Jak tworzyć i rozpakowywać pliki ZIP, TAR i TAR.GZ w systemie Linux
Linux Oprogramowanie

Jak tworzyć i rozpakowywać pliki ZIP, TAR i TAR.GZ w systemie Linux

Jak tworzyć i rozpakowywać pliki ZIP, TAR i TAR.GZ w systemie Linux

W systemach Linux do tworzenia i rozpakowywania plików ZIP, TAR i TAR.GZ można użyć następujących poleceń:

 • zip – tworzy pliki ZIP
  Obraz: Polecenie zip w systemie Linux
 • unzip – rozpakowuje pliki ZIP
  Obraz: Polecenie unzip w systemie Linux
 • tar – tworzy i rozpakowuje pliki TAR
  Obraz: Polecenie tar w systemie Linux
 • gzip – kompresuje pliki za pomocą algorytmu gzip
  Obraz: Polecenie gzip w systemie Linux
 • gunzip – dekompresuje pliki skompresowane za pomocą algorytmu gzip
  Obraz: Polecenie gunzip w systemie Linux

Tworzenie plików ZIP

Aby utworzyć plik ZIP, należy wykonać następujące kroki:

 1. Uruchom terminal i przejdź do katalogu, w którym chcesz utworzyć plik ZIP.
 2. Wpisz następujące polecenie:
zip [nazwa_pliku.zip] [nazwa_pliku1] [nazwa_pliku2] [nazwa_pliku3]

gdzie:

 • [nazwa_pliku.zip] to nazwa pliku ZIP, który chcesz utworzyć.
 • [nazwa_pliku1], [nazwa_pliku2] i [nazwa_pliku3] to nazwy plików, które chcesz dodać do pliku ZIP.

Na przykład, aby utworzyć plik ZIP o nazwie example.zip zawierający pliki file1.txt, file2.txt i file3.txt, wpisz następujące polecenie:

zip example.zip file1.txt file2.txt file3.txt

Rozpakowywanie plików ZIP

Aby rozpakować plik ZIP, należy wykonać następujące kroki:

 1. Uruchom terminal i przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik ZIP.
 2. Wpisz następujące polecenie:
unzip [nazwa_pliku.zip]

gdzie:

 • [nazwa_pliku.zip] to nazwa pliku ZIP, który chcesz rozpakować.

Na przykład, aby rozpakować plik ZIP o nazwie example.zip, wpisz następujące polecenie:

unzip example.zip

Tworzenie plików TAR

Aby utworzyć plik TAR, należy wykonać następujące kroki:

 1. Uruchom terminal i przejdź do katalogu, w którym chcesz utworzyć plik TAR.
 2. Wpisz następujące polecenie:
tar -cvf [nazwa_pliku.tar] [nazwa_pliku1] [nazwa_pliku2] [nazwa_pliku3]

gdzie:

 • [nazwa_pliku.tar] to nazwa pliku TAR, który chcesz utworzyć.
 • [nazwa_pliku1], [nazwa_pliku2] i [nazwa_pliku3] to nazwy plików, które chcesz dodać do pliku TAR.

Na przykład, aby utworzyć plik TAR o nazwie example.tar zawierający pliki file1.txt, file2.txt i file3.txt, wpisz następujące polecenie:

tar -cvf example.tar file1.txt file2.txt file3.txt

Rozpakowywanie plików TAR

Czytaj  XFS

Aby rozpakować plik TAR, należy wykonać następujące kroki:

 1. Uruchom terminal i przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik TAR.
 2. Wpisz następujące polecenie:
tar -xf [nazwa_pliku.tar]

gdzie:

 • [nazwa_pliku.tar] to nazwa pliku TAR, który chcesz rozpakować.

Na przykład, aby rozpakować plik TAR o nazwie example.tar, wpisz następujące polecenie:

tar -xf example.tar

Kompresowanie plików TAR za pomocą gzip

Aby skompresować plik TAR za pomocą algorytmu gzip, należy wykonać następujące kroki:

 1. Uruchom terminal i przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik TAR.
 2. Wpisz następujące polecenie:
gzip [nazwa_pliku.tar]

gdzie:

 • [nazwa_pliku.tar] to nazwa pliku TAR, który chcesz skompresować.

Na przykład, aby skompresować plik TAR o nazwie example.tar, wpisz następujące polecenie:

gzip example.tar

Skompresowany plik będzie miał rozszerzenie .tar.gz.

Dekompresowanie plików TAR.GZ

Aby dekompresować plik TAR.GZ, należy wykonać następujące kroki:

 1. Uruchom terminal i przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik TAR.GZ.
 2. Wpisz następujące polecenie:
gunzip [nazwa_pliku.tar.gz]

gdzie:

 • [nazwa_pliku.tar.gz] to nazwa pliku TAR.GZ, który chcesz dekompresować.

Na przykład, aby dekompresować plik TAR.GZ o nazwie example.tar.gz, wpisz następujące polecenie:

gunzip example.tar.gz

Dekompresowany plik będzie miał rozszerzenie .tar.

Podsumowanie

W tym poradniku dowiedziałeś się, jak tworzyć i rozpakowywać pliki ZIP, TAR i TAR.GZ w systemie Linux. Polecenia te są przydatne do archiwizacji plików, przesyłania ich do innych systemów lub zapisywania ich na nośniku zewnętrznym.

Polecane wpisy
Debian otwarte porty
Debian otwarte porty

Aby sprawdzić otwarte porty w systemie Debian, można skorzystać z różnych narzędzi. Oto kilka popularnych sposobów: Czytaj dalej

Instalacja Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) Stack na Ubuntu
Instalacja Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) Stack na Ubuntu

Aby zainstalować stos LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) w systemie Ubuntu 22.04, wykonaj następujące kroki: Instalacja Czytaj dalej