Lista zainstalowanych programów w PowerShell
Informatyka

Lista zainstalowanych programów w PowerShell

Lista zainstalowanych programów w PowerShell

PowerShell to potężny język skryptowy wbudowany w system Windows, oferujący szeroki zakres możliwości, w tym zarządzanie programami. W tym poradniku przedstawimy kilka sposobów wyświetlania listy zainstalowanych programów w PowerShell.

Lista zainstalowanych programów w PowerShell
Lista zainstalowanych programów w PowerShell

Metody wyświetlania listy programów w PowerShell:

1. Polecenie Get-ItemProperty:

PowerShell
Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, InstallDate

Polecenie to wyświetli listę wszystkich zainstalowanych programów wraz z ich nazwami wyświetlanymi, wersjami wyświetlanymi i datami instalacji.

Przykład:

PowerShell
DisplayName                  DisplayVersion       InstallDate
--------------------------------------- --------------------------- ---------------------------
Adobe Photoshop CC 2023         24.0.0.1          2023-11-15
Microsoft Office Professional Plus 2021 16.0.15335.20226     2023-03-08
Google Chrome              108.0.5359.95        2024-03-09
...

Możesz również użyć innych parametrów z Get-ItemProperty, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Na przykład:

 • Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, Publisher – wyświetla nazwę wyświetlaną i wydawcę programu
 • Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, UninstallString – wyświetla nazwę wyświetlaną i ścieżkę dezinstalacji programu

2. Polecenie Get-WmiObject:

PowerShell
Get-WmiObject Win32_Product | Select-Object Name, Version, InstallDate

Polecenie to wyświetli listę wszystkich zainstalowanych programów wraz z ich nazwami, wersjami i datami instalacji.

Przykład:

PowerShell
Name                 Version           InstallDate
--------------------------------------- --------------------------- ---------------------------
Adobe Photoshop CC 2023         24.0.0.1          2023-11-15
Microsoft Office Professional Plus 2021 16.0.15335.20226     2023-03-08
Google Chrome              108.0.5359.95        2024-03-09
...

Możesz również użyć innych właściwości z klasy Win32_Product, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Na przykład:

 • Get-WmiObject Win32_Product | Select-Object Name, Description – wyświetla nazwę i opis programu
 • Get-WmiObject Win32_Product | Select-Object Name, HelpLink – wyświetla nazwę i link do pomocy programu

Dodatkowe wskazówki:

 • Możesz używać znaków wieloznacznych w poleceniach Get-ItemProperty i Get-WmiObject, aby filtrować listę programów. Na przykład:
PowerShell
Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, Version where DisplayName like "%Adobe%"
 • Możesz wyeksportować listę programów do pliku CSV za pomocą polecenia Export-Csv. Na przykład:
PowerShell
Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, InstallDate | Export-Csv lista_programow.csv
 • Możesz używać cmdletów Sort-Object i Where-Object do sortowania i wyszukiwania w liście programów.
Czytaj  Internetowe protokoły komunikacyjne

Podsumowanie:

Wyświetlanie listy zainstalowanych programów w PowerShell jest proste i może być przydatne w różnych sytuacjach. Pamiętaj, że możesz użyć różnych parametrów i cmdletów, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o programach.

Polecane wpisy
Odinstalowywanie programów z Windows 10, Windows 11 i Windows 12 za pomocą wiersza poleceń
Odinstalowywanie programów z Windows 10, Windows 11 i Windows 12 za pomocą wiersza poleceń

Odinstalowywanie programów z Windows 10, 11 i 12 za pomocą wiersza poleceń Wiersz poleceń (cmd) to potężne narzędzie w systemie Czytaj dalej

G-SYNC to technologia opracowana przez firmę Nvidia
G-SYNC to technologia opracowana przez firmę Nvidia

G-SYNC to technologia opracowana przez firmę Nvidia, która ma na celu poprawienie jakości obrazu i płynności wyświetlania w grach na Czytaj dalej