Baza wiedzy Informatyka

Model ISO/OSI w Sieciach komputerowych

Model ISO/OSI i TCP/IP

ositcp

Architektura ISO/OSI

Model wzorcowy ISO OSI (angielskie Open System Interconnection Reference Model), jest kompleksowy standard komunikacji sieciowej (ISO 7498). Proces komunikacji wg tego modelu został podzielony na 7 etapów, zwanych warstwami, ze względu na sposób przechodzenia informacji pomiędzy nimi. Według modelu OSI każdy protokół komunikuje się ze swoim odpowiednikiem, będącym implementacją tego samego protokołu w równorzędnej warstwie komunikacyjnej systemu odległego. Dane przekazywane są od wierzchołka stosu, poprzez kolejne warstwy, aż do warstwy fizycznej, która przesyła je poprzez sieć do odległego hosta.

1. Warstwa fizyczna

Zapewnia transmisję danych pomiędzy węzłami sieci. Definiuje interfejsy sieciowe i medium transmisji. Określa m.in. sposób połączenia mechanicznego, elektrycznego, standard fizycznej transmisji danych. W skład jej obiektów wchodzą min.: przewody, karty sieciowe, modemy, wzmacniacze, koncentratory.

2. Warstwa łącza danych

Zapewnia niezawodność łącza danych. Definiuje mechanizmy kontroli błędów w przesyłanych ramkach lub pakietach – CRC (Cyclic Redundancy Check). Jest ona ściśle powiązana z warstwą fizyczną, która narzuca topologię. Warstwa ta często zajmuje się również kompresją danych. W skład jej obiektów wchodzą sterowniki urządzeń sieciowych, np.: sterowniki kart sieciowych oraz mosty i przełączniki.

3. Warstwa sieciowa

Zapewnia metody ustanawiania, utrzymywania i rozłączania połączenia sieciowego. Obsługuje błędy komunikacji. Ponadto jest odpowiedzialna za trasowanie pakietów w sieci, czyli wyznaczenie optymalnej trasy dla połączenia. W niektórych warunkach dopuszczalne jest gubienie pakietów przez tę warstwę. W skład jej obiektów wchodzą min.: rutery.

4. Warstwa transportowa

Zapewnia przezroczysty transfer danych typu point-to-point. Dba o kolejność pakietów otrzymywanych przez odbiorcę. Sprawdza poprawność przesyłanych pakietów i w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia, zapewnia ich retransmisję.

5. Warstwa sesji

Zapewnia aplikacjom na odległych komputerach realizację wymiany danych pomiędzy nimi. Kontroluje nawiązywanie i zrywanie połączenia przez aplikację. Jest odpowiedzialna za poprawną realizację zapytania o daną usługę. Do warstwy tej można zaliczyć funkcje API udostępniane programiście przez bibliotekę realizującą dostęp do sieci na poziomie powyżej warstwy transportowej takie jak np. biblioteka strumieni i gniazdek BSD.

Czytaj  HTML5

6. Warstwa prezentacji

Zapewnia tłumaczenie danych, definiowanie ich formatu oraz odpowiednią składnię. Umożliwia przekształcenie danych na postać standardową, niezależną od aplikacji. Rozwiązuje takie problemy jak niezgodność reprezentacji liczb, znaków końca wiersza, liter narodowych itp. Odpowiada także za kompresję i szyfrowanie.

7. Warstwa aplikacji

Zapewnia aplikacjom metody dostępu do środowiska OSI. Warstwa ta świadczy usługi końcowe dla aplikacji, min.: udostępnianie zasobów (plików, drukarek). Na tym poziomie rezydują procesy sieciowe dostępne bezpośrednio dla użytkownika.

Polecane wpisy
Aktualizacja zbiorcza dla Windows 7

Microsoft udostępnił duże zbiorcze uaktualnienie KB3125574 dla systemów Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2, które zawiera wszystkie aktualizacje wydane Czytaj dalej

Czy kupowanie linków to dobry pomysł?

Ostatnie doniesienia z Rosji pokazują, ze tamtejsza wyszukiwarka Yandex w minionych dniach usunęła z indeksu kilkaset stron internetowych. Dlaczego? Właściciele Czytaj dalej

Microsoft naprawia najpoważniejszy błąd w mobilnym Windows 10

Mobilny Windows 10 został wydany na rynek z jedną, dość istotną usterką. System ma problem z usypianiem działającej w tle Czytaj dalej

Jak usunąć konto Twitter

Po zalogowaniu wchodzimy w opcję „Ustawienia„(Settings). Na dole strony znajdź link Deaktywuj moje konto (Deactivate my account). Kliknij Rozumiem, dezaktywuj (i tu nazwa Twojego Czytaj dalej

Jak obejść GDPR (RODO)

Zmorą polskich, drobnych przedsiębiorców są ciągłe zmiany prawa. Niektóre z tych zmian są radosną twórczością obecnego rządu, zmierzającego do likwidacji Czytaj dalej

Różnica między USB 1.1, 2.0 a 3.0?

USB czyli Universal Serial Bus, z każdą kolejną wersją daje coraz większe możliwości, jest coraz szybszy. USB 1.1 Przepustowość full Czytaj dalej

Pingwin 4.0

Po niemal dwóch latach od ostatniej aktualizacji algorytmu Pingwin zwalczającego niedozwolone sposoby linkowania stron, Google oficjalnie ogłosił wprowadzenie jego następnej Czytaj dalej

Udostępnij wpis: