Konfiguracja SSH w Linux
Baza wiedzy Linux News

Konfiguracja SSH w Linux

SSH (Secure Shell) to protokół komunikacyjny, który umożliwia bezpieczne zdalne logowanie i wykonanie poleceń na zdalnym serwerze. Poniżej znajduje się opis i przykładowa konfiguracja SSH w systemie Linux:

Konfiguracja SSH w Linux
Konfiguracja SSH w Linux
 1. Opis:
  • SSH używa kryptografii do zapewnienia bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem.
  • Umożliwia zdalne logowanie, przesyłanie plików oraz wykonanie poleceń na zdalnym serwerze.
  • Domyślnie działa na porcie 22.
 2. Konfiguracja:
  • Konfiguracja SSH znajduje się w pliku /etc/ssh/sshd_config na serwerze SSH.
  • Aby dokonać zmian w konfiguracji, należy edytować ten plik jako użytkownik o uprawnieniach administratora (root).
 3. Przykładowa konfiguracja: Oto kilka przykładowych opcji konfiguracji SSH:
  • Port: Można zmienić domyślny port 22 na inny numer portu, jeśli jest to wymagane:
  • Port 2222

  • Logowanie za pomocą kluczy publicznych: Można skonfigurować logowanie do SSH za pomocą kluczy publicznych zamiast hasła. Wymaga to wygenerowania pary kluczy na lokalnym komputerze i przesłania klucza publicznego na serwer SSH:
  • PubkeyAuthentication yes

  • Dostęp tylko dla określonych użytkowników: Można ograniczyć dostęp do SSH tylko dla wybranych użytkowników:
  • AllowUsers user1 user2

  • Ograniczenie dostępu do konkretnych adresów IP: Można ustawić, żeby SSH akceptował połączenia tylko z określonych adresów IP:
  • AllowUsers user1@192.168.1.100 user2@192.168.1.200

  • Wyłączenie uwierzytelniania hasłem: Można wyłączyć logowanie za pomocą hasła i wymagać korzystania z kluczy publicznych:
  • PasswordAuthentication no

  • Wyłączenie dostępu roota: Można wyłączyć możliwość logowania bezpośrednio jako użytkownik root:
  • PermitRootLogin no

 4. Po dokonaniu zmian w pliku /etc/ssh/sshd_config, należy uruchomić ponownie demon SSH, aby zmiany zostały zastosowane:

sudo systemctl restart sshd

Konfiguracja SSH w systemie Linux umożliwia dostosowanie zachowania, zabezpieczeń i parametrów połączenia zgodnie z wymaganiami i preferencjami użytkownika. Przykładowa konfiguracja przedstawiona powyżej jest tylko jednym z wielu możliwych scenariuszy.

Polecane wpisy
Pamięć podręczna – Kluczowa dla Wydajności Twojego Telefonu Komórkowego
Pamięć podręczna - Kluczowa dla Wydajności Twojego Telefonu Komórkowego

Pamięć podręczna to jeden z kluczowych elementów wpływających na wydajność telefonów komórkowych. Chociaż wielu użytkowników słyszało o pamięci podręcznej, nie Czytaj dalej