Sieci komputerowe – podstawowe pojęcia
Sieci komputerowe

Sieci komputerowe – podstawowe pojęcia

Sieci komputerowe – podstawowe pojęcia

Sieć komputerowa to system połączonych ze sobą komputerów, który umożliwia im wymianę danych i zasobów. Sieci komputerowe mogą obejmować kilka komputerów w domu lub biurze, a także miliony komputerów na całym świecie, jak Internet.

Sieci komputerowe – podstawowe pojęcia
Sieci komputerowe – podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia:

 • Host: Urządzenie, takie jak komputer, smartfon, tablet, drukarka, które jest podłączone do sieci.
 • Serwer: Komputer, który udostępnia swoje zasoby innym komputerom w sieci, np. pliki, strony internetowe, pocztę elektroniczną.
 • Klient: Komputer, który żąda zasobów z serwera.
 • Medium transmisyjne: Fizyczny nośnik, którym przesyłane są dane w sieci, np. kabel miedziany, światłowód, fale radiowe.
 • Protokół: Zestaw reguł i procedur, które regulują komunikację między urządzeniami w sieci.
 • Adres IP: Unikatowy numer identyfikacyjny przypisany do każdego urządzenia w sieci.
 • Maska podsieci: Dzieli adres IP na część identyfikującą sieć i część identyfikującą hosta w sieci.
 • Router: Urządzenie, które łączy ze sobą różne sieci i kieruje ruch sieciowy.
 • Switch: Urządzenie, które łączy ze sobą urządzenia w tej samej sieci.
 • Brama sieciowa: Urządzenie, które łączy sieć lokalną z Internetem.

Rodzaje sieci:

 • LAN (Local Area Network): Lokalna sieć komputerowa, np. w domu lub biurze.
 • WAN (Wide Area Network): Rozległa sieć komputerowa, np. Internet.
 • MAN (Metropolitan Area Network): Sieć komputerowa obejmująca obszar miasta.
 • WLAN (Wireless Local Area Network): Bezprzewodowa sieć lokalna.

Przykłady:

 • Sieć domowa: Sieć LAN, która łączy ze sobą komputery, smartfony, tablety i inne urządzenia w domu.
 • Sieć firmowa: Sieć LAN, która łączy ze sobą komputery i inne urządzenia w biurze.
 • Internet: Sieć WAN, która łączy ze sobą komputery na całym świecie.

Podsumowanie:

Sieci komputerowe odgrywają kluczową rolę we współczesnym świecie. Połączenie z siecią umożliwia nam dostęp do informacji, komunikację z innymi ludźmi, korzystanie z rozrywki i wiele innych.

Polecane wpisy
Jak wybrać odpowiednią infrastrukturę WAN?
Jak wybrać odpowiednią infrastrukturę WAN?

Jak wybrać odpowiednią infrastrukturę WAN? Infrastruktura WAN to zestaw urządzeń i usług, które umożliwiają połączenie sieci lokalnych (LAN) w różnych Czytaj dalej