Instalacja i konfiguracja SSH w Linux
Linux

Instalacja i konfiguracja SSH w Linux

Instalacja i konfiguracja SSH w Linuksie

SSH, czyli Secure Shell, to protokół sieciowy umożliwiający bezpieczne zdalne logowanie i zarządzanie systemem. Jest to kluczowe narzędzie dla administratorów systemów i użytkowników Linuksa, zapewniające szyfrowane połączenie i dostęp do plików, programów i konsoli.

Instalacja i konfiguracja SSH w Linux
Instalacja i konfiguracja SSH w Linux

Instalacja:

1. Sprawdź dostępność SSH:

Na większości dystrybucji Linuksa serwer SSH jest preinstalowany. Sprawdź jego dostępność poleceniem:

sudo systemctl status ssh

2. Zainstaluj serwer SSH:

Jeśli serwer SSH nie jest zainstalowany, użyj menedżera pakietów:

 • Debian/Ubuntu:
sudo apt install openssh-server
 • CentOS/RHEL:
sudo yum install openssh-server

3. Utwórz użytkownika SSH:

Zaloguj się na serwerze jako root i utwórz nowego użytkownika z uprawnieniami SSH:

sudo adduser -m -s /bin/bash nazwa_uzytkownika

Zastąp nazwa_uzytkownika wybraną nazwą.

4. Zabezpiecz hasło:

Ustaw silne hasło dla użytkownika SSH:

sudo passwd nazwa_uzytkownika

Konfiguracja:

1. Edytuj plik konfiguracyjny:

Otwórz plik konfiguracyjny SSH w edytorze tekstu:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

2. Dostosuj parametry:

 • Port: Zmień domyślny port SSH (22) na inny, jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo.
Port 2222
 • Metody uwierzytelniania:

  • Hasło: Domyślnie SSH używa haseł. Możesz je wyłączyć i używać kluczy SSH dla większego bezpieczeństwa.
  PasswordAuthentication no
  
  • Klucze SSH: Wygeneruj parę kluczy SSH i dodaj klucz publiczny do serwera.
 • Limit połączeń: Zdefiniuj maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń SSH:

MaxSessions 10
 • Kompresja: Włącz kompresję danych, aby zmniejszyć zużycie przepustowości:
Compression yes

3. Zapisz zmiany i uruchom ponownie serwer SSH:

sudo service ssh restart

Przykładowy config:

Port 2222

PasswordAuthentication no

ChallengeResponseAuthentication no

UsePAM yes

X11Forwarding yes

AllowTcpForwarding yes

PermitRootLogin no

MaxSessions 10

Compression yes

AcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES

Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

Uwaga: Powyższy przykładowy config to tylko punkt wyjścia. Dostosuj go do swoich potrzeb i preferencji.

Dodatkowe informacje:

 • Dokumentacja SSH: https://www.ssh.com/ssh/protocol/
 • Zarządzanie kluczami SSH: <usunięto nieprawidłowy URL>
Czytaj  Jak dodać drukarkę PDF w Linuksie?

Podsumowanie:

SSH to potężne narzędzie do zdalnego zarządzania systemami. Instalacja i konfiguracja SSH jest prosta, a ten poradnik przeprowadzi Cię przez ten proces. Pamiętaj o bezpieczeństwie i stosuj odpowiednie zabezpieczenia, takie jak silne hasła lub klucze SSH.

Polecane wpisy
Linux specyfikacja
Linux specyfikacja

Linux - specyfikacja Linux to system operacyjny typu Unix, oparty na jądrze Linux. Jest to jeden z najpopularniejszych systemów operacyjnych Czytaj dalej

Bądź świadomy zagrożeń Linux
Bądź świadomy zagrożeń Linux

Bądź świadomy zagrożeń Linux Linux to popularny system operacyjny, który jest używany przez użytkowników domowych, biznesowych i rządowych. Podobnie jak Czytaj dalej