Jak sprawdzić, co zajmuje miejsce na dysku w systemie Linux
Linux

Jak sprawdzić, co zajmuje miejsce na dysku w systemie Linux

Jak sprawdzić, co zajmuje miejsce na dysku w systemie Linux

W systemie Linux istnieje kilka sposobów na sprawdzenie, co zajmuje miejsce na dysku. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych metod:

1. Polecenie df

Polecenie df (ang. disk free) wyświetla informacje o wolnym i zajętym miejscu na dyskach. Aby wyświetlić listę wszystkich zamontowanych dysków, należy użyć następującego polecenia:

df -h

Opcja -h powoduje wyświetlanie wyników w formacie przyjaznym dla użytkownika, z wartościami w megabajtach (MB), gigabajtach (GB) i terabajtach (TB).

Przykład:

Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1    233G 127G 106G 55% /
devtmpfs    1.9G 4.0K 1.9G  0% /dev
tmpfs      1.9G 0B 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs      1.9G 16K 1.9G  1% /run
/dev/sdb1    931G  53G 878G  6% /home

2. Polecenie du

Polecenie du (ang. disk usage) wyświetla informacje o zajętym miejscu na dysku dla podanych plików lub katalogów. Aby sprawdzić zajętość całego dysku, należy użyć następującego polecenia:

du -h /

Opcja -h powoduje wyświetlanie wyników w formacie przyjaznym dla użytkownika.

Jak sprawdzić, co zajmuje miejsce na dysku w systemie Linux
Jak sprawdzić, co zajmuje miejsce na dysku w systemie Linux

Przykład:

127G /
4.0K /dev
1.9G /dev/shm
16K /run
878G /home

3. Polecenie find

Polecenie find (ang. find) umożliwia wyszukiwanie plików i katalogów na podstawie różnych kryteriów. Aby wyszukać pliki zajmujące najwięcej miejsca na dysku, można użyć następującego polecenia:

find / -type f -size +100M -exec du -h {} \; | sort -n -r

Polecenie to wyszukuje wszystkie pliki regularne (typ f) o rozmiarze większym niż 100 MB (-size +100M). Następnie dla każdego znalezionego pliku ({}) polecenie du -h wyświetla informacje o zajętym miejscu. Wyniki są sortowane według rozmiaru w kolejności malejącej (sort -n -r).

Przykład:

1.2G /var/log/syslog
534M /home/user/Downloads/movie.mp4
278M /home/user/Pictures/vacation.jpg
197M /home/user/Music/album.mp3

4. Aplikacja graficzna

Istnieje wiele aplikacji graficznych, które umożliwiają sprawdzenie, co zajmuje miejsce na dysku. Popularnym przykładem jest program GParted. Po uruchomieniu programu GParted, lista wszystkich dysków i partycji zostanie wyświetlona w głównym oknie. Aby sprawdzić, co zajmuje miejsce na danym dysku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jego nazwie i wybrać opcję Użycie dysku.

Czytaj  Systemy plików (Ext2, Ext3, Ext4, Xfs, BtrFS)
Polecane wpisy
Linux w Automatyzacji Domowej: Sterowanie Sprzętem Elektronicznym
Linux w Automatyzacji Domowej: Sterowanie Sprzętem Elektronicznym

Automatyzacja domowa to coraz popularniejsze zajęcie, które pozwala użytkownikom na sterowanie urządzeniami w swoim domu za pomocą urządzeń mobilnych, inteligentnych Czytaj dalej

Jak zmienić hostname w systemie Linux
Jak zmienić hostname w systemie Linux

Jak zmienić hostname w systemie Linux Hostname to unikalna nazwa identyfikująca komputer w sieci. Jest ona używana przez system operacyjny, Czytaj dalej