Lista komend Wiersza poleceń Windows (CMD)
Informatyka Windows 10 Windows 11 Windows 12

Lista komend Wiersza poleceń Windows (CMD)

Lista komend Wiersza poleceń Windows (CMD)

Wiersz poleceń (CMD) to potężne narzędzie w systemie Windows, które umożliwia użytkownikom wykonywanie różnych operacji, od zarządzania plikami i folderami po konfigurację sieci i rozwiązywanie problemów. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej używanych komend CMD:

Lista komend Wiersza poleceń Windows (CMD)
Lista komend Wiersza poleceń Windows (CMD)

Podstawowe komendy:

 • cd: Zmienia bieżący katalog.
 • dir: Wyświetla listę plików i folderów w bieżącym katalogu.
 • cls: Czyści ekran.
 • help: Wyświetla informacje o danej komendzie.
 • exit: Zamyka wiersz poleceń.

Komendy do zarządzania plikami i folderami:

 • copy: Kopiuje pliki.
 • move: Przenosi pliki.
 • del: Usuwa pliki.
 • mkdir: Tworzy foldery.
 • rmdir: Usuwa foldery.

Komendy do konfiguracji sieci:

 • ipconfig: Wyświetla informacje o konfiguracji sieciowej.
 • ping: Sprawdza połączenie z danym adresem IP.
 • tracert: Śledzi trasę pakietu sieciowego do danego adresu IP.
 • netsh: Umożliwia konfigurację różnych komponentów sieciowych.

Komendy do rozwiązywania problemów:

 • sfc /scannow: Skanuje i naprawia uszkodzone pliki systemowe.
 • chkdsk: Sprawdza i naprawia błędy dysku twardego.
 • restore: Przywraca system z kopii zapasowej.

Dodatkowe komendy:

 • tasklist: Wyświetla listę uruchomionych procesów.
 • shutdown: Wyłącza lub restartuje komputer.
 • regedit: Edytuje rejestr systemowy.

Przykładowe użycie:

 • Aby zmienić bieżący katalog na C:\Windows\System32, wpisz cd C:\Windows\System32.
 • Aby wyświetlić listę plików w bieżącym katalogu, wpisz dir.
 • Aby skopiować plik plik.txt do folderu Moje dokumenty, wpisz copy plik.txt "Moje dokumenty".
 • Aby sprawdzić połączenie z adresem IP 192.168.1.1, wpisz ping 192.168.1.1.
Polecane wpisy
RAID, czyli Redundant Array of Independent Disks
RAID, czyli Redundant Array of Independent Disks

RAID, czyli Redundant Array of Independent Disks, to technologia, która pozwala na łączenie wielu dysków twardych w jedno urządzenie o Czytaj dalej

Czy gry na Windows 10 działają na 11
Czy gry na Windows 10 działają na 11

Czy gry na Windows 10 działają na 11? Windows 11 to najnowsza wersja popularnego systemu operacyjnego firmy Microsoft. Został wydany Czytaj dalej