Jak skonfigurować serwer DHCP Windows 12?
Windows 12

Jak skonfigurować serwer DHCP Windows 12?

Jak skonfigurować serwer DHCP Windows 12?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół sieciowy, który umożliwia automatyczne przypisywanie adresów IP do urządzeń w sieci. Serwer DHCP jest odpowiedzialny za zarządzanie poolem adresów IP i przypisywanie ich do urządzeń, które się łączą z siecią.

W systemie Windows 12 serwer DHCP jest wbudowaną funkcją. Aby skonfigurować serwer DHCP, musisz wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia, klikając lub dotykając ikony koła zębatego na pasku zadań.
 2. Kliknij lub dotknij pozycji Sieć i Internet.
 3. Kliknij lub dotknij pozycji Ustawienia sieciowe i udostępniania.
 4. Kliknij lub dotknij pozycji Zaawansowane ustawienia udostępniania.
 5. Kliknij lub dotknij pozycji Ustawienia DHCP.
 6. Włącz przełącznik Włącz serwer DHCP.
Jak skonfigurować serwer DHCP Windows 12?
Jak skonfigurować serwer DHCP Windows 12?

Po włączeniu serwera DHCP możesz skonfigurować dodatkowe ustawienia, takie jak:

 • Zakres adresów IP – określa zakres adresów IP, które mogą być przypisane do urządzeń w sieci.
 • Okres wynajmu – określa, jak długo adres IP jest przypisany do urządzenia.
 • Serwery DNS – określa serwery DNS, które będą używane przez urządzenia w sieci.
 • Serwery WINS – określa serwery WINS, które będą używane przez urządzenia w sieci.

Konfiguracja zakresu adresów IP

Aby skonfigurować zakres adresów IP, wykonaj następujące kroki:

 1. W oknie Ustawienia DHCP kliknij lub dotknij pozycji Zakres adresów IP.
 2. W polu Początek zakresu wprowadź pierwszy adres IP w zakresie.
 3. W polu Koniec zakresu wprowadź ostatni adres IP w zakresie.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja okresu wynajmu

Aby skonfigurować okres wynajmu, wykonaj następujące kroki:

 1. W oknie Ustawienia DHCP kliknij lub dotknij pozycji Okres wynajmu.
 2. W polu Okres wynajmu wybierz czas, przez jaki adres IP jest przypisany do urządzenia.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja serwerów DNS

Aby skonfigurować serwery DNS, wykonaj następujące kroki:

 1. W oknie Ustawienia DHCP kliknij lub dotknij pozycji Serwery DNS.
 2. W polu Adres serwera DNS 1 wprowadź adres pierwszego serwera DNS.
 3. W polu Adres serwera DNS 2 wprowadź adres drugiego serwera DNS.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.
Czytaj  Odinstalowywanie programów z Windows 10, Windows 11 i Windows 12 za pomocą wiersza poleceń

Konfiguracja serwerów WINS

Aby skonfigurować serwery WINS, wykonaj następujące kroki:

 1. W oknie Ustawienia DHCP kliknij lub dotknij pozycji Serwery WINS.
 2. W polu Adres serwera WINS 1 wprowadź adres pierwszego serwera WINS.
 3. W polu Adres serwera WINS 2 wprowadź adres drugiego serwera WINS.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją serwera DHCP

Jeśli masz problemy z konfiguracją serwera DHCP, możesz spróbować rozwiązać je, wykonując następujące czynności:

 • Upewnij się, że karta sieciowa jest prawidłowo podłączona do komputera i do sieci.
 • Upewnij się, że serwer DHCP jest włączony.
 • Upewnij się, że masz prawidłowe ustawienia zakresu adresów IP, okresu wynajmu, serwerów DNS i serwerów WINS.

Jeśli nadal masz problemy z konfiguracją serwera DHCP, możesz skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Polecane wpisy
Jak zabezpieczyć folder hasłem
Jak zabezpieczyć folder hasłem

Aby zabezpieczyć folder hasłem, można skorzystać z narzędzi do kompresji plików, takich jak 7-Zip, które umożliwiają tworzenie zaszyfrowanych archiwów. Oto Czytaj dalej

Jak wyłączyć niepotrzebne procesy Windows 10, Windows 11, Windows 12
Jak wyłączyć niepotrzebne procesy Windows 10, Windows 11, Windows 12

Jak wyłączyć niepotrzebne procesy Windows 10, Windows 11, Windows 12 Systemy operacyjne Windows są wyposażone w wiele procesów, które działają Czytaj dalej