Baza wiedzy Informatyka

Polecenie uruchom

Nie tak dawno temu przyszło mi naprawiać komputer z systemem Windows 10 w którym z niewiadomych powodów nie funkcjonowało menu Start ani Centrum Akcji. Nie można było odwołać się do żadnego programu, którego skrót znajdował się menu Start ani skorzystać z ikon zawartych w Centrum Akcji. Oba te elementy systemu były nieaktywne. Jedyne co działało to uruchamianie programów w sposób tradycyjny czyli poprzez bezpośrednie ich odnalezienie i uruchomienie bądź jeśli chodzi o funkcje systemu Windows wywołanie ich za pomocą skrótu wprowadzonego za pomocą klawiatury lub poprzez wykorzystanie poleceń w oknie Uruchom. Cała ta przygoda zmusiła mnie do odszukania odpowiednich poleceń bądź skrótów za pomocą, których mógłbym poruszać się po systemie. Część z odnalezionych rozwiązań nie była dla mnie tajemnicą gdyż stosuję je z powodzeniem już od wielu lat lecz znalazły się takie, które były dla mnie zaskoczeniem. Oto moja skarbnica wiedzy 🙂

Klawiatura – skróty

 

Skrót Akcja
Windows otwarcie menu Start,
Windows + A uruchomienie Centrum Akcji,
Windows + D minimalizacja wszystkich okien (przejście na Pulpit), powtórne użycie skrótu przywraca wszystkie zminimalizowane okna,
Windows + E otwarcie okno Eksplorator plików,
Windows + G otwarcie paska gry,
Windows + H udostępnienie zrzutu ekranu,
Windows + I wyświetla panel Ustawienia.
Windows + L blokada komputera, ekran blokady ,
Windows + M minimalizacja otwartych okien,
Windows + Shift + M przywraca zminimalizowane okna aplikacji,
Windows + P przełączenie wyświetlenia na inny ekran np. w przypadku użycia dwóch monitorów czy projektora,
Windows + R otwarcie okna Uruchamianie,
Windows + S otwarcie Wyszukiwania,
Windows + T wybór pomiędzy programami przypiętymi do paska zadań, użycie klawiszy Windows+1, 2, 3 itd. uruchamia bądź zamyka przypięty program do paska zadań (ikony Wyszukaj w systemie Windows oraz Widok zadań nie są wliczane), dodanie klawisza Shift powoduje uruchomienie nowej instancji programu np. Windows+Shift+1,
Windows + Ctrl+1, 2, 3 itd. powoduje otwarcie ostatniej instancji aplikacji przypiętej do paska zadań
Windows + Alt+1, 2, 3 itd. uruchamia menu kontekstowe kolejnej aplikacji przypiętej do paska zadań,
Windows + U otwarcie okna Centrum ułatwień dostępu,
Windows + X wyświetla menu dostępne po kliknięciu PPM na menu Start tzw. szybki link,
Windows + Q wyszukiwanie,
Windows + Ctrl + D nowy wirtualny pulpit,
Windows + strzałka w górę maksymalizacja aktywnego okna,
Windows + strzałka w dół minimalizacja aktywnego okna,
Windows + strzałka w lewo przełączenie okna na lewą stronę,
Windows + strzałka w prawo przełączenie okna na prawą stronę,
Windows + Ctrl + strzałka w prawo przełączenie wirtualnego pulpitu w prawo,
Windows + Ctrl + strzałka w lewo przełączenie wirtualnego pulpitu w lewo,
Windows + Home zminimalizowanie wszystkich okien oprócz aktywnego okna (kolejne naciśnięcie spowoduje przywrócenie wszystkich okien),
Windows + Ctrl + F znajdź komputer w usłudze Active Directory,
Windows + Ctrl + F4 zamyka aktualnie używany wirtualny pulpit,
Windows + dwa razy znak + powiększenie ekranu (program Lupa),
Windows + znak pomniejszenie ekranu (program Lupa),
Windows + , podgląd Pulpitu (aktywne póki klawisze są przyciśnięte),
Windows + Enter funkcja narratora Windows,
Windows + Pause otwarcie okna System,
Windows + Tab wyświetlenie otwartych okien,
Alt + Tab przełączanie pomiędzy oknami aktywnych aplikacji, dodanie przycisku Shift spowoduje przełączenie w przeciwnym kierunku,
Print Screen wykonanie „zdjęcia” ekranu monitora (zrzut ekranu), zrzut jest dostępny w schowku,
Alt+Print Screen wykonanie zrzutu tylko aktywnego okna, zrzut również jest dostępny w schowku,
Windows+spacja przełączenie języka i układu klawiatury,
Alt+F4 zamknięcie okna/aplikacji/systemu,
Ctrl+Shift+LPM na ikonie paska zadań uruchomienie aplikacji z uprawnieniami administratora,
Shift+ LPM na ikonie paska zadań uruchomienie nowej instancji programu,
Ctrl+LPM na ikonie paska zadań przejście pomiędzy otwartymi oknami danej aplikacji,
Shift+PPM na ikonie paska zadań otwarcie menu kontekstowego,
Ctrl+Shift+Esc uruchomienie Menedżer zadań,
Tab przełączenie pomiędzy elementami aktywnego okna,
Ctrl+Tab przełączanie zakładek, dodanie przycisku Shift spowoduje przełączenie w kierunku przeciwnym,
Ctrl+rolka myszy powiększenie/pomniejszenie, w przypadku użycia na Pulpicie, zmiana wielkości ikon,
Shift+F10 otwarcie menu kontekstowego,
Ctrl+Alt+Delete ekran zabezpieczeń, z poziomu ekranu można wykonać: przełączenie użytkownika, blokadę komputera, wylogowanie czy uruchomienie Menadżera zadań.
Czytaj  Microsoft zwiększył ilość pobieranych danych użytkowników w systemach Windows 7 i 8

 

Okno Uruchom – elementy systemu

 

Nazwa konsoli lub apletu Polecenie
Autoodtwarzanie Control /name Microsoft.AutoPlay lub Control /name {9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}
BitLocker Control /name Microsoft.BitLockerDriveEncryption lub Control /name {D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}
Centrum mobilności w systemie Windows mblctr lub Control /name Microsoft.MobilityCenter lub Control /name {5ea4f148-308c-46d7-98a9-49041b1dd468
Centrum sieci i udostępniania Control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter lub Control /name {8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}
Zaawansowane ustawienia udostępniania – Control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter /page Advanced
Połączenia sieciowe – Control NetConnections lub Control Ncpa.cpl
Centrum synchronizacji mobsync lub Control /name Microsoft.SyncCenter lub Control /name {9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF}
Centrum ułatwień dostępu Control /name Microsoft.EaseOfAccessCenter lub
Control access.cpl lub Control /name {D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A}
Czcionki Control /name Microsoft.Fonts lub Control fonts lub Control /name {93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD}
Data i godzina Control TimeDate.cpl lub Control /name
Microsoft.DateAndTime lub Control date/time lub Control /name {E2E7934B-DCE5-43C4-9576-7FE4F75E7480}
Data i godzina (zakładka
Dodatkowe zegary)
Control /name Microsoft.DateAndTime /page 1
Dźwięk Control /name Microsoft .Sound lub Control MnSys.cpl lub Control /name {F2DDFC82-8F12-4CDD-B7DC-D4FE1425AA4D}
Ekran Control /name Microsoft.Display
Rozdzielczość ekranu – Control /name Microsoft.Display /page Settings

lub Control Desk.cpl lub Control desk.cpl,Settings,@Settings

Ustawienia wygaszacza ekranu – Control desk.cpl,screensaver,@screensaver
Kolor i wygląd – Control /name Microsoft.Personalization /page

pageColorization lub Control color

FlashPlayer %windir%\SysWOW64\FlashPlayerApp
Foldery robocze Control /name Microsoft.WorkFolders
Grupa domowa Control /name Microsoft.HomeGroup
Historia plików Control /name Microsoft.FileHistory
Język Control /name Microsoft.Language
Klawiatura Control /name Microsoft.Keyboard lub Control keyboard lub Control /name {725BE8F7-668E-4C7B-8F90-46BDB0936430}
Konta użytkowników Control /name Microsoft.UserAccounts lub Control UserPasswords lub Control /name {60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}
Kopia zapasowa i przywracanie Control /name Microsoft.BackupAndRestoreCenter lub Control /name {B98A2BEA-7D42-4558-8BD1-832F41BAC6FD}
Menedżer poświadczeń Control /name Microsoft.CredentialManager
Menedżer urządzeń Control HdwWiz.cpl lub Control /name Microsoft.DeviceManager lub DevMgmt.msc lub Control /name {74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}
Miejsca do magazynowania Control /name Microsoft.StorageSpaces
Mysz Control /name Microsoft.Mouse lub Control mouse

lub Control Main.cpl lub Control /name {6C8EEC18-8D75-41B2-A177-8831D59D2D50}

Narzędzia administracyjne Control /name Microsoft.AdministrativeTools

lub Control AdminTools lub Control /name {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Zarządzanie komputerem – CompMgmt.msc
Usługi – Services.msc
Administrator źródeł danych ODBC – Control odbccp32.cpl
Defragmentacja i optymalizacja dysków – dfrgui.exe
Diagnostyka pamięci systemu Windows – MdSched.exe
Harmonogram zadań – taskschd.msc lub Control SchedTasks
Informacje o systemie – msinfo32.exe
Inicjator iSCSI – iscsicpl.exe
Konfiguracja systemu – msconfig.exe
Monitor wydajności – perfmon.msc
Monitor zasobów – perfmon.exe /res
Oczyszczanie dysku – cleanmgr.exe
Podgląd zdarzeń – eventvwr.msc /s
Usługi składowe – comexp.msc
Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi – WF.msc
Zarządzanie komputerem – compmgmt.msc
Odzyskiwanie Control /name Microsoft.Recovery lub Control /name {9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}
Opcje Eksploratora plików Control /name Microsoft.FolderOptions lub Control folders
Opcje indeksowania Control /name Microsoft.IndexingOptions lub rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL srchadmin.dll lub Control /name {87D66A43-7B11-4A28-9811-C86EE395ACF7}
Opcje internetowe Control /name Microsoft.InternetOptions lub Control InetCpl.cpl lub Control /name {A3DD4F92-658A-410F-84FD-6FBBBEF2FFFE}
Opcje zasilania Control PowerCfg.cpl lub Control /name Microsoft.PowerOptions lub Control /name {025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
Pasek zadań i nawigacja Control /name Microsoft.Taskbar lub rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1 lub Control /name {0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}
Personalizacja Control /name Microsoft.Personalization lub Control desk.cpl,Themes,@Themes lub Control desktop lub Control /name {ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}
Połączenia programów RemoteApp i pulpitu Control /name Microsoft.RemoteAppAndDesktopConnections lub Control /name {241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}
Programy domyślne Control /name Microsoft.DefaultPrograms lub Control /name {17CD9488-1228-4B2F-88CE-4298E93E0966}
Programy i funkcje Control /name Microsoft.ProgramsAndFeatures lub

Control AppWiz.cpl lub                 Control /name {7B81BE6A-CE2B-4676-A29E-EB907A5126C5}

  Zainstalowane aktualizacje – Control /name Microsoft.ProgramsAndFeatures /page ::{D450A8A1-9568-45C7-9C0E-B4F9FB4537BD}
Region

 

Control /name Microsoft.RegionAndLanguage lub Control Intl.cpl lub Control /name {62D8ED13-C9D0-4CE8-A914-47DD628FB1B0}
Rozpoznawanie mowy Control /name Microsoft.SpeechRecognition lub Control /name Microsoft.SpeechRecognitionOptions
Rozwiązywanie problemów Control /name Microsoft.Troubleshooting lub Control /name {C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}
System Control /name Microsoft.System lub Control /name {BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}
Telefon i modem Control /name Microsoft.PhoneAndModem lub Control /name {40419485-C444-4567-851A-2DD7BFA1684D}
Urządzenia i drukarki Control /name Microsoft.DevicesAndPrinters

lub Control printers lub Control /name Microsoft.AddHardware

Windows Defender Control /name Microsoft.WindowsDefender
Zabezpieczenia i konserwacja Control /name Microsoft.ActionCenter lub Control WscUI.cpl
Zarchiwizowane problemy – Control /name Microsoft.ActionCenter /page pageResponseArchive
Zapora systemu Windows Control Firewall.cpl lub Control /name Microsoft.WindowsFirewall lub Control /name {4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}
Dozwolone aplikacje – Control /name Microsoft.WindowsFirewall /page pageConfigureApps
Zarządzanie kolorami Control /name Microsoft.ColorManagement lub Control /name {B2C761C6-29BC-4f19-9251-E6195265BAF1}
Windows To Go Control /name Microsoft.PortableWorkspaceCreator
Inne przydatne odnośniki Edytor lokalnych zasad grupy – GPEdit.msc
Skanery i aparaty fotograficzne – Control /name Microsoft.ScannersAndCameras lub Control /name {00F2886F-CD64-4FC9-8EC5-30EF6CDBE8C3} lub Control sticpl.cpl
Windows Update – Control /name Microsoft.WindowsUpdate
Właściwości mowy – Control /name Microsoft.TextToSpeech
Właściwości systemu – Control SysDm.cpl
Opcje indeksowania – Control /name Microsoft.IndexingOptions
Urządzenia i drukarki – Control /name Microsoft.DevicesAndPrinters lub Control /name {A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}
Lokalizacja – Control /name Microsoft.LocationSettings
WindowsDefender – Control /name Microsoft.WindowsDefender lub Control /name {D8559EB9-20C0-410E-BEDA-7ED416AECC2A}
Opcje folderów – Control /name Microsoft.FolderOptions lub Control /name {6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF}

 

Okno Uruchom – lokacje

 

Polecenie Lokacja
Shell:3D Objects folder Obiekty 3D,
Shell:AccountPictures awatar bieżącego użytkownika,
shell:Application Shortcuts folder skróty aplikacji,
Shell:AppsFolder okno z zainstalowanymi programami,
Shell:AppUpdatesFolder zainstalowane aktualizacje,
Shell:Cache pliki tymczasowe (tzw. pamięć podręczną przeglądarki internetowej),
Shell:Camera Roll folder Z aparatu,
Shell:CD Burning folder Tymczasowy folder nagrywania,
Shell:ChangeRemoveProgramsFolder okno Programy i funkcje,
Shell:Common Administrative Tools narzędzia administracyjne,
Shell:Common Programs okno ze skrótami do programów,
Shell:Common Start Menu skróty programów z menu Start,
Shell:Common Startup programy uruchamiane wraz z startem systemu,
Shell:ConnectionsFolder okno Połączenia sieciowe,
Shell:ControlPanelFolder uruchamia okno Wszystkie elementy Panelu sterowania,
Shell:Cookies folder z tzw. ciasteczkami,
Shell:Desktop lub Shell:::{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641} zawartość folderu Pulpit,
Shell:Downloads lub Shell:::{088E3905-0323-4B02-9826-5D99428E115F} folder Pobrane,
Shell:DocumentsLibrary lub Shell:::{D3162B92-9365-467A-956B-92703ACA08AF} folder Dokumenty,
Shell:Favorites folder Ulubione,
Shell:Fonts folder Czcionki,
Shell:Games folder Gry,
Shell:History historia przeglądanych plików,
Shell:HomeGroupFolder Shell:::{B4FB3F98-C1EA-428d-A78A-D1F5659CBA93} folder Grupa domowa,
Shell:Libraries folder Biblioteki,
Shell:Links folder Links,
Shell:MusicLibrary biblioteka Muzyka,
Shell:My Music lub Shell:::{3DFDF296-DBEC-4FB4-81D1-6A3438BCF4DE} folder muzyka
Shell:My Pictures lub Shell:::{24AD3AD4-A569-4530-98E1-AB02F9417AA8} folder Obrazy
Shell:My Video lub Shell:::{F86FA3AB-70D2-4FC7-9C99-FCBF05467F3A} folder Wideo
Shell:NetworkPlacesFolder lub Shell:::{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C} wyświetla zawartość okna Sieć,
Shell:OneDrive lub Shell:::{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6} zawartość okna usługi OneDrive,
Shell:OneDriveCameraRoll zawartość okna usługi OneDrive, folder Z aparatu,
Shell:OneDriveDocuments zawartość okna usługi OneDrive, folder Documents,
Shell:OneDriveMusic zawartość okna usługi OneDrive, folder Muzyka,
Shell:OneDrivePictures zawartość okna usługi OneDrive, folder Obrazy,
Shell:Personal folder Dokumenty,
Shell:PrintersFolder wyświetla zawartość okna Drukarki,
Shell:Profile otwiera folder %USERPROFILE%, folder ten należy do bieżącego użytkownika,
Shell:ProgramFiles folder C:\Program Files,
Shell:ProgramFilesCommonX64 folder C:\Program Files\Common Files,
Shell:ProgramFilesX86 folder C:\Program Files (x86),
Shell:ProgramFilesX64 folder C:\Program Files,
Shell:Public folder C:\Users\Public,
Shell:PublicLibraries folderu C:\Users\Public\Libraries.
Shell:Recent folder Recent czyli niedawno używane elementy,
Shell:RecycleBinFolder Kosz,
Shell:SearchHomeFolder okno Wyniki wyszukiwania,
shell:SendTo wyświetla zawartość okna SendTo (skróty są dostępne po kliknięciu PPM w sekcji Wyślij do),
Shell:System folder %WINDIR%\System32,
Shell:SystemCertificates folder zawierający pliki certyfikatów (bieżący użytkownik),
Shell:UserProfiles folder Users,
Shell:Windows folder %WINDIR% (Windows),
Shell:::{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6} Szybki dostęp.

#uruchom #polecenieuruchom

Polecane wpisy
Windows 7 GodMode – jak odblokować ?

Windows 7 to bardzo ciekawy system z wieloma ułatwieniami. Twórcy zatroszczyli się o bardzo przejrzysty interface ale również o prostotę Czytaj dalej

10 motywów 2017 roku dla WordPress

Jeśli planujecie stworzyć Państwo swoją pierwszą stronę www, to na pewno będziecie zastanawiać nad wyborem nie tylko funkcjonalnego rozwiązania, lecz Czytaj dalej

Kryptowaluty dla początkujących

Z kryptowalutami jest trochę jak z duchami. Jedni w nie wierzą, inni nie. Nie zmienia to faktu, że w ostatnich Czytaj dalej

Wymagania dla zakupu niektórych domen .us .mobi .asia .eu .tel .pro .pw .uk .ru .de .es .ca .xxx

Wymagania dla zakupu niektórych domen - it. pro etc   Wyróżniamy kilka domen, które mają dodatkowe wymagania. Niektóre z nich Czytaj dalej

Polscy cyberspecjaliści zajęli drugie miejsce na zawodach CTF

Polscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa zakończyli 2015 rok na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej międzynarodowych zawodów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego „Capture the Flag”. Polska drużyna Czytaj dalej

Czym jest certyfikat SSL?

Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Pełne bezpieczeństwo jest Czytaj dalej

Jak stworzyć samorozpakowujące się archiwum w programie Winrar

Czasami zdarza się, że ludzie nie posiadają danego oprogramowania aby rozpakować jakiś plik. Często zdarza się to wtedy kiedy posiadamy Czytaj dalej

Ambicja, która wpędza w nałóg – 9 powodów, dla których się uzależniamy od alkoholu

Przyczyn alkoholizmu jest bardzo wiele, mogą to być problemy w pracy, z rodziną, pieniędzmi. Coraz częściej jednak od alkoholu uzależniają Czytaj dalej

Udostępnij wpis:

2 KOMENTARZE

  1. Obszerny lista skrótów. Brakuje tylko Windows+F i szkoda, że jest zablokowana możliwość kopiowania poleceń.

Możliwość komentowania została wyłączona.