Protokoły sieciowe - model TCP/IP
Informatyka

Protokoły sieciowe – model TCP/IP

Protokoły sieciowe – model TCP/IP

Protokoły sieciowe to zbiór zasad i reguł, które określają, jak urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą. Model TCP/IP jest powszechnie stosowanym modelem protokołów sieciowych, który jest podstawą Internetu.

Model TCP/IP dzieli się na cztery warstwy:

 • Warstwa aplikacji – zapewnia interfejs dla aplikacji, które korzystają z sieci. Do warstwy aplikacji należą protokoły takie jak HTTP, FTP, SMTP i POP3.
  Obraz: Warstwa aplikacji modelu TCP/IP
 • Warstwa transportowa – zapewnia niezawodny transport danych między aplikacjami. Do warstwy transportowej należą protokoły takie jak TCP i UDP.
  Obraz: Warstwa transportowa modelu TCP/IP
 • Warstwa internetowa – zapewnia adresowanie i routowanie danych w sieci. Do warstwy internetowej należy protokół IP.
  Obraz: Warstwa internetowa modelu TCP/IP
 • Warstwa dostępu do sieci – zapewnia dostęp do fizycznego medium transmisyjnego. Do warstwy dostępu do sieci należą protokoły takie jak Ethernet, Wi-Fi i PPP.
  Obraz: Warstwa dostępu do sieci modelu TCP/IP

Funkcje poszczególnych warstw

Warstwa aplikacji

Warstwa aplikacji zapewnia interfejs dla aplikacji, które korzystają z sieci. Aplikacje, które korzystają z sieci, muszą obsługiwać protokoły warstwy aplikacji.

Do najpopularniejszych protokołów warstwy aplikacji należą:

 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – protokół używany do przesyłania stron internetowych.
 • FTP (File Transfer Protocol) – protokół używany do przesyłania plików.
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – protokół używany do wysyłania poczty e-mail.
 • POP3 (Post Office Protocol 3) – protokół używany do odbioru poczty e-mail.

Warstwa transportowa

Warstwa transportowa zapewnia niezawodny transport danych między aplikacjami. Warstwa transportowa oferuje dwa typy usług:

 • Połączenie zorientowane – zapewnia niezawodny transport danych między dwoma punktami końcowymi. Protokoły połączenia zorientowanego, takie jak TCP, gwarantują, że wszystkie dane zostaną dostarczone do odbiorcy.
 • Połączenie bezorientowane – nie zapewnia niezawodnego transportu danych. Protokoły połączenia bezorientowanego, takie jak UDP, nie gwarantują, że wszystkie dane zostaną dostarczone do odbiorcy.
Czytaj  Protokoły składowe TCP/IP

Warstwa internetowa

Warstwa internetowa zapewnia adresowanie i routowanie danych w sieci. Warstwa internetowa wykorzystuje adresy IP do identyfikacji urządzeń w sieci.

Adres IP jest czterobajtowym numerem, który identyfikuje urządzenie w sieci. Adres IP składa się z dwóch części:

 • Sieci – identyfikuje sieć, do której należy urządzenie.
 • Hosta – identyfikuje urządzenie w danej sieci.

Warstwa dostępu do sieci

Warstwa dostępu do sieci zapewnia dostęp do fizycznego medium transmisyjnego. Warstwa dostępu do sieci wykorzystuje różne protokoły w zależności od rodzaju medium transmisyjnego.

Do najpopularniejszych protokołów warstwy dostępu do sieci należą:

 • Ethernet – protokół używany do przesyłania danych w sieciach przewodowych.
 • Wi-Fi – protokół używany do przesyłania danych w sieciach bezprzewodowych.
 • PPP (Point-to-Point Protocol) – protokół używany do łączenia komputerów z Internetem.

Podsumowanie

Model TCP/IP jest kompleksowym modelem protokołów sieciowych, który zapewnia niezawodne i wydajne przesyłanie danych w sieciach komputerowych.

Polecane wpisy
NetRouteView – tablica routingu pod kontrolą

Od czasu do czasu raczymy was jakimś małym, bezinstalacyjnym i, przedewszystkim, bardzo przydatnym programikiem. I to właśnie dziś ;). Na ruszt pójdzie NetRouteView, taka graficzna Czytaj dalej

Procesory komputerowe

Historia procesora komputerowego sięga lat 40. XX wieku, kiedy to John von Neumann i jego zespół opracowali architekturę von Neumanna, Czytaj dalej