Baza wiedzy Informatyka

Polecenie uruchom

Nie tak dawno temu przyszło mi naprawiać komputer z systemem Windows 10 w którym z niewiadomych powodów nie funkcjonowało menu Start ani Centrum Akcji. Nie można było odwołać się do żadnego programu, którego skrót znajdował się menu Start ani skorzystać z ikon zawartych w Centrum Akcji. Oba te elementy systemu były nieaktywne. Jedyne co działało to uruchamianie programów w sposób tradycyjny czyli poprzez bezpośrednie ich odnalezienie i uruchomienie bądź jeśli chodzi o funkcje systemu Windows wywołanie ich za pomocą skrótu wprowadzonego za pomocą klawiatury lub poprzez wykorzystanie poleceń w oknie Uruchom. Cała ta przygoda zmusiła mnie do odszukania odpowiednich poleceń bądź skrótów za pomocą, których mógłbym poruszać się po systemie. Część z odnalezionych rozwiązań nie była dla mnie tajemnicą gdyż stosuję je z powodzeniem już od wielu lat lecz znalazły się takie, które były dla mnie zaskoczeniem. Oto moja skarbnica wiedzy 🙂

Klawiatura – skróty

 

Skrót Akcja
Windows otwarcie menu Start,
Windows + A uruchomienie Centrum Akcji,
Windows + D minimalizacja wszystkich okien (przejście na Pulpit), powtórne użycie skrótu przywraca wszystkie zminimalizowane okna,
Windows + E otwarcie okno Eksplorator plików,
Windows + G otwarcie paska gry,
Windows + H udostępnienie zrzutu ekranu,
Windows + I wyświetla panel Ustawienia.
Windows + L blokada komputera, ekran blokady ,
Windows + M minimalizacja otwartych okien,
Windows + Shift + M przywraca zminimalizowane okna aplikacji,
Windows + P przełączenie wyświetlenia na inny ekran np. w przypadku użycia dwóch monitorów czy projektora,
Windows + R otwarcie okna Uruchamianie,
Windows + S otwarcie Wyszukiwania,
Windows + T wybór pomiędzy programami przypiętymi do paska zadań, użycie klawiszy Windows+1, 2, 3 itd. uruchamia bądź zamyka przypięty program do paska zadań (ikony Wyszukaj w systemie Windows oraz Widok zadań nie są wliczane), dodanie klawisza Shift powoduje uruchomienie nowej instancji programu np. Windows+Shift+1,
Windows + Ctrl+1, 2, 3 itd. powoduje otwarcie ostatniej instancji aplikacji przypiętej do paska zadań
Windows + Alt+1, 2, 3 itd. uruchamia menu kontekstowe kolejnej aplikacji przypiętej do paska zadań,
Windows + U otwarcie okna Centrum ułatwień dostępu,
Windows + X wyświetla menu dostępne po kliknięciu PPM na menu Start tzw. szybki link,
Windows + Q wyszukiwanie,
Windows + Ctrl + D nowy wirtualny pulpit,
Windows + strzałka w górę maksymalizacja aktywnego okna,
Windows + strzałka w dół minimalizacja aktywnego okna,
Windows + strzałka w lewo przełączenie okna na lewą stronę,
Windows + strzałka w prawo przełączenie okna na prawą stronę,
Windows + Ctrl + strzałka w prawo przełączenie wirtualnego pulpitu w prawo,
Windows + Ctrl + strzałka w lewo przełączenie wirtualnego pulpitu w lewo,
Windows + Home zminimalizowanie wszystkich okien oprócz aktywnego okna (kolejne naciśnięcie spowoduje przywrócenie wszystkich okien),
Windows + Ctrl + F znajdź komputer w usłudze Active Directory,
Windows + Ctrl + F4 zamyka aktualnie używany wirtualny pulpit,
Windows + dwa razy znak + powiększenie ekranu (program Lupa),
Windows + znak pomniejszenie ekranu (program Lupa),
Windows + , podgląd Pulpitu (aktywne póki klawisze są przyciśnięte),
Windows + Enter funkcja narratora Windows,
Windows + Pause otwarcie okna System,
Windows + Tab wyświetlenie otwartych okien,
Alt + Tab przełączanie pomiędzy oknami aktywnych aplikacji, dodanie przycisku Shift spowoduje przełączenie w przeciwnym kierunku,
Print Screen wykonanie „zdjęcia” ekranu monitora (zrzut ekranu), zrzut jest dostępny w schowku,
Alt+Print Screen wykonanie zrzutu tylko aktywnego okna, zrzut również jest dostępny w schowku,
Windows+spacja przełączenie języka i układu klawiatury,
Alt+F4 zamknięcie okna/aplikacji/systemu,
Ctrl+Shift+LPM na ikonie paska zadań uruchomienie aplikacji z uprawnieniami administratora,
Shift+ LPM na ikonie paska zadań uruchomienie nowej instancji programu,
Ctrl+LPM na ikonie paska zadań przejście pomiędzy otwartymi oknami danej aplikacji,
Shift+PPM na ikonie paska zadań otwarcie menu kontekstowego,
Ctrl+Shift+Esc uruchomienie Menedżer zadań,
Tab przełączenie pomiędzy elementami aktywnego okna,
Ctrl+Tab przełączanie zakładek, dodanie przycisku Shift spowoduje przełączenie w kierunku przeciwnym,
Ctrl+rolka myszy powiększenie/pomniejszenie, w przypadku użycia na Pulpicie, zmiana wielkości ikon,
Shift+F10 otwarcie menu kontekstowego,
Ctrl+Alt+Delete ekran zabezpieczeń, z poziomu ekranu można wykonać: przełączenie użytkownika, blokadę komputera, wylogowanie czy uruchomienie Menadżera zadań.
Czytaj  Gdzie używany jest protokół TCP/IP: Kluczowa rola w komunikacji sieciowej

 

Okno Uruchom – elementy systemu

 

Nazwa konsoli lub apletu Polecenie
Autoodtwarzanie Control /name Microsoft.AutoPlay lub Control /name {9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}
BitLocker Control /name Microsoft.BitLockerDriveEncryption lub Control /name {D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}
Centrum mobilności w systemie Windows mblctr lub Control /name Microsoft.MobilityCenter lub Control /name {5ea4f148-308c-46d7-98a9-49041b1dd468
Centrum sieci i udostępniania Control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter lub Control /name {8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}
Zaawansowane ustawienia udostępniania – Control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter /page Advanced
Połączenia sieciowe – Control NetConnections lub Control Ncpa.cpl
Centrum synchronizacji mobsync lub Control /name Microsoft.SyncCenter lub Control /name {9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF}
Centrum ułatwień dostępu Control /name Microsoft.EaseOfAccessCenter lub
Control access.cpl lub Control /name {D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A}
Czcionki Control /name Microsoft.Fonts lub Control fonts lub Control /name {93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD}
Data i godzina Control TimeDate.cpl lub Control /name
Microsoft.DateAndTime lub Control date/time lub Control /name {E2E7934B-DCE5-43C4-9576-7FE4F75E7480}
Data i godzina (zakładka
Dodatkowe zegary)
Control /name Microsoft.DateAndTime /page 1
Dźwięk Control /name Microsoft .Sound lub Control MnSys.cpl lub Control /name {F2DDFC82-8F12-4CDD-B7DC-D4FE1425AA4D}
Ekran Control /name Microsoft.Display
Rozdzielczość ekranu – Control /name Microsoft.Display /page Settings

lub Control Desk.cpl lub Control desk.cpl,Settings,@Settings

Ustawienia wygaszacza ekranu – Control desk.cpl,screensaver,@screensaver
Kolor i wygląd – Control /name Microsoft.Personalization /page

pageColorization lub Control color

FlashPlayer %windir%\SysWOW64\FlashPlayerApp
Foldery robocze Control /name Microsoft.WorkFolders
Grupa domowa Control /name Microsoft.HomeGroup
Historia plików Control /name Microsoft.FileHistory
Język Control /name Microsoft.Language
Klawiatura Control /name Microsoft.Keyboard lub Control keyboard lub Control /name {725BE8F7-668E-4C7B-8F90-46BDB0936430}
Konta użytkowników Control /name Microsoft.UserAccounts lub Control UserPasswords lub Control /name {60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}
Kopia zapasowa i przywracanie Control /name Microsoft.BackupAndRestoreCenter lub Control /name {B98A2BEA-7D42-4558-8BD1-832F41BAC6FD}
Menedżer poświadczeń Control /name Microsoft.CredentialManager
Menedżer urządzeń Control HdwWiz.cpl lub Control /name Microsoft.DeviceManager lub DevMgmt.msc lub Control /name {74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}
Miejsca do magazynowania Control /name Microsoft.StorageSpaces
Mysz Control /name Microsoft.Mouse lub Control mouse

lub Control Main.cpl lub Control /name {6C8EEC18-8D75-41B2-A177-8831D59D2D50}

Narzędzia administracyjne Control /name Microsoft.AdministrativeTools

lub Control AdminTools lub Control /name {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Zarządzanie komputerem – CompMgmt.msc
Usługi – Services.msc
Administrator źródeł danych ODBC – Control odbccp32.cpl
Defragmentacja i optymalizacja dysków – dfrgui.exe
Diagnostyka pamięci systemu Windows – MdSched.exe
Harmonogram zadań – taskschd.msc lub Control SchedTasks
Informacje o systemie – msinfo32.exe
Inicjator iSCSI – iscsicpl.exe
Konfiguracja systemu – msconfig.exe
Monitor wydajności – perfmon.msc
Monitor zasobów – perfmon.exe /res
Oczyszczanie dysku – cleanmgr.exe
Podgląd zdarzeń – eventvwr.msc /s
Usługi składowe – comexp.msc
Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi – WF.msc
Zarządzanie komputerem – compmgmt.msc
Odzyskiwanie Control /name Microsoft.Recovery lub Control /name {9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}
Opcje Eksploratora plików Control /name Microsoft.FolderOptions lub Control folders
Opcje indeksowania Control /name Microsoft.IndexingOptions lub rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL srchadmin.dll lub Control /name {87D66A43-7B11-4A28-9811-C86EE395ACF7}
Opcje internetowe Control /name Microsoft.InternetOptions lub Control InetCpl.cpl lub Control /name {A3DD4F92-658A-410F-84FD-6FBBBEF2FFFE}
Opcje zasilania Control PowerCfg.cpl lub Control /name Microsoft.PowerOptions lub Control /name {025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
Pasek zadań i nawigacja Control /name Microsoft.Taskbar lub rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1 lub Control /name {0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}
Personalizacja Control /name Microsoft.Personalization lub Control desk.cpl,Themes,@Themes lub Control desktop lub Control /name {ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}
Połączenia programów RemoteApp i pulpitu Control /name Microsoft.RemoteAppAndDesktopConnections lub Control /name {241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}
Programy domyślne Control /name Microsoft.DefaultPrograms lub Control /name {17CD9488-1228-4B2F-88CE-4298E93E0966}
Programy i funkcje Control /name Microsoft.ProgramsAndFeatures lub

Control AppWiz.cpl lub                 Control /name {7B81BE6A-CE2B-4676-A29E-EB907A5126C5}

  Zainstalowane aktualizacje – Control /name Microsoft.ProgramsAndFeatures /page ::{D450A8A1-9568-45C7-9C0E-B4F9FB4537BD}
Region

 

Control /name Microsoft.RegionAndLanguage lub Control Intl.cpl lub Control /name {62D8ED13-C9D0-4CE8-A914-47DD628FB1B0}
Rozpoznawanie mowy Control /name Microsoft.SpeechRecognition lub Control /name Microsoft.SpeechRecognitionOptions
Rozwiązywanie problemów Control /name Microsoft.Troubleshooting lub Control /name {C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}
System Control /name Microsoft.System lub Control /name {BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}
Telefon i modem Control /name Microsoft.PhoneAndModem lub Control /name {40419485-C444-4567-851A-2DD7BFA1684D}
Urządzenia i drukarki Control /name Microsoft.DevicesAndPrinters

lub Control printers lub Control /name Microsoft.AddHardware

Windows Defender Control /name Microsoft.WindowsDefender
Zabezpieczenia i konserwacja Control /name Microsoft.ActionCenter lub Control WscUI.cpl
Zarchiwizowane problemy – Control /name Microsoft.ActionCenter /page pageResponseArchive
Zapora systemu Windows Control Firewall.cpl lub Control /name Microsoft.WindowsFirewall lub Control /name {4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}
Dozwolone aplikacje – Control /name Microsoft.WindowsFirewall /page pageConfigureApps
Zarządzanie kolorami Control /name Microsoft.ColorManagement lub Control /name {B2C761C6-29BC-4f19-9251-E6195265BAF1}
Windows To Go Control /name Microsoft.PortableWorkspaceCreator
Inne przydatne odnośniki Edytor lokalnych zasad grupy – GPEdit.msc
Skanery i aparaty fotograficzne – Control /name Microsoft.ScannersAndCameras lub Control /name {00F2886F-CD64-4FC9-8EC5-30EF6CDBE8C3} lub Control sticpl.cpl
Windows Update – Control /name Microsoft.WindowsUpdate
Właściwości mowy – Control /name Microsoft.TextToSpeech
Właściwości systemu – Control SysDm.cpl
Opcje indeksowania – Control /name Microsoft.IndexingOptions
Urządzenia i drukarki – Control /name Microsoft.DevicesAndPrinters lub Control /name {A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}
Lokalizacja – Control /name Microsoft.LocationSettings
WindowsDefender – Control /name Microsoft.WindowsDefender lub Control /name {D8559EB9-20C0-410E-BEDA-7ED416AECC2A}
Opcje folderów – Control /name Microsoft.FolderOptions lub Control /name {6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF}

 

Okno Uruchom – lokacje

 

Polecenie Lokacja
Shell:3D Objects folder Obiekty 3D,
Shell:AccountPictures awatar bieżącego użytkownika,
shell:Application Shortcuts folder skróty aplikacji,
Shell:AppsFolder okno z zainstalowanymi programami,
Shell:AppUpdatesFolder zainstalowane aktualizacje,
Shell:Cache pliki tymczasowe (tzw. pamięć podręczną przeglądarki internetowej),
Shell:Camera Roll folder Z aparatu,
Shell:CD Burning folder Tymczasowy folder nagrywania,
Shell:ChangeRemoveProgramsFolder okno Programy i funkcje,
Shell:Common Administrative Tools narzędzia administracyjne,
Shell:Common Programs okno ze skrótami do programów,
Shell:Common Start Menu skróty programów z menu Start,
Shell:Common Startup programy uruchamiane wraz z startem systemu,
Shell:ConnectionsFolder okno Połączenia sieciowe,
Shell:ControlPanelFolder uruchamia okno Wszystkie elementy Panelu sterowania,
Shell:Cookies folder z tzw. ciasteczkami,
Shell:Desktop lub Shell:::{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641} zawartość folderu Pulpit,
Shell:Downloads lub Shell:::{088E3905-0323-4B02-9826-5D99428E115F} folder Pobrane,
Shell:DocumentsLibrary lub Shell:::{D3162B92-9365-467A-956B-92703ACA08AF} folder Dokumenty,
Shell:Favorites folder Ulubione,
Shell:Fonts folder Czcionki,
Shell:Games folder Gry,
Shell:History historia przeglądanych plików,
Shell:HomeGroupFolder Shell:::{B4FB3F98-C1EA-428d-A78A-D1F5659CBA93} folder Grupa domowa,
Shell:Libraries folder Biblioteki,
Shell:Links folder Links,
Shell:MusicLibrary biblioteka Muzyka,
Shell:My Music lub Shell:::{3DFDF296-DBEC-4FB4-81D1-6A3438BCF4DE} folder muzyka
Shell:My Pictures lub Shell:::{24AD3AD4-A569-4530-98E1-AB02F9417AA8} folder Obrazy
Shell:My Video lub Shell:::{F86FA3AB-70D2-4FC7-9C99-FCBF05467F3A} folder Wideo
Shell:NetworkPlacesFolder lub Shell:::{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C} wyświetla zawartość okna Sieć,
Shell:OneDrive lub Shell:::{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6} zawartość okna usługi OneDrive,
Shell:OneDriveCameraRoll zawartość okna usługi OneDrive, folder Z aparatu,
Shell:OneDriveDocuments zawartość okna usługi OneDrive, folder Documents,
Shell:OneDriveMusic zawartość okna usługi OneDrive, folder Muzyka,
Shell:OneDrivePictures zawartość okna usługi OneDrive, folder Obrazy,
Shell:Personal folder Dokumenty,
Shell:PrintersFolder wyświetla zawartość okna Drukarki,
Shell:Profile otwiera folder %USERPROFILE%, folder ten należy do bieżącego użytkownika,
Shell:ProgramFiles folder C:\Program Files,
Shell:ProgramFilesCommonX64 folder C:\Program Files\Common Files,
Shell:ProgramFilesX86 folder C:\Program Files (x86),
Shell:ProgramFilesX64 folder C:\Program Files,
Shell:Public folder C:\Users\Public,
Shell:PublicLibraries folderu C:\Users\Public\Libraries.
Shell:Recent folder Recent czyli niedawno używane elementy,
Shell:RecycleBinFolder Kosz,
Shell:SearchHomeFolder okno Wyniki wyszukiwania,
shell:SendTo wyświetla zawartość okna SendTo (skróty są dostępne po kliknięciu PPM w sekcji Wyślij do),
Shell:System folder %WINDIR%\System32,
Shell:SystemCertificates folder zawierający pliki certyfikatów (bieżący użytkownik),
Shell:UserProfiles folder Users,
Shell:Windows folder %WINDIR% (Windows),
Shell:::{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6} Szybki dostęp.

#uruchom #polecenieuruchom

Polecane wpisy
Programy do przyspieszania komputera za darmo po polsku
Programy do przyspieszania komputera za darmo po polsku

Oto kilka programów do przyspieszania komputera, dostępnych za darmo i w języku polskim: Programy do przyspieszania Czytaj dalej

Kod QR, co to jest ?
Kod QR co to jest

Kod QR (ang. Quick Response) to dwuwymiarowy kod kreskowy, który umożliwia szybkie i łatwe przechowywanie oraz odczytywanie informacji. Kod QR Czytaj dalej

2 KOMENTARZE

  1. Obszerny lista skrótów. Brakuje tylko Windows+F i szkoda, że jest zablokowana możliwość kopiowania poleceń.

Możliwość komentowania została wyłączona.