Uprawnienia plików i katalogów w Linuksie
Linux

Uprawnienia plików i katalogów w Linuksie

Uprawnienia plików i katalogów w Linuksie: przewodnik krok po kroku

W systemach Linux uprawnienia plików i katalogów określają, kto może je odczytywać, zapisywać i wykonywać. Prawidłowe konfigurowanie uprawnień jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych. W tym poradniku przedstawimy krok po kroku instrukcję zrozumienia i zarządzania uprawnieniami w systemie Linux.

Uprawnienia plików i katalogów w Linuksie
Uprawnienia plików i katalogów w Linuksie

Podstawowe uprawnienia

Uprawnienia plików i katalogów w Linuksie są reprezentowane przez ciąg trzech znaków:

 1. Pierwszy znak: określa uprawnienia dla właściciela pliku lub katalogu. Może być:
  • r: odczyt (read)
  • w: zapis (write)
  • x: wykonanie (execute)
 2. Drugi znak: określa uprawnienia dla grupy, do której należy plik lub katalog. Może mieć te same wartości co pierwszy znak.
 3. Trzeci znak: określa uprawnienia dla wszystkich pozostałych użytkowników. Może mieć te same wartości co pierwszy znak.

Przykład: rwxr-xr-x

Ten ciąg uprawnień oznacza, że ​​właściciel może odczytywać, zapisywać i wykonywać plik lub katalog. Użytkownicy z tej samej grupy mogą tylko odczytywać i wykonywać, a wszyscy inni użytkownicy mogą tylko odczytywać.

Zmiana uprawnień

Uprawnienia plików i katalogów można zmienić za pomocą polecenia chmod. Składnia polecenia jest następująca:

chmod [opcje] <uprawnienia> <plik lub katalog>

Przykład:

chmod 755 plik.txt

To polecenie ustawia uprawnienia pliku plik.txt na rwxr-xr-x, czyli właściciel ma pełne uprawnienia, użytkownicy z tej samej grupy mogą odczytywać i wykonywać, a wszyscy inni użytkownicy mogą tylko odczytywać.

Opcje polecenia chmod

Polecenie chmod oferuje różne opcje umożliwiające dostosowanie sposobu zmiany uprawnień. Oto kilka przydatnych opcji:

 • -R: rekursywnie zmienia uprawnienia wszystkich plików i podkatalogów w katalogu
 • -u: zmienia uprawnienia dla właściciela
 • -g: zmienia uprawnienia dla grupy
 • -o: zmienia uprawnienia dla wszystkich pozostałych użytkowników
 • +: dodaje uprawnienia
 • -: usuwa uprawnienia
 • =: ustawia uprawnienia dokładnie na podane wartości
Czytaj  Linux w chmurze danych

Przykład:

chmod -R 700 katalog

To polecenie rekursywnie ustawia uprawnienia wszystkich plików i podkatalogów w katalogu katalog na rwx------, czyli tylko właściciel ma pełne uprawnienia.

Sprawdzenie uprawnień

Uprawnienia pliku lub katalogu można sprawdzić za pomocą polecenia ls -l. Polecenie to wyświetla szczegółową listę plików i katalogów, w tym ich uprawnienia.

Przykład:

ls -l plik.txt

Wyświetli wynik podobny do:

-rw-r--r-- 1 user group 1234 Jan 1 2024 plik.txt

Pierwszy wiersz zawiera informacje o uprawnieniach, typie pliku, liczbie łączy symbolicznych, właścicielu, grupie, rozmiarze pliku, dacie modyfikacji i nazwie pliku.

Podsumowanie

Uprawnienia plików i katalogów w Linuksie są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych. Korzystając z tego przewodnika, możesz zrozumieć i zarządzać uprawnieniami w swoim systemie, aby chronić swoje pliki i katalogi przed nieuprawnionym dostępem. Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu uprawnień i dostosowywaniu ich do swoich potrzeb.

Polecane wpisy
Spakowanie pliku w ZIP przez SSH w systemie Linux
Spakowanie pliku w ZIP przez SSH w systemie Linux

Spakowanie pliku w ZIP przez SSH w systemie Linux Istnieje kilka sposobów spakowania pliku w ZIP przez SSH w systemie Czytaj dalej

Konfiguracja dhcpd w Linux
Konfiguracje dhcpd w Linux

Konfiguracja serwera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) w systemie Linux odbywa się głównie przez plik konfiguracyjny o nazwie "dhcpd.conf". Poniżej Czytaj dalej