gzip

Kompresja i archiwizacja w systemie Linux

Kompresja i archiwizacja w systemie Linux Ten poradnik pokazuje, jak kompresować i archiwizować pliki w systemie Linux za pomocą wbudowanych narzędzi systemowych. Kompresja plików Istnieje kilka różnych formatów kompresji plików, z których najpopularniejsze to gzip i bzip2. Kompresja za pomocą…

Podstawowe polecenia powłoki do obsługi skompresowanych archiwów.

Często zachodzi konieczność operowania na wszelkiego rodzaju archiwach. Za pomocą narzędzi konsolowych mamy możliwość zarówno tworzenia nowych archiwów, a także rozpakowywania już istniejących. Jeśli pobieramy jakiegoś CMS’a, lub dowolną aplikację na serwer, to najczęściej jest ona w postaci archiwów. Zwykle…

Opublikowane w Redakcja

Włączenie kompresji gzip dla http, mod_deflate

W celu uruchomienia kompresji gzip dla protokołu http wystarczy dodać do pliku .htaccess następujący fragment: <IfModule mod_deflate.c> AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain AddOutputFilterByType DEFLATE text/html AddOutputFilterByType DEFLATE text/css AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript </IfModule> Powyższy fragment kodu uruchamia…

Opublikowane w Redakcja