Skrypt Linuksa: Prosty Firewall z iptables
Linux

Skrypt Linuksa: Prosty Firewall z iptables

Skrypt Linuksa: Prosty Firewall z iptables

Ten skrypt ma na celu skonfigurowanie prostej zapory sieciowej w systemie Linux za pomocą narzędzia iptables. Skrypt obejmuje podstawowe reguły chroniące system przed typowymi zagrożeniami.

Skrypt Linuksa: Prosty Firewall z iptables
Skrypt Linuksa: Prosty Firewall z iptables

Pamiętaj:

 • Przed uruchomieniem tego skryptu upewnij się, że masz uprawnienia administratora (sudo).
 • Skrypt zastąpi istniejące reguły iptables. Przed uruchomieniem wykonaj kopię zapasową bieżącej konfiguracji za pomocą polecenia iptables -L -v > iptables.backup.
 • Ten skrypt jest przeznaczony do celów edukacyjnych i może nie zapewniać pełnego bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań zapory w środowiskach produkcyjnych.

Skrypt:

Bash
#!/bin/bash

# Wyczyść wszystkie istniejące reguły
iptables -F

# Włącz ochronę przed pingowaniem z zewnątrz
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j REJECT

# Zezwól na ruch SSH z dowolnego adresu IP
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

# Zezwól na ruch HTTP i HTTPS z dowolnego adresu IP
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80,443 -j ACCEPT

# Zablokuj ruch na inne porty TCP
iptables -A INPUT -p tcp -j REJECT

# Zablokuj ruch UDP
iptables -A INPUT -p udp -j REJECT

# Zapisanie reguł do stałej konfiguracji
iptables-save > /etc/iptables.rules

# Ponowne uruchomienie iptables
systemctl restart iptables

# Komunikat o zakończeniu
echo "Prosta zapora sieciowa została skonfigurowana."

Wyjaśnienie skryptu:

 • Pierwsza linia to tzw. shebang, informująca system o używanym interpreatorze (/bin/bash).
 • Następnie skrypt usuwa wszystkie istniejące reguły iptables za pomocą polecenia iptables -F.
 • Kolejne linie definiują reguły zapory:
  • iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j REJECT – blokuje pingowanie z zewnątrz.
  • iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT – zezwala na ruch SSH na port 22.
  • iptables -A INPUT -p tcp --dport 80,443 -j ACCEPT – zezwala na ruch HTTP i HTTPS na portach 80 i 443.
  • iptables -A INPUT -p tcp -j REJECT – blokuje ruch na inne porty TCP.
  • iptables -A INPUT -p udp -j REJECT – blokuje ruch UDP.
 • Na końcu skrypt zapisuje reguły do stałej konfiguracji (/etc/iptables.rules) i restartuje usługę iptables, aby zastosować zmiany.
Czytaj  Integracja Linuxa z platformami dla deweloperów

Dodatkowe opcje:

 • Możesz dostosować ten skrypt do swoich potrzeb, dodając lub usuwając reguły.
 • Możesz użyć bardziej szczegółowych reguł, aby określić, z jakich adresów IP i portów dozwolony jest ruch.
 • Możesz zintegrować ten skrypt z systemem zarządzania konfiguracją, aby zautomatyzować proces konfiguracji zapory.

Pamiętaj, że ten skrypt jest tylko przykładem i należy go dostosować do Twoich specyficznych potrzeb i wymagań bezpieczeństwa.

Polecane wpisy
Zarządzanie kontami użytkowników w systemie Linux
Zarządzanie kontami użytkowników w systemie Linux

Zarządzanie kontami użytkowników w systemie Linux Zarządzanie kontami użytkowników w systemie Linux jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w Czytaj dalej

Usuwanie plików i katalogów w systemie Linux
Usuwanie plików i katalogów w systemie Linux

Usuwanie plików i katalogów w systemie Linux Istnieje kilka sposobów usuwania plików i katalogów w systemie Linux. Poniżej przedstawiono kilka Czytaj dalej