Jak wygenerować certyfikat self-signed – Linux
Linux

Jak wygenerować certyfikat self-signed – Linux

Jak wygenerować certyfikat self-signed – Linux

Certyfikat self-signed to certyfikat cyfrowy, który jest wystawiany przez samego użytkownika, a nie przez zaufaną instytucję certyfikującą (CA). Certyfikaty self-signed są często używane w środowiskach testowych lub lokalnych, gdzie bezpieczeństwo nie jest tak krytyczne.

Jak wygenerować certyfikat self-signed – Linux
Jak wygenerować certyfikat self-signed – Linux

Generowanie certyfikatu self-signed za pomocą OpenSSL:

 1. Zainstaluj OpenSSL (np. sudo apt install openssl w Debianie/Ubuntu).
 2. Utwórz plik konfiguracji dla certyfikatu:
[req]
distinguished_name = req_distinguished_name
prompt = no

[req_distinguished_name]
countryName = PL
stateOrProvinceName = Pomorskie
localityName = Gdynia
organizationName = Moja Firma
organizationalUnitName = IT
commonName = Mój Serwer

[SAN]
DNS: mój_serwer.lokal

W tym przykładzie:

 • countryName: Kod kraju (np. PL dla Polski).
 • stateOrProvinceName: Nazwa województwa (np. Pomorskie).
 • localityName: Nazwa miejscowości (np. Gdynia).
 • organizationName: Nazwa organizacji.
 • organizationalUnitName: Nazwa jednostki organizacyjnej.
 • commonName: Nazwa zwyczajowa serwera.
 • DNS: Lista nazw domenowych serwera.
 1. Wygeneruj klucz prywatny i certyfikat:
openssl genrsa -out mój_klucz.pem 2048
openssl req -new -key mój_klucz.pem -out mój_csr.pem -config mój_config.cnf
openssl x509 -req -in mój_csr.pem -signkey mój_klucz.pem -out mój_certyfikat.pem -days 3650

W tym przykładzie:

 • mój_klucz.pem: Nazwa pliku z kluczem prywatnym.
 • mój_csr.pem: Nazwa pliku z plikiem żądania certyfikatu (CSR).
 • mój_certyfikat.pem: Nazwa pliku z certyfikatem self-signed.
 • 2048: Długość klucza (w bitach).
 • 3650: Okres ważności certyfikatu (w dniach).

Instalowanie certyfikatu:

Certyfikat self-signed musi zostać zainstalowany na komputerach, które będą się z nim łączyć. Dokładna procedura instalacji różni się w zależności od systemu operacyjnego i oprogramowania.

Pamiętaj:

 • Certyfikaty self-signed nie są tak bezpieczne jak certyfikaty wystawione przez zaufane CA.
 • Nie używaj certyfikatów self-signed w produkcyjnych środowiskach internetowych.
 • Używaj certyfikatów self-signed tylko wtedy, gdy bezpieczeństwo nie jest tak krytyczne.
Polecane wpisy
Ubuntu install apache php mysql phpmyadmin
Ubuntu install apache php mysql phpmyadmin

Aby zainstalować serwer Apache, PHP, MySQL i phpMyAdmin na systemie Ubuntu, wykonaj następujące kroki: Ubuntu install Czytaj dalej