Tworzenie skryptów Bash: Poradnik dla początkujących
Linux Programowanie

Tworzenie skryptów Bash: Poradnik dla początkujących

Tworzenie skryptów Bash: Poradnik dla początkujących

Bash to potężny interpreter wiersza poleceń dostępny w systemach Linux i macOS. Pozwala na automatyzację zadań poprzez tworzenie skryptów, czyli plików zawierających polecenia Bash, które są wykonywane sekwencyjnie. Skrypty Bash mogą oszczędzić czas i wysiłek, ułatwiając powtarzające się zadania i złożone operacje.

Tworzenie skryptów Bash: Poradnik dla początkujących
Tworzenie skryptów Bash: Poradnik dla początkujących

Struktura skryptu Bash:

Typowy skrypt Bash składa się z następujących elementów:

  1. Nagłówek Shebanga: Pierwsza linia skryptu musi zawierać tzw. nagłówek shebanga, który informuje system o używanym interpreterze. Przykładowa linia shebanga dla Bash to:
#!/bin/bash
  1. Komentarze: Komentarze służą do wyjaśniania kodu skryptu i ułatwiają jego zrozumienie. Mogą być umieszczone w dowolnym miejscu skryptu i zaczynają się od znaku #.
# Ten skrypt wyświetla aktualną datę i godzinę
  1. Zmienna: Zmienne są używane do przechowywania wartości, które mogą być wykorzystywane w skrypcie. Deklaruje się je za pomocą słowa kluczowego var, a następnie nazwy zmiennej i znaku równości (=), po którym następuje wartość zmiennej.
liczba=10
echo "Wartość zmiennej 'liczba' wynosi: $liczba"
  1. Polecenia: Polecenia to instrukcje, które są wykonywane przez interpreter Bash. Mogą obejmować wewnętrzne polecenia Bash, programy zewnętrzne, skrypty i inne konstrukcje sterujące.
mkdir nowy_katalog
cp plik.txt nowy_katalog
rm stary_plik.txt
  1. Bloki warunkowe: Bloki warunkowe pozwalają na wykonywanie różnych instrukcji w zależności od spełnienia określonych warunków. Używa się do tego konstrukcji if-else lub switch-case.
if [ $liczba -gt 5 ]; then
  echo "Liczba jest większa od 5"
else
  echo "Liczba jest mniejsza lub równa 5"
fi
  1. Pętle: Pętle pozwalają na wielokrotne wykonywanie tego samego bloku kodu. Dostępne są różne rodzaje pętli, takie jak for, while i until.
for i in 1 2 3 4 5; do
  echo "Liczba: $i"
done

Przykładowy skrypt Bash:

Poniższy skrypt pobiera nazwy plików z bieżącego katalogu i zapisuje je w pliku lista_plikow.txt:

Bash
#!/bin/bash

# Pobierz listę plików z bieżącego katalogu
pliki=$(ls)

# Zapis nazw plików do pliku 'lista_plikow.txt'
for plik in $pliki; do
  echo "$plik" >> lista_plikow.txt
done
Polecane wpisy
Korzystanie z menedżerów pakietów (apt, yum, dnf) w systemie Linux
Korzystanie z menedżerów pakietów (apt, yum, dnf) w systemie Linux

Korzystanie z menedżerów pakietów (apt, yum, dnf) w systemie Linux Menedżery pakietów to niezbędne narzędzia w systemie Linux, ułatwiające instalowanie, Czytaj dalej