Rodzaje sieci komputerowych: Wyczerpujący poradnik dla użytkowników
Sieci komputerowe

Rodzaje sieci komputerowych: Wyczerpujący poradnik dla użytkowników

Rodzaje sieci komputerowych: Wyczerpujący poradnik dla użytkowników

W dzisiejszym cyfrowym świecie sieci komputerowe odgrywają kluczową rolę w łączeniu urządzeń i udostępnianiu informacji. Istnieje wiele różnych typów sieci komputerowych, z których każdy ma swoje unikalne cechy i zastosowania. Zrozumienie tych różnych typów sieci jest niezbędne dla każdego, kto chce efektywnie korzystać z technologii sieciowych.

Rodzaje sieci komputerowych: Wyczerpujący poradnik dla użytkowników
Rodzaje sieci komputerowych: Wyczerpujący poradnik dla użytkowników

Podział sieci ze względu na zasięg:

 1. Sieć osobista (PAN – Personal Area Network): Mały zasięg, zwykle obejmujący kilka metrów. Stosowana do łączenia urządzeń osobistych, takich jak smartfony, tablety i laptopy.

 2. Sieć lokalna (LAN – Local Area Network): Ograniczony zasięg, obejmujący zazwyczaj budynek lub pomieszczenie. Stosowana do łączenia komputerów, drukarek i innych urządzeń w domu lub biurze.

 3. Sieć miejska (MAN – Metropolitan Area Network): Obejmuje większy obszar, taki jak miasto lub kampus uniwersytecki. Stosowana do łączenia sieci LAN w obrębie określonej lokalizacji.

 4. Sieć rozległa (WAN – Wide Area Network): Rozciąga się na duże odległości, obejmując nawet całe kraje lub kontynenty. Stosowana do łączenia sieci LAN i MAN w celu stworzenia globalnej sieci.

 5. Sieć obszarowa przechowywania (SAN – Storage Area Network): Specjalny typ sieci przeznaczony do szybkiego i wydajnego przesyłania danych między urządzeniami pamięci masowej. Stosowana głównie w centrach danych i środowiskach serwerowych.

Podział sieci ze względu na architekturę:

 1. Sieć klient-serwer: Model, w którym komputery klienckie łączą się z centralnymi serwerami w celu dostępu do zasobów i usług.

 2. Sieć równorzędna (peer-to-peer): Model, w którym wszystkie komputery pełnią zarówno funkcje klienta, jak i serwera, udostępniając wzajemnie swoje zasoby.

Dodatkowe typy sieci:

 • Sieć bezprzewodowa (WLAN – Wireless Local Area Network): Sieć LAN, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych zamiast kabli.
 • Sieć wirtualna (VPN – Virtual Private Network): Tworzy bezpieczne połączenie tunelowe przez publiczną sieć, taką jak internet, umożliwiając użytkownikom zdalny dostęp do zasobów sieciowych.
Czytaj  Konfiguracja oddzielnych sieci na routerze za pomocą VLAN

Przykłady zastosowań różnych typów sieci:

 • Sieć domowa: Typowa sieć domowa to sieć LAN, która łączy komputery, laptopy, smartfony, konsole do gier i inne urządzenia w celu umożliwienia udostępniania plików, drukowania i dostępu do internetu.
 • Sieć firmowa: Sieć firmowa może obejmować różne typy sieci, takie jak LAN, MAN i WAN, w zależności od wielkości i potrzeb firmy. Sieci firmowe są wykorzystywane do komunikacji między pracownikami, udostępniania zasobów i łączenia się z klientami i partnerami.
 • Sieć internetowa: Internet jest największą na świecie siecią WAN, łączącą miliardy komputerów i urządzeń na całym świecie. Internet umożliwia użytkownikom dostęp do stron internetowych, wysyłanie poczty e-mail, przesyłanie plików i korzystanie z wielu innych usług online.
Polecane wpisy
Sieci komputerowe – podstawowe pojęcia
Sieci komputerowe – podstawowe pojęcia

Sieci komputerowe – podstawowe pojęcia Sieć komputerowa to system połączonych ze sobą komputerów, który umożliwia im wymianę danych i zasobów. Czytaj dalej

Podsieci, maska podsieci i jej struktura – Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Podsieci, maska podsieci i jej struktura – Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Podsieci, maska podsieci i jej struktura – Systemy operacyjne i sieci komputerowe Podział sieci na podsieci Wraz z rozwojem sieci Czytaj dalej