Jak sprawdzić wolne miejsce na dysku w Linuksie
Linux

Jak sprawdzić wolne miejsce na dysku w Linuksie

Jak sprawdzić wolne miejsce na dysku w Linuksie

W systemie Linux istnieje kilka sposobów na sprawdzenie wolnego miejsca na dysku. Poniżej przedstawiamy dwa najpopularniejsze:

1. Polecenie df

Polecenie df (ang. disk free) wyświetla informacje o wolnym i zajętym miejscu na wszystkich zamontowanych partycjach.

Jak sprawdzić wolne miejsce na dysku w Linuksie
Jak sprawdzić wolne miejsce na dysku w Linuksie

Przykład:

df -h

Powyższe polecenie wyświetli listę partycji, wraz z informacjami o:

 • Nazwie partycji
 • Rozmiarze całkowitym
 • Użytym miejscu
 • Dostępnym miejscu
 • Procencie zajętości

Opcje polecenia df:

 • -h: Wyświetla informacje w czytelnych dla człowieka jednostkach (np. GB, MB)
 • -i: Wyświetla informacje w inodach (jednostkach alokacji plików)
 • -T: Wyświetla typ systemu plików dla każdej partycji

2. Polecenie du

Polecenie du (ang. disk usage) wyświetla informacje o zajętym miejscu przez pliki i katalogi.

Przykład:

du -h /home/user

Powyższe polecenie wyświetli listę plików i katalogów w katalogu /home/user, wraz z informacjami o zajętym przez nie miejscu.

Opcje polecenia du:

 • -h: Wyświetla informacje w czytelnych dla człowieka jednostkach (np. GB, MB)
 • -s: Wyświetla tylko podsumowanie zajętego miejsca
 • -r: Rekurencyjnie sprawdza podkatalogi
 • -d: Wyświetla tylko głębokość katalogów

Dodatkowe wskazówki:

 • Możesz użyć aliasów do skrócenia poleceń. Na przykład, alias dfh może być użyty do wyświetlania informacji z polecenia df -h.
 • Możesz użyć skryptów bash do automatyzacji sprawdzania wolnego miejsca na dysku.
 • Istnieje wiele graficznych narzędzi do sprawdzania wolnego miejsca na dysku, np. Gnome Disk Utility.

Podsumowanie

Sprawdzenie wolnego miejsca na dysku w Linuksie jest proste i szybkie. Możesz użyć poleceń df lub du, aby uzyskać szczegółowe informacje o zajętym i wolnym miejscu na dysku.

Polecane wpisy
Desktop Linux
Desktop Linux

Desktop Linux to wersja systemu operacyjnego Linux, która jest zaprojektowana specjalnie do użytku na komputerach stacjonarnych i laptopach. Jest to Czytaj dalej