Pierwsza konfiguracja Debiana po instalacji systemu
Baza wiedzy Linux

Pierwsza konfiguracja Debiana po instalacji systemu

Pierwsza konfiguracja Debiana po instalacji systemu

Gratulacje! Udało Ci się zainstalować Debian na swoim komputerze. Teraz czas na jego pierwszą konfigurację. Poniższy poradnik przeprowadzi Cię krok po kroku przez najważniejsze czynności, które warto wykonać po świeżej instalacji systemu Debian. Przykłady komend będą oparte na Debianie 11 (Bullseye), ale większość z nich będzie również odpowiednia dla innych wersji.

Pierwsza konfiguracja Debiana po instalacji systemu
Pierwsza konfiguracja Debiana po instalacji systemu

1. Aktualizacja systemu

Po instalacji systemu zawsze warto sprawdzić i zaktualizować wszystkie pakiety. Otwórz terminal i wykonaj następujące komendy:

sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt full-upgrade -y
sudo apt autoremove -y

2. Dodanie konta użytkownika

Zaleca się nie pracować na co dzień na koncie root. Zamiast tego, utwórz nowego użytkownika:

sudo adduser nowy_uzytkownik

Następnie dodaj tego użytkownika do grupy sudo, aby miał prawa administracyjne:

sudo usermod -aG sudo nowy_uzytkownik

3. Konfiguracja sieci

Jeśli używasz DHCP, sieć powinna być już skonfigurowana. Aby skonfigurować statyczny adres IP, edytuj plik /etc/network/interfaces:

sudo nano /etc/network/interfaces

Dodaj następującą konfigurację:

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

Zapisz zmiany i zrestartuj interfejs sieciowy:

sudo systemctl restart networking

4. Zainstalowanie dodatkowego oprogramowania

W zależności od potrzeb, możesz chcieć zainstalować dodatkowe oprogramowanie. Oto kilka przydatnych pakietów:

sudo apt install vim git curl wget build-essential -y

5. Konfiguracja zapory sieciowej (UFW)

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, skonfiguruj zaporę sieciową UFW (Uncomplicated Firewall):

sudo apt install ufw -y
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
sudo ufw status

6. Konfiguracja czasu i lokalizacji

Aby ustawić prawidłowy czas i lokalizację:

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Następnie zainstaluj i uruchom NTP (Network Time Protocol):

sudo apt install ntp -y
sudo systemctl enable ntp
sudo systemctl start ntp

7. Konfiguracja SSH

Czytaj  Jak przyspieszyć uruchamianie systemu Windows 7 na komputerze

Jeśli planujesz zdalnie zarządzać serwerem, skonfiguruj SSH:

sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh

Możesz również zmienić domyślny port SSH w pliku /etc/ssh/sshd_config dla zwiększenia bezpieczeństwa:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Zmień linijkę:

#Port 22

na

Port 2222

Po zmianie portu, zrestartuj usługę SSH:

sudo systemctl restart ssh

8. Instalacja narzędzi do monitorowania systemu

Warto mieć zainstalowane narzędzia do monitorowania wydajności systemu:

sudo apt install htop iotop iftop -y

9. Konfiguracja automatycznych aktualizacji

Aby system był zawsze zaktualizowany, można skonfigurować automatyczne aktualizacje:

sudo apt install unattended-upgrades -y
sudo dpkg-reconfigure –priority=low unattended-upgrades

10. Zainstalowanie środowiska graficznego (opcjonalnie)

Jeśli instalujesz Debian jako system desktopowy, warto zainstalować środowisko graficzne. Przykładowo GNOME:

sudo apt install gnome -y

Po instalacji, uruchom ponownie system:

sudo reboot

Podsumowanie

Po wykonaniu powyższych kroków Twój system Debian powinien być dobrze skonfigurowany i gotowy do pracy. Oczywiście, w zależności od specyficznych wymagań, możesz potrzebować dodatkowych kroków konfiguracyjnych. Najważniejsze to regularnie aktualizować system i dbać o jego bezpieczeństwo. Powodzenia!

Polecane wpisy
Inwestowanie pieniędzy dla początkujących
Inwestowanie pieniędzy dla początkujących

Inwestowanie pieniędzy dla początkujących może być emocjonującym, ale również wymagającym zadaniem. Oto kilka sugestii, które mogą pomóc: [caption id="attachment_7151" align="aligncenter" Czytaj dalej

Sieci komputerowe, Protokoły warstwy aplikacji, Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna stosuje dwa współpracujące ze sobą protokoły warstwy aplikacji. Jeden służy do wysyłania poczty i jest to protokół SMTP, Czytaj dalej