Podstawowe polecenia powłoki do operacji na katalogach.

Polecenie „pwd” (print working directory) służy do wyświetlenia ścieżki do katalogu w którym się znajdujemy 1. Użycie pwd Polecenie „cd” (change directory) służy do zmiany katalogu roboczego na inny. Poniżej kilka przypadków użycia. 1. Zmiana katalogu roboczego przez podanie pełnej…