Hierarchia systemu plików Linuxa

Przewodnik po Systemie Plików Linuxa: Hierarchia i Znaczenie Katalogów

System plików Linuxa jest zorganizowany w hierarchiczną strukturę drzewa. Główny katalog systemu plików jest oznaczony jako /. Wszystkie inne katalogi i pliki znajdują się w tym głównym katalogu lub w katalogach podrzędnych. Hierarchia systemu plików Linuxa Hierarchia systemu plików Linuxa…