Usuwanie plików i katalogów w systemie Linux
Linux

Usuwanie plików i katalogów w systemie Linux

Usuwanie plików i katalogów w systemie Linux

Istnieje kilka sposobów usuwania plików i katalogów w systemie Linux. Poniżej przedstawiono kilka podstawowych metod:

Usuwanie plików i katalogów w systemie Linux
Usuwanie plików i katalogów w systemie Linux

1. Korzystanie z polecenia rm:

Polecenie rm służy do usuwania plików i katalogów. Składnia polecenia jest następująca:

rm [opcje] pliki lub katalogi

Opcje:

 • -f: usuwa pliki bez pytania o potwierdzenie.
 • -i: prosi o potwierdzenie przed usunięciem każdego pliku.
 • -r: usuwa katalogi rekursywnie, wraz ze wszystkimi zawartymi w nich plikami i podkatalogami.
 • -R: podobnie jak -r, ale ignoruje błędy podczas usuwania plików, których nie można usunąć.

Przykładowe użycie:

 • Usunięcie pliku o nazwie plik.txt:
rm plik.txt
 • Usunięcie katalogu o nazwie katalog:
rm -r katalog
 • Usunięcie wszystkich plików o rozszerzeniu txt w bieżącym katalogu:
rm *.txt

2. Korzystanie z polecenia rmdir:

Polecenie rmdir służy do usuwania pustych katalogów. Składnia polecenia jest następująca:

rmdir katalogi

Przykładowe użycie:

 • Usunięcie pustego katalogu o nazwie katalog:
rmdir katalog

Uwaga: Nie można usunąć niepustego katalogu za pomocą polecenia rmdir.

3. Korzystanie z menedżera plików:

Większość dystrybucji Linuksa zawiera graficzny menedżer plików, który umożliwia usuwanie plików i katalogów za pomocą myszy. Działanie menedżerów plików różni się w zależności od dystrybucji, ale ogólnie należy wykonać następujące kroki:

 • Otwórz menedżera plików i przejdź do katalogu zawierającego pliki lub katalogi, które chcesz usunąć.
 • Zaznacz pliki lub katalogi, które chcesz usunąć.
 • Naciśnij klawisz Delete lub wybierz opcję “Usuń” z menu kontekstowego.
Polecane wpisy
Pobierz system operacyjny Linux, BSD lub Solaris
Pobierz system operacyjny Linux, BSD lub Solaris

Pobierz system operacyjny Linux, BSD lub Solaris Systemy operacyjne z rodziny Linux, BSD i Solaris są darmowe i otwarte źródłowo, Czytaj dalej