Jak sprawdzić uprawnienia użytkownika w systemie Linux
Linux

Jak sprawdzić uprawnienia użytkownika w systemie Linux

Jak sprawdzić uprawnienia użytkownika w systemie Linux

Uprawnienia użytkownika w systemie Linux określają, jakie operacje użytkownik może wykonywać na plikach i katalogach. Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie uprawnień użytkownika:

1. Polecenie ls

Polecenie ls (ang. list) wyświetla listę plików i katalogów w danym katalogu. Aby wyświetlić również informacje o uprawnieniach, należy użyć opcji -l:

ls -l

Przykład:

total 12
drwxr-xr-x 2 user group 4096 Jan 1 12:34 directory
-rw-r--r-- 1 user group 1024 Jan 1 12:35 file.txt

Pierwsza kolumna w wynikach polecenia ls opisuje uprawnienia pliku:

 • -: plik regularny
 • d: katalog
 • c: plik specjalny typu znakowego
 • b: plik specjalny typu blokowego

Kolejne dziewięć znaków opisuje uprawnienia użytkownika, grupy i pozostałych użytkowników:

 • r: prawo do odczytu
 • w: prawo do zapisu
 • x: prawo do wykonania
Jak sprawdzić uprawnienia użytkownika w systemie Linux
Jak sprawdzić uprawnienia użytkownika w systemie Linux

2. Polecenie stat

Polecenie stat (ang. status) wyświetla szczegółowe informacje o pliku, w tym o jego uprawnieniach:

stat file.txt

Przykład:

 File: `file.txt'
 Size: 1024   Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
Device: 802h/2048d Inode: 12345678 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (1000/user)  Gid: (100/group)
Access: 2023-03-08 12:35:25.999999999 +0100
Modify: 2023-03-08 12:35:25.999999999 +0100
Change: 2023-03-08 12:35:25.999999999 +0100
 Birth: -

W sekcji Access znajdują się informacje o uprawnieniach użytkownika, grupy i pozostałych użytkowników, zapisane w formacie numerycznym i symbolicznym.

3. Aplikacja graficzna

Istnieje wiele aplikacji graficznych, które umożliwiają sprawdzenie uprawnień użytkownika. Popularnym przykładem jest program Nautilus. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku lub katalogu i wybraniu opcji Właściwości, w oknie dialogowym Właściwości można zobaczyć zakładkę Uprawnienia.

Podsumowanie

Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie uprawnień użytkownika w systemie Linux. Polecenie ls jest prostym i szybkim sposobem na wyświetlenie podstawowych informacji o uprawnieniach. Polecenie stat pozwala uzyskać szczegółowe informacje o uprawnieniach. Aplikacje graficzne mogą być bardziej przyjazne dla użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z wierszem poleceń.

Polecane wpisy
Jak sprawdzić taktowanie ramu Linux
Jak sprawdzić taktowanie ramu Linux

Jak sprawdzić taktowanie RAM Linux Taktowanie pamięci RAM to jeden z najważniejszych parametrów, który wpływa na wydajność komputera. W tym Czytaj dalej