Konfiguracja zapory sieciowej za pomocą cmd w systemie Windows 10, 11 i 12
Informatyka Windows 10 Windows 11 Windows 12

Konfiguracja zapory sieciowej za pomocą cmd w systemie Windows 10, 11 i 12

Konfiguracja zapory sieciowej za pomocą cmd w systemie Windows 10, 11 i 12

System Windows posiada wbudowaną zaporę sieciową, która pomaga chronić komputer przed nieautoryzowanym dostępem i złośliwym oprogramowaniem. Możesz skonfigurować zaporę sieciową za pomocą narzędzia wiersza poleceń cmd, aby dostosować jej działanie do swoich potrzeb.

Konfiguracja zapory sieciowej za pomocą cmd w systemie Windows 10, 11 i 12
Konfiguracja zapory sieciowej za pomocą cmd w systemie Windows 10, 11 i 12

Przed rozpoczęciem:

 • Upewnij się, że masz uprawnienia administratora na swoim komputerze.
 • Otwórz okno wiersza poleceń cmd z uprawnieniami administratora.

Podstawowe polecenia:

 • Wyświetlanie bieżącej konfiguracji zapory:
netsh advfirewall show allprofiles
 • Włączanie lub wyłączanie zapory:
netsh advfirewall set allprofiles status on/off
 • Dodawanie reguły dla programu lub usługi:
netsh advfirewall add rule name="NazwaReguły" action=allow/deny protocol=TCP/UDP localport=PORT remoteport=PORT localaddress=LOCALADDRESS remoteaddress=REMOTEADDRESS
 • Usuwanie reguły:
netsh advfirewall delete rule name="NazwaReguły"

Przykładowe reguły:

 • Zezwalanie na ruch SSH:
netsh advfirewall add rule name="Zezwalanie na SSH" action=allow protocol=TCP localport=22
 • Blokowanie ruchu z określonego adresu IP:
netsh advfirewall add rule name="Blokowanie 192.168.1.100" action=deny localaddress=any remoteaddress=192.168.1.100
 • Otwieranie portu dla gier online:
netsh advfirewall add rule name="Port gry" action=allow protocol=TCP localport=PORT

Pamiętaj:

 • Należy zachować ostrożność podczas konfigurowania zapory sieciowej, ponieważ nieprawidłowe reguły mogą zablokować dostęp do ważnych programów lub usług.
 • Przed wprowadzaniem zmian w konfiguracji zapory sieciowej należy wykonać kopię zapasową bieżącej konfiguracji.
 • W przypadku problemów z dostępem do programów lub usług po wprowadzeniu zmian w konfiguracji zapory można przywrócić domyślną konfigurację za pomocą polecenia netsh advfirewall reset allprofiles.

Dodatkowe zasoby:

 • Dokumentacja zapory sieciowej systemu Windows https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/network-security/windows-firewall/
 • Narzędzia do zarządzania zaporą sieciową systemu Windows https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/network-security/windows-firewall/tools
Polecane wpisy
Windows 12 vs Android
Windows 12 vs Android

Windows 12 vs Android Windows 12 i Android to dwa popularne systemy operacyjne, które mają swoje zalety i wady. Wybór Czytaj dalej