Baza wiedzy

Podstawowe polecenia powłoki do operacji na katalogach.

Polecenie “pwd” (print working directory) służy do wyświetlenia ścieżki do katalogu w którym się znajdujemy

1. Użycie

pwd

Polecenie “cd” (change directory) służy do zmiany katalogu roboczego na inny. Poniżej kilka przypadków użycia.

1. Zmiana katalogu roboczego przez podanie pełnej ścieżki

cd /var/log # zmiana katalogu roboczego na /var/log, weryfikacji dokonujemy poleceniem pwd

2. Zmiana katalogu roboczego przed podanie względnej ścieżki – znajdujemy się w katalogu /home/user i chcemy go zmienić na /home/user/public_html

cd /home/user/public_html # podanie pełnej ścieżki

cd /public_html # podanie ścieżki względnej - już znajdujemy się w katalogu /home/user

3. Przeniesienie do katalogu użytkownika

cd ~ # przeniesienie do katalogu użytkownika, zamiast cd /home/user

cd # polecenie "cd" wpisane bez żadnych parametrów również przenosi do katalogu obecnie zalogowanego użytkownika

4. Przeniesienie do katalogu wyżej (nadrzędnego)

cd .. # załóżmy, że znajdujemy się w katalogu /var/log - wydanie tego polecenia przeniesie nas do /var

5. Przeniesienie do poprzedniego katalogu bieżącego

cd --

Polecenie “ls” służy do wylistowania plików i katalogów znajdujcych się w danej lokalizacji w której obecnie się znajdujemy. Poniżej kilka popularnych przypadków użycia.

1. Wylistowanie plików i katalogów

ls # listuje pliki znajdujące się w katalogu bieżącym

ls /var/log # listuje pliki i katalogi znajdujące się w /var/log

ls -l # listuje pliki znajdujące się w katalogu bieżącym z wraz z wypisaniem ich uprawnień

ls -a # listowanie plików ukrytych z kropką .plik i znakiem ~tyldy na końcu

ls -R # listuje również zawartość wszystkich podkatalogów w obrębie bieżącego katalogu

2. Zapisywanie wyników do pliku zamiast na ekran (sposobu tego można również użyć do innych poleceń wypisujących pliki na ekran)

ls -la /var/log > /home/user/log.txt # zapis wyniku do pliku /home/user/log/txt z nadpisaniem całej zawartości pliku

ls -la /var/log >> /home/user/log.txt # zapis wyniku do pliku /home/user/log/txt z dopisaniem nowej zawartości na końcu pliku

Polecenie “mkdir” (make directory) służy do tworzenia nowego katalogu. Poniżej podstawowe przypadki użycia.

Czytaj  Linux jak sprawdzić wersję systemu

1. Tworzenie nowego katalogu

mkdir katalog1 # tworzy katalog1 w katalogu bieżącym

mkdir --mode=0755 katalog2 # tworzy katalog2 i dadaje mu uprawnienia 0755

Polecenie “rmdir” (remove directory) służy do usuwania pustych katalogów.

1. Usuwanie pustego katalogu

rmdir katalog1 # usuwa pusty katalog1 w katalogu bieżącym

rmdir katalog1 katalog2 katalog3 # usuwa podane puste katalogi w katalogu bieżącym

rmdir -p katalog1 # usuwa pusty katalog1 wraz z katalogami podrzędnymi jeśli są puste
Polecane wpisy
Jak przyspieszyć laptopa Windows 11
Jak przyspieszyć laptopa Windows 11

Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc przyspieszyć działanie laptopa z systemem Windows 11: Jak przyspieszyć laptopa Czytaj dalej

Zabezpieczamy Windows

Panuje dość powszechna opinia, że system Windows nie jest systemem bezpiecznym. Czy jest ona zgodna z prawdą i nadal aktualna? Czytaj dalej