comp_level 6;
  gzip_buffers 16 8k;
  gzip_http_version 1.1;
  gzip_types application/javascript application/rss+xml application/vnd.ms-fontobject application/x-font application/x-font-opentype application/x-font-otf application/x-font-truetype application/x-font-ttf application/x-javascript application/xhtml+xml application/xml font/opentype font/otf font/ttf image/svg+xml image/x-icon text/css text/javascript text/plain text/xml;

Możliwość komentowania została wyłączona.