Baza wiedzy

Podstawowe polecenie powłoki do operacji na plikach.

Polecenie “chown” (change owner) służy do zmiany właściciela i grupy do której plik i/lub katalog jest przypisany. Poniżej najbardziej przydatne przypadki użycia.

1. Zmiana właściciela i grupy dla katalogu /home/serwer/public_html, nowy właściciel: serwer, grupa: users

chown serwer:users /home/serwer/public_html

2. Właściciel i grupa może zostać zmieniony dla pojedynczego pliku /home/serwer/public_html/index.html

chown serwer:users /home/serwer/public_html/index.html

3. Zmiana właściciela i grupy dla wszystkich podkatalogów i plików w obrębie danego katalogu.

chown -R serwer:users /home/serwer/public_html

Objaśnienie: Powyższe polecenie zmieni właściciela i grupę dla wszystkich katalogów i plików znajdujących się w katalogu /home/serwer/public_html na właściciel: serwer, grupa:users. Dzieje siętak ponieważ zastosowany został parametr “-R”, który służy do rekursywnej zmiany uprawnień

Polecenie “chmod” (change mode) służy do zmiany atrybutu/uprawnień do plików i katalogów. Dzięki temu poleceniu nadamy, bądź odbierzemy uprawnienia do odczytu/zapisu/wykonywania dla pewnych grup.

Polecenie “cp” (copy) służy do kopiowania plików i katalogów z jednej lokalizacji do drugiej. Poniżej najbardziej popularne przypadki użycia.

1. Kopiowanie pliku z jednego katalogu do drugiego

cp /sciezka/do/pliku/plik /sciezka/docelowa/do/pliku/plik

cp /var/log/error.log /home/user/error.log # przykład

2. Kopiowanie katalogu do innego katalogu z uwzględnieniem całej struktury podkatalogów

cp -r /sciezka/do/katalogu /sciezka/do/docelowego/katalogu

cp -r /home/user/public_html /home/user/backup # przykład użycia

Polecenie “mv” (move) służy do przenoszenia plików i katalogów, można je również użyć do zmiany nazwy pliku lub katalogu (należy to rozumieć jako przeniesienie pliku/katalogu do tego samego katalogu ze zmianą nazwy). Poniżej opisane najbardziej przydatne przypadki użycia.

1. Przeniesienie katalogu /home/user/public_html do katalogu /home/user/backup

mv /home/user/public_html /home/user/backup

2. Zmiana nazwy pliku log.txt na stary_log.txt

mv /sciezka/do/pliku/plik /sciezka/do/pliku/nowy_plik

mv log.txt stary_log.txt

Polecenie “rm” (remove) służy do usuwania plików i katalogów. Poniżej kilka przypadków użycia.

1. Usunięcie pliku

rm /sciezka/do/pliku/plik

2. Usunięcie katalogu

rm /sciezka/do/katalogu

rm /home/user/backup # przykład wywołania

W powyższym przykładzie katalog “/home/user/backup” zostanie usunięty tylko pod warunkiem, że jest pusty

Czytaj  Linux jak sprawdzić otwarte porty

3. Rekursywne usunięcie katalogu

rm -r /sciezka/do/katalogu

W tym przypadku jesli katalog nie jest pusty, będziemy kolejno pytani o usuniecie kolejnych podkatalogów.

4. Rekursywne usunięcie katalogu bez komunikatów i zapytań

rm -rf /sciezka/do/katalogu

Cały katalog wskazany ścieżką zostanie usunięty bez żadnych ostrzeżeń – należy stosować rozważne.

Polecane wpisy
Zbiór przydatnych artykułów na temat kryptowalut

Przedstawiamy pokaźny zbiór informacji o kryptowalutach: Kurs Kryptowalut Ryzyko inwestycji w kryptowaluty Legalizacja kryptowaluty Kryptowaluty – pojęcie, cechy, kontrowersje Leksykon Czytaj dalej

Jak otworzyć auto bez kluczyka?

Na pytanie, jak otworzyć auto bez kluczyka, wiele osób zna dobrą odpowiedź. Ci z nas, którzy znaleźli się już wcześniej Czytaj dalej