Baza wiedzy

Podstawowe polecenie powłoki do operacji na plikach.

Polecenie “chown” (change owner) służy do zmiany właściciela i grupy do której plik i/lub katalog jest przypisany. Poniżej najbardziej przydatne przypadki użycia.

1. Zmiana właściciela i grupy dla katalogu /home/serwer/public_html, nowy właściciel: serwer, grupa: users

chown serwer:users /home/serwer/public_html

2. Właściciel i grupa może zostać zmieniony dla pojedynczego pliku /home/serwer/public_html/index.html

chown serwer:users /home/serwer/public_html/index.html

3. Zmiana właściciela i grupy dla wszystkich podkatalogów i plików w obrębie danego katalogu.

chown -R serwer:users /home/serwer/public_html

Objaśnienie: Powyższe polecenie zmieni właściciela i grupę dla wszystkich katalogów i plików znajdujących się w katalogu /home/serwer/public_html na właściciel: serwer, grupa:users. Dzieje siętak ponieważ zastosowany został parametr “-R”, który służy do rekursywnej zmiany uprawnień

Polecenie “chmod” (change mode) służy do zmiany atrybutu/uprawnień do plików i katalogów. Dzięki temu poleceniu nadamy, bądź odbierzemy uprawnienia do odczytu/zapisu/wykonywania dla pewnych grup.

Polecenie “cp” (copy) służy do kopiowania plików i katalogów z jednej lokalizacji do drugiej. Poniżej najbardziej popularne przypadki użycia.

1. Kopiowanie pliku z jednego katalogu do drugiego

cp /sciezka/do/pliku/plik /sciezka/docelowa/do/pliku/plik

cp /var/log/error.log /home/user/error.log # przykład

2. Kopiowanie katalogu do innego katalogu z uwzględnieniem całej struktury podkatalogów

cp -r /sciezka/do/katalogu /sciezka/do/docelowego/katalogu

cp -r /home/user/public_html /home/user/backup # przykład użycia

Polecenie “mv” (move) służy do przenoszenia plików i katalogów, można je również użyć do zmiany nazwy pliku lub katalogu (należy to rozumieć jako przeniesienie pliku/katalogu do tego samego katalogu ze zmianą nazwy). Poniżej opisane najbardziej przydatne przypadki użycia.

1. Przeniesienie katalogu /home/user/public_html do katalogu /home/user/backup

mv /home/user/public_html /home/user/backup

2. Zmiana nazwy pliku log.txt na stary_log.txt

mv /sciezka/do/pliku/plik /sciezka/do/pliku/nowy_plik

mv log.txt stary_log.txt

Polecenie “rm” (remove) służy do usuwania plików i katalogów. Poniżej kilka przypadków użycia.

1. Usunięcie pliku

rm /sciezka/do/pliku/plik

2. Usunięcie katalogu

rm /sciezka/do/katalogu

rm /home/user/backup # przykład wywołania

W powyższym przykładzie katalog “/home/user/backup” zostanie usunięty tylko pod warunkiem, że jest pusty

Czytaj  Ty też możesz mieć najtańsze OC. Wystarczy, że zastosujesz te 6 porad

3. Rekursywne usunięcie katalogu

rm -r /sciezka/do/katalogu

W tym przypadku jesli katalog nie jest pusty, będziemy kolejno pytani o usuniecie kolejnych podkatalogów.

4. Rekursywne usunięcie katalogu bez komunikatów i zapytań

rm -rf /sciezka/do/katalogu

Cały katalog wskazany ścieżką zostanie usunięty bez żadnych ostrzeżeń – należy stosować rozważne.

Polecane wpisy
Linux rośnie w siłę?

Jeszcze kilka lat temu mówiąc „Linux”, większość nawet nie wiedziała o czym się mówi. Teraz systemy z rodziny GNU/Linux goszczą Czytaj dalej

Jak otworzyć auto bez kluczyka?

Na pytanie, jak otworzyć auto bez kluczyka, wiele osób zna dobrą odpowiedź. Ci z nas, którzy znaleźli się już wcześniej Czytaj dalej

Różnice między generacjami procesorów Intel

Dzięki niniejszemu artykułowi każdy odnajdzie się w zawiłości generacji procesorów Intel: i3, i5 i i7. Tekst traktuje o procesorach dla Czytaj dalej

HTML5

Ludzie dążą do doskonałości. To fakt niezaprzeczalny i naturalny. Wszystkie dziedziny życia są stale udoskonalane, by mogły nieść ułatwienie i Czytaj dalej

Co to jest domena internetowa? Jak wybrać domenę internetową?

Domena to unikalny i niepowtarzalny adres każdego serwisu internetowego. Planując tworzenie serwisu internetowego warto zastanowić się jaki adres powinien mieć Czytaj dalej

Czym jest pozycjonowanie stron internetowych?

Odpowiednie pozycjonowanie strony internetowej pozwoli nam dotrzeć do szerokiego grona klientów. Ważna jest nie tylko liczba odwiedzających, ale również ich Czytaj dalej

Obrona komputera – porady

Zanim przejdziemy do omówienia działań ofensywnych, które napastnik może zastosować wobec Twojego komputera, omówmy pokrótce działania, które może zastosować bezpośrednio Czytaj dalej

Jak obejść GDPR (RODO)

Zmorą polskich, drobnych przedsiębiorców są ciągłe zmiany prawa. Niektóre z tych zmian są radosną twórczością obecnego rządu, zmierzającego do likwidacji Czytaj dalej

Udostępnij wpis: