Baza wiedzy Informatyka

Jak wydać grę na Steam

Forma cyfrowej dystrybucji stała się w ostatnich latach bardzo popularna, głównie ze względu na umożliwienie łatwiejszego dostępu do dystrybuowania gier dla początkujących/niezależnych deweloperów. Największym potentatem cyfrowej dystrybucji jest obecnie platforma Steam należąca do spółki Valve. Steam oferuje wewnątrz swojej struktury wsparcie dla deweloperów, którzy mogą skorzystać z pomocy społeczności do wydania swojej gry na tej platformie. Poniższy wpis będzie traktował o aspektach formalno – prawnych zgłaszania swojej gry na platformie Steam.

Jak wydać grę na Steam?

Zacznijmy od tego, że osoba zgłaszająca grę musi być osobą pełnoletnią. Regulamin Steam Greenlight nie statuuje takiego obowiązku, ale wynika on m.in. z wymogu podania informacji podatkowej,informacji dot. rachunku bankowego i, co najważniejsze, z faktu, iż przy zawieraniu potencjalnej umowy dystrybucyjnej musimy być podmiotem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych (która, co do zasady przysługuje osobom, które ukończyły 18 rok życia).
Zgłaszający powinien posiadać zweryfikowane i nieograniczone konto Steam oraz wypełnić stosowny formularz, w którym zawarte zostaną informację o twórcy i zgłaszaniem grze. Przed pierwszym zgłoszeniem należy uiścić jednorazową opłatę w wysokości ok. 100 dolarów (mechanizm zapobiegający „trollingowi”, cała kwota przeznaczana jest na cele charytatywne – dotację na konto fundacji Child’s Play).
Do zgłoszenia należy dołączyć:
• Kwadratowe logo gry, które będzie pokazywane przy zgłoszonej grze na wszelkich listach i w wyszukiwaniu
• Przynajmniej jeden filmik prezentujący samą grę lub jej ideę
• Przynajmniej 4 zrzuty ekranu lub obrazki
• Słowny opis gry wraz ze wstępnymi wymaganiami systemowymi
Następnym krokiem jest ustawienie widoczności zgłoszonej gry na „Publiczna”, dzięki czemu społeczność będzie mogła ją zobaczyć i ocenić.
Ograniczenia prawne
Nasza gra nie może stać oczywiście w sprzeczności z obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie naruszeń cudzej własności intelektualnej. Dlatego jeżeli nasza gra korzysta z twórczości osób trzecich i treści te nie są w sposób jasny udostępnione do korzystania przez inne osoby w sposób komercyjny (np. nasza gra będzie modem, a twórcy gry pierwotnej nie wyrazili wyraźnej zgody na modowanie), będziemy zobligowani do uzyskania stosownej zgody pierwotnego twórcy utworu.
Prowadzenie działalności gospodarczej
Zgodnie z zapisami umieszczonymi na stronie internetowej Steam Greenlight, zgłaszający grę nie musi prowadzić działalności gospodarczej. Dalsze zapisy odsyłają do przepisów krajowych, dlatego należy się zastanowić kiedy zajmowanie się tworzeniem gier spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej. O tej kwestii napiszę szerzej w kolejnym wpisie

Czytaj  Czym jest gra free-to-play?

W momencie, gdy gra zostanie zaakceptowana na Greenlight, zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail na adres powiązany z kontem, z którego wysłano zgłoszenie. W wiadomości tej znajdą się informacje niezbędne do rozpoczęcia wypełniania cyfrowej dokumentacji. Dokumenty te można złożyć w dowolnym terminie.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące formy dystrybucji zgłoszonej gry będą wynikać z ustaleń pomiędzy zgłaszającym a Steam. Kwestie takie jak cena gry, należności Steam, czy podział dochodu, mają zawsze charakter indywidualny (wynikający z treści umowy dystrybucyjnej). Na tym etapie komunikacja oraz dokumentacja będzie w języku angielskim (problematyczny dla osób nie posługujących się biegle językiem angielskim mogą być przede wszystkim fachowe zwroty prawnicze zawarte w umowie ze Steam).
Pozostałe informacje prawne dotyczące etapu po zaakceptowaniu na Steam Greenlight o charakterze ogólnym opisuję poniżej.
Informacje ogólne dotyczące dystrybucji (dane bankowe, podatkowe, itp.)
Steam oświadcza, że nie wymaga wyłączności na dystrybuowane przez siebie gry, co jest bardzo korzystne w momencie, gdy planujemy w przyszłości lub już skorzystaliśmy z innych form dystrybucji.

ograniczenia-dotyczace-spolek-prawa-handlowego
Ograniczenia dotyczące spółek prawa handlowego
Steam wprowadza ograniczenia dotyczące zawarcia umowy ze spółkami, których dochody nie są opodatkowane na poziomie spółki (chodzi tu o sytuację, w której płatnikiem podatku jest wspólnik, a nie spółka, tak jak jest to w spółkach osobowych, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) i które nie są zarejestrowane na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli reprezentujemy spółkę spoza USA, to musi to być spółka opodatkowana na poziomie spółki( spółki kapitałowe oraz spółka komandytowo-akcyjna).
Informacje bankowe oraz podatkowe
Niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą fizyczną (przedsiębiorcą), czy osoba prawną, aby dystrybucja gry doszła do skutku zobowiązani jesteśmy do przedstawienia swojego numeru NIP (Steam korzysta w tym celu z zewnętrznej ankiety podatkowej TaxIdentity) oraz rachunku bankowego, na który przekazywany będzie dochód ze sprzedaży gry. Jedyną dostępną walutą jest dolar amerykański. Należności płatne są przelewem elektronicznym przez system Electronic Funds Transfer.
Wysokość podatku
Ustalając ze Steam zakres dystrybucji naszej gry możemy wybrać na jakich rynkach będzie ona dostępna. Stawka podatku dochodowego oraz podatku VAT będzie zależeć od tego, jakie stawki występują na danym obszarze oraz tego, czy Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem.
Powyższe informacje można znaleźć na stronach http://steamcommunity.com/greenlight/faq/?l=polish#developershttp://steamcommunity.com/greenlight/faq/?l=polish#developers
https://partner.steamgames.com/documentation/payment_info
Należy pamiętać, że powyższy artykuł ma jedynie charakter ogólny, zaś do każdego zgłoszenia/dewelopera należy podejść indywidualnie, w szczególności w kwestii charakteru prawnego prowadzonej działalności, obowiązków podatkowych oraz możliwości negocjacji przy zawieranej umowie dystrybucyjnej.

Czytaj  Czy warto wybrać darmowy VPN — czym tak naprawdę różni się od płatnego?
Polecane wpisy
Windows 12 co wiemy o nadchodzącym systemie operacyjnym Microsoftu
Windows 12 co wiemy o nadchodzącym systemie operacyjnym Microsoftu

Windows 12 to nadchodząca wersja systemu operacyjnego Microsoftu, która ma zostać wydana w 2024 roku. Jest to pierwsza wersja Windowsa, Czytaj dalej

Przydatne informacje o matrycach laptopowych

Co to jest CCFL i LED? Wszystkie matryce LCD potrzebują systemu podświetlenia , na obecną chwilę występują 2 rodzaje CCFL Czytaj dalej

2 KOMENTARZE

  1. Super, więcej takich wpisów. Bo do ukończenia gry, która będzie nadawała się na sprzedaż brakuje mi naprawdę niewiele (jeszcze się dokształcam w kilku kwestiach), a póki co – od strony którą tutaj opisujesz – jestem ciemny.

Możliwość komentowania została wyłączona.