Przewodnik po Systemie Plików Linuxa: Hierarchia i Znaczenie Katalogów
Linux

Przewodnik po Systemie Plików Linuxa: Hierarchia i Znaczenie Katalogów

System plików Linuxa jest zorganizowany w hierarchiczną strukturę drzewa. Główny katalog systemu plików jest oznaczony jako /. Wszystkie inne katalogi i pliki znajdują się w tym głównym katalogu lub w katalogach podrzędnych.

Przewodnik po Systemie Plików Linuxa: Hierarchia i Znaczenie Katalogów
Przewodnik po Systemie Plików Linuxa: Hierarchia i Znaczenie Katalogów

Hierarchia systemu plików Linuxa

Hierarchia systemu plików Linuxa jest podzielona na kilka głównych katalogów, które pełnią określone funkcje. Do najważniejszych katalogów należą:

 • /bin – zawiera wszystkie niezbędne do działania systemu plików programy, takie jak ls, cd, mkdir i rmdir.
 • /boot – zawiera pliki potrzebne do uruchomienia systemu, takie jak bootloader i jądro systemu operacyjnego.
 • /dev – zawiera pliki urządzeń, które reprezentują fizyczne urządzenia, takie jak dyski twarde, dyski optyczne i drukarki.
 • /etc – zawiera pliki konfiguracyjne systemowe i aplikacji.
 • /home – zawiera katalogi domowe wszystkich użytkowników.
 • /lib – zawiera biblioteki systemowe, które są potrzebne do działania programów.
 • /mnt – zawiera katalogi, w których są montowane partycje i urządzenia.
 • /opt – zawiera oprogramowanie opcjonalne, które nie jest niezbędne do działania systemu.
 • /proc – zawiera wirtualny katalog, który zawiera informacje o procesach działających w systemie.
 • /root – katalog główny użytkownika root, który ma pełny dostęp do całego systemu.
 • /sbin – zawiera systemowe programy binarne, które są używane przez administratorów systemu.
 • /sys – zawiera wirtualny katalog, który zawiera informacje o urządzeniach i systemowych komponentach.
 • /tmp – zawiera katalog tymczasowy, w którym aplikacje przechowują tymczasowe pliki.
 • /usr – zawiera ogólnodostępną część systemu plików, w tym programy, biblioteki, pliki konfiguracyjne i dane użytkownika.

Znaczenie katalogów

Każdy katalog w systemie plików Linuxa ma swoje znaczenie. Katalogi główne są przeznaczone do specyficznych celów, takich jak przechowywanie programów, plików konfiguracyjnych lub danych użytkownika. Katalogi podrzędne mogą być tworzone przez użytkowników w celu przechowywania własnych plików i katalogów.

Czytaj  Dystrybucje Linux Ubuntu, Fedora, Debian, Arch Linux

Dodatkowe katalogi

Oprócz katalogów wymienionych powyżej, system plików Linuxa może zawierać dodatkowe katalogi, które są używane przez określone oprogramowanie lub usługi. Na przykład, serwer WWW może zawierać katalog /var/www, który zawiera pliki witryny internetowej.

Podsumowanie

Rozumienie hierarchii i znaczenia katalogów systemu plików Linuxa jest ważne dla efektywnej pracy z systemem. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo znajdować potrzebne pliki i katalogi, a także rozumieć, jak system plików działa.

Polecane wpisy
Konteneryzacja i orkiestracja w Linux
Konteneryzacja i orkiestracja w Linux

Konteneryzacja i orkiestracja są dwoma kluczowymi pojęciami związanymi z zarządzaniem aplikacjami w środowisku Linux. Oto ich opisy: [caption id="attachment_6673" align="aligncenter" Czytaj dalej

Korzystanie z Systemu Linux na Codzień: 10 Praktycznych Zastosowań
Korzystanie z Systemu Linux na Codzień: 10 Praktycznych Zastosowań

System operacyjny Linux od dawna zdobywa popularność jako alternatywa dla systemów Windows czy macOS. Dzięki swojej otwartości, stabilności i wszechstronności, Czytaj dalej