Użyj menedżera uprawnień Linux
Linux

Użyj menedżera uprawnień Linux

Użyj menedżera uprawnień Linux

Menedżer uprawnień to narzędzie, które pomaga w przypisywaniu uprawnień użytkownikom i grupom. Uprawnienia określają, co użytkownicy mogą robić na serwerze.

Użyj menedżera uprawnień Linux
Użyj menedżera uprawnień Linux

Jak używać menedżera uprawnień Linux:

 1. Zainstaluj pakiet menedżera uprawnień.

Większość dystrybucji Linuksa ma wstępnie zainstalowany menedżer uprawnień. Jeśli nie masz, możesz go zainstalować za pomocą następującego polecenia:

sudo apt install sudo
 1. Skonfiguruj menedżera uprawnień.

Konfiguracja menedżera uprawnień zależy od konkretnego menedżera uprawnień, którego używasz. Zazwyczaj możesz skonfigurować menedżera uprawnień, edytując plik konfiguracyjny.

 1. Przypisz uprawnienia użytkownikom i grupom.

Aby przypisać uprawnienia użytkownikom i grupom, wykonaj następujące polecenie:

sudo usermod -aG [grupa] [użytkownik]

Na przykład, aby dodać użytkownika o nazwie “john” do grupy “admin”, wykonaj następujące polecenie:

sudo usermod -aG admin john

Aby przypisać uprawnienia do konkretnego pliku lub folderu, wykonaj następujące polecenie:

sudo chmod [modyfikacje] [plik lub folder]

Na przykład, aby nadać użytkownikowi o nazwie “john” uprawnienia do odczytu i zapisu do pliku o nazwie “/etc/passwd”, wykonaj następujące polecenie:

sudo chmod 644 /etc/passwd

Przykłady konfiguracji uprawnień:

Oto kilka przykładów konfiguracji uprawnień:

 • Serwer webowy: Przypisz uprawnienia odczytu i zapisu do plików konfiguracyjnych serwera webowego użytkownikowi o nazwie “www-data”.

 • Serwer bazy danych: Przypisz uprawnienia odczytu i zapisu do plików bazy danych użytkownikowi o nazwie “mysql”.

 • Serwer pocztowy: Przypisz uprawnienia odczytu i zapisu do plików pocztowych użytkownikowi o nazwie “postfix”.

Zaawansowana konfiguracja:

Możesz również skonfigurować uprawnienia w bardziej zaawansowany sposób, używając następujących opcji:

 • Maski: Maski określają, jakie uprawnienia są przypisywane do plików i folderów utworzonych przez użytkownika lub grupę.
 • Uprawnienia plików urządzeń: Uprawnienia plików urządzeń określają, czy użytkownik może odczytywać, zapisywać lub wykonywać pliki urządzeń.
 • Uprawnienia plików specjalnych: Uprawnienia plików specjalnych określają, czy użytkownik może odczytywać, zapisywać lub wykonywać pliki specjalne.
Czytaj  Linux a Prywatność: Kontrola Danych i Ochrona Prywatności

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji uprawnień Linux, zapoznaj się z dokumentacją swojej dystrybucji Linuksa.

Podsumowanie:

Uprawnienia są ważną częścią bezpieczeństwa serwera Linux. Poprzez właściwą konfigurację uprawnień możesz pomóc chronić swój serwer przed nieautoryzowanym dostępem.

Dodatkowe wskazówki dotyczące używania menedżera uprawnień:

 • Używaj grup, aby ułatwić zarządzanie uprawnieniami.
 • Przypisuj użytkownikom tylko te uprawnienia, których potrzebują do wykonywania swoich zadań.
 • Regularnie sprawdzaj uprawnienia, aby upewnić się, że są poprawne.
Polecane wpisy
Informacje o dysku Linux komendy
Informacje o dysku Linux komendy

Aby uzyskać informacje o dysku w systemie Linux za pomocą poleceń, można skorzystać z kilku narzędzi i komend. Oto kilka Czytaj dalej

Linux Mint instalacja
Linux Mint instalacja

Linux Mint jest popularną dystrybucją systemu operacyjnego opartą na jądrze Linux, która zdobyła uznanie użytkowników ze względu na swoją prostotę, Czytaj dalej