Przewodnik po poleceniach terminala w systemie Linux
Linux

Przewodnik po poleceniach terminala w systemie Linux

Przewodnik po poleceniach terminala w systemie Linux

Terminal to podstawowe narzędzie w systemie Linux, które umożliwia wykonywanie różnych zadań, takich jak:

 • Przeglądanie plików i katalogów
 • Uruchamianie aplikacji
 • Dodawanie i usuwanie użytkowników
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Instalowanie i usuwanie oprogramowania

Otwieranie terminala

Przewodnik po poleceniach terminala w systemie Linux
Przewodnik po poleceniach terminala w systemie Linux

Aby otworzyć terminal, możesz użyć następujących metod:

 • Naciśnij klawisze Ctrl + Alt + T.
 • Znajdź terminal w menu aplikacji.
 • Uruchom aplikację o nazwie Terminal.

Podstawowe polecenia

Oto kilka podstawowych poleceń, które warto znać:

 • ls – wyświetla listę plików i katalogów w bieżącym katalogu.
 • cd – zmienia bieżący katalog.
 • pwd – wyświetla bieżący katalog.
 • mkdir – tworzy nowy katalog.
 • rmdir – usuwa pusty katalog.
 • touch – tworzy nowy plik.
 • rm – usuwa plik lub katalog.
 • cat – wyświetla zawartość pliku.
 • man – wyświetla podręcznik użytkownika dla danego polecenia.

Przykłady

Wyświetlanie listy plików i katalogów

Aby wyświetlić listę plików i katalogów w bieżącym katalogu, wpisz polecenie ls:

ls

Wynik:

plik.txt
katalog1
katalog2

Zmienianie bieżącego katalogu

Aby zmienić bieżący katalog, wpisz polecenie cd z nazwą katalogu, do którego chcesz przejść:

cd katalog1

Wyświetlanie bieżącego katalogu

Aby wyświetlić bieżący katalog, wpisz polecenie pwd:

pwd

Wynik:

/home/użytkownik/katalog1

Tworzenie nowego katalogu

Aby utworzyć nowy katalog, wpisz polecenie mkdir z nazwą katalogu, który chcesz utworzyć:

mkdir katalog2

Usuwanie pustego katalogu

Aby usunąć pusty katalog, wpisz polecenie rmdir z nazwą katalogu, który chcesz usunąć:

rmdir katalog2

Tworzenie nowego pliku

Aby utworzyć nowy plik, wpisz polecenie touch z nazwą pliku, który chcesz utworzyć:

touch plik.txt

Usuwanie pliku lub katalogu

Aby usunąć plik lub katalog, wpisz polecenie rm z nazwą pliku lub katalogu, który chcesz usunąć:

rm plik.txt

Wyświetlanie zawartości pliku

Aby wyświetlić zawartość pliku, wpisz polecenie cat z nazwą pliku, którego zawartość chcesz wyświetlić:

cat plik.txt

Podręcznik użytkownika

Czytaj  Ext2

Aby wyświetlić podręcznik użytkownika dla danego polecenia, wpisz polecenie man z nazwą polecenia:

man ls

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat poleceń terminala w systemie Linux można znaleźć w podręczniku użytkownika. Aby wyświetlić podręcznik użytkownika, wpisz polecenie man z nazwą polecenia, którego podręcznik chcesz wyświetlić.

Praktyka czyni mistrza

Najlepszym sposobem na opanowanie poleceń terminala jest praktyka. Im więcej ich użyjesz, tym szybciej i łatwiej będziesz je wykonywać.

Polecane wpisy
Jak uruchomić Linux w wirtualnej maszynie
Jak uruchomić Linux w wirtualnej maszynie

Jak uruchomić Linux w wirtualnej maszynie Uruchomienie Linuxa w wirtualnej maszynie to świetny sposób na wypróbowanie systemu operacyjnego bez konieczności Czytaj dalej

Wydanie nowych wersji dystrybucji Linux
Wydanie nowych wersji dystrybucji Linux

Wydanie nowych wersji dystrybucji Linux odbywa się regularnie i jest częstym zjawiskiem w społeczności linuksowej. Każda dystrybucja Linux ma swój Czytaj dalej