Podstawowe polecenia do działań na plikach i katalogach w Linux
Baza wiedzy Linux News

Podstawowe polecenia do działań na plikach i katalogach w Linux

W Linuxie istnieje wiele poleceń do pracy na plikach i katalogach. Oto lista podstawowych poleceń:

Podstawowe polecenia do działań na plikach i katalogach w Linux
Podstawowe polecenia do działań na plikach i katalogach w Linux
 1. ls: Wyświetla listę plików i katalogów w bieżącym katalogu.
  • Przykład: ls -l wyświetli szczegółowe informacje o plikach.
 2. cd: Zmienia bieżący katalog na określony.
  • Przykład: cd /home/user zmienia katalog na /home/user.
 3. pwd: Wyświetla bieżący katalog.
  • Przykład: pwd zwraca ścieżkę do bieżącego katalogu.
 4. mkdir: Tworzy nowy katalog.
  • Przykład: mkdir new_directory tworzy katalog o nazwie “new_directory”.
 5. rmdir: Usuwa pusty katalog.
  • Przykład: rmdir empty_directory usuwa katalog o nazwie “empty_directory”.
 6. rm: Usuwa plik lub katalog.
  • Przykład: rm file.txt usuwa plik o nazwie “file.txt”.
 7. cp: Kopiuje plik lub katalog.
  • Przykład: cp file.txt destination/ kopiuje plik “file.txt” do katalogu “destination/”.
 8. mv: Przenosi lub zmienia nazwę pliku lub katalogu.
  • Przykład: mv file.txt new_location/ przenosi plik “file.txt” do katalogu “new_location/”.
 9. touch: Tworzy nowy pusty plik.
  • Przykład: touch new_file.txt tworzy nowy pusty plik o nazwie “new_file.txt”.
 10. cat: Wyświetla zawartość pliku.
  • Przykład: cat file.txt wyświetla zawartość pliku “file.txt”.
 11. less/more: Pozwala na przeglądanie długich plików stronami.
  • Przykład: less file.txt umożliwia przeglądanie pliku “file.txt” stronami.
 12. head: Wyświetla początkowe linie pliku.
  • Przykład: head file.txt wyświetla pierwsze kilka linii pliku “file.txt”.
 13. tail: Wyświetla końcowe linie pliku.
  • Przykład: tail file.txt wyświetla ostatnie kilka linii pliku “file.txt”.
 14. chmod: Zmienia prawa dostępu do pliku lub katalogu.
  • Przykład: chmod +x script.sh nadaje plikowi “script.sh” prawa wykonania.
 15. chown: Zmienia właściciela pliku lub katalogu.
  • Przykład: chown user file.txt zmienia właściciela pliku “file.txt” na użytkownika “user”.
 16. chgrp: Zmienia grupę pliku lub katalogu.
  • Przykład: chgrp group file.txt zmienia grupę
Polecane wpisy
Indywidualny plan emerytalny
Indywidualny plan emerytalny

Indywidualny plan emerytalny (IPE) to osobisty program oszczędzania i inwestowania, który ma na celu gromadzenie funduszy na przyszłą emeryturę. Istnieje Czytaj dalej