Użyj silnych haseł Linux
Linux

Użyj silnych haseł Linux

Użyj silnych haseł Linux

Hasła są pierwszą linią obrony przed nieautoryzowanym dostępem do serwera Linux. Silne hasło jest trudne do odgadnięcia dla atakującego, nawet przy użyciu potężnego sprzętu komputerowego.

Oto kilka wskazówek, jak utworzyć silne hasło:

 • Użyj co najmniej 12 znaków. Im dłuższe hasło, tym trudniej je odgadnąć.
 • Użyj kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i symboli. To utrudnia atakującemu odgadnięcie hasła.
 • Unikaj używania słów, które można znaleźć w słowniku lub w internecie. Atakujący może łatwo znaleźć te słowa i użyć ich do próby odgadnięcia hasła.
 • Nie używaj tego samego hasła dla wielu kont. Jeśli jedno hasło zostanie złamane, atakujący będzie mógł uzyskać dostęp do wszystkich kont, które używają tego hasła.

Oto kilka przykładów silnych haseł:

 • **J4u7!9&@-^qZ*^&
  Obraz: Silne hasło Linux
 • **185g5k3-23-*Y4&
  Obraz: Silne hasło Linux
 • **35k34-234-j5k-#$24
  Obraz: Silne hasło Linux

Możesz również użyć menedżera haseł, aby utworzyć i przechowywać silne hasła dla wszystkich swoich kont. Menedżer haseł to aplikacja, która generuje i przechowuje hasła w bezpiecznym miejscu.

Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących korzystania z silnych haseł:

 • Zmieniaj hasła co najmniej raz na sześć miesięcy.
 • Użyj różnych haseł dla różnych kont.
 • Nie udostępniaj haseł nikomu.

Stosując te wskazówki, możesz utworzyć silne hasła, które pomogą chronić serwer Linux przed nieautoryzowanym dostępem.

Polecane wpisy
Poradnik: Linux – Podstawy systemu operacyjnego
Poradnik na temat Linux

Poradnik: Linux - Podstawy systemu operacyjnego Poradnik na temat Linux   Rozdział 1: Wprowadzenie do Linuxa Czytaj dalej

Lshw Linux
Lshw Linux

Lshw - informacje o sprzęcie w systemie Linux Komenda lshw to narzędzie wiersza poleceń, które wyświetla informacje o sprzęcie zainstalowanym Czytaj dalej