Debian otwarte porty
Baza wiedzy Linux News

Debian otwarte porty

Aby sprawdzić otwarte porty w systemie Debian, można skorzystać z różnych narzędzi. Oto kilka popularnych sposobów:

Debian otwarte porty
Debian otwarte porty
  1. polecenie netstat: Uruchom terminal i wpisz polecenie “netstat -tuln” (bez cudzysłowu), a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista wszystkich otwartych portów TCP i UDP, wraz z informacjami o aplikacjach nasłuchujących na tych portach.
  2. polecenie ss: Uruchom terminal i wpisz polecenie “ss -tuln” (bez cudzysłowu), a następnie naciśnij klawisz Enter. Wyświetli się lista otwartych portów TCP i UDP wraz z informacjami o aplikacjach, które je obsługują.
  3. narzędzie nmap: Jeśli narzędzie nmap nie jest zainstalowane w Twoim systemie Debian, możesz je zainstalować za pomocą menedżera pakietów apt. Po zainstalowaniu możesz użyć polecenia “sudo nmap -p <porty> <adres_IP>” (bez cudzysłowu), gdzie <porty> to lista numerów portów oddzielonych przecinkami lub zakresem, a <adres_IP> to adres IP hosta lub sieci, której porty chcesz sprawdzić. Nmap skanuje określone porty i wyświetla ich status (otwarty, zamknięty, filtrowany).
  4. narzędzie lsof: Jeśli narzędzie lsof nie jest zainstalowane w Twoim systemie Debian, możesz je zainstalować za pomocą menedżera pakietów apt. Następnie uruchom terminal i wpisz polecenie “sudo lsof -i” (bez cudzysłowu), a następnie naciśnij klawisz Enter. Wyświetli się lista otwartych portów wraz z informacjami o aplikacjach, które je wykorzystują.

Pamiętaj, że niektóre z tych poleceń mogą wymagać uprawnień administratora (roota) do wykonania. Jeśli narzędzie nie jest zainstalowane w systemie, można je zainstalować za pomocą menedżera pakietów apt.

Polecane wpisy
Konto na Messengerze bez Facebooka

Facebook udostępnił nowy sposób rejestracji w Messengerze. Teraz wszystkie funkcje, takie jak przesyłanie zdjęć, filmów lub naklejek, rozmowy grupowe, a Czytaj dalej