Modele warstwowe ISO/OSI i TCP/IP
Informatyka

Modele warstwowe ISO/OSI i TCP/IP

Modele warstwowe ISO/OSI i TCP/IP

W sieciach komputerowych dane przesyłane są między urządzeniami za pomocą protokołów. Protokoły te definiują sposób przekazywania danych, w tym format danych, sposób ich adresowania i kontroli błędów.

Aby lepiej zrozumieć, jak działają protokoły, opracowano modele warstwowe. Modele te dzielą proces komunikacji na mniejsze, bardziej przystępne do zrozumienia części.

Istnieją dwa główne modele warstwowe: ISO/OSI i TCP/IP.

Modele warstwowe ISO/OSI i TCP/IP
Modele warstwowe ISO/OSI i TCP/IP

Model ISO/OSI

Model ISO/OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) to teoretyczny model komunikacji sieciowej opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Model ten dzieli proces komunikacji na siedem warstw:

 1. Warstwa fizyczna – odpowiada za fizyczne przesyłanie danych przez sieć. Określa ona sposób kodowania danych w impulsy elektryczne, światło lub inne sygnały.
 2. Warstwa łącza danych – odpowiada za zapewnienie niezawodnego przesyłania danych między urządzeniami w tej samej sieci lokalnej. Wykonuje to poprzez wykrywanie i korygowanie błędów w danych.
 3. Warstwa sieciowa – odpowiada za trasowanie danych między urządzeniami w różnych sieciach. Określa ona trasę, którą dane powinny przebyć, aby dotrzeć do celu.
 4. Warstwa transportowa – odpowiada za zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego przesyłania danych między dwoma urządzeniami. Wykonuje to poprzez dzielenie danych na mniejsze części, zwane pakietami, i ich numerowanie.
 5. Warstwa sesji – odpowiada za kontrolę połączenia między dwoma urządzeniami. Wykonuje to poprzez inicjowanie połączenia, jego utrzymywanie i rozłączanie.
 6. Warstwa prezentacji – odpowiada za formatowanie danych w taki sposób, aby były zrozumiałe dla aplikacji na obu urządzeniach. Wykonuje to poprzez konwersję danych z jednego formatu na inny.
 7. Warstwa aplikacji – odpowiada za obsługę aplikacji sieciowych, takich jak przeglądarki internetowe, serwery poczty elektronicznej i programy do przesyłania plików.
Czytaj  Modele warstwowe ISO/OSI oraz TCP/IP, proces komunikacji w sieciach komputerowych

Model TCP/IP

Model TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) to model komunikacji sieciowej, na którym opiera się Internet. Model ten dzieli proces komunikacji na cztery warstwy:

 1. Warstwa dostępu do sieci – odpowiada za fizyczne przesyłanie danych przez sieć. Określa ona sposób kodowania danych w impulsy elektryczne, światło lub inne sygnały.
 2. Warstwa internetowa – odpowiada za trasowanie danych między urządzeniami w różnych sieciach. Wykonuje to poprzez przypisywanie adresów IP urządzeniom sieciowym.
 3. Warstwa transportowa – odpowiada za zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego przesyłania danych między dwoma urządzeniami. Wykonuje to poprzez dzielenie danych na mniejsze części, zwane pakietami, i ich numerowanie.
 4. Warstwa aplikacji – odpowiada za obsługę aplikacji sieciowych, takich jak przeglądarki internetowe, serwery poczty elektronicznej i programy do przesyłania plików.

Różnice między modelami ISO/OSI i TCP/IP

Modele ISO/OSI i TCP/IP mają wiele podobieństw, ale też pewne różnice.

Podobieństwa:

 • Oba modele dzielą proces komunikacji na mniejsze, bardziej przystępne do zrozumienia części.
 • Oba modele definiują funkcje, które muszą być wykonane, aby dane mogły zostać przesłane między urządzeniami w sieci.

Różnice:

 • Model ISO/OSI ma siedem warstw, a model TCP/IP ma cztery warstwy.
 • Model ISO/OSI jest bardziej szczegółowy niż model TCP/IP.
 • Model TCP/IP jest prostszy i bardziej wydajny niż model ISO/OSI.

Który model jest lepszy?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który model jest lepszy. Model ISO/OSI jest bardziej szczegółowy i może być bardziej odpowiedni do złożonych zastosowań. Model TCP/IP jest prostszy i bardziej wydajny i może być bardziej odpowiedni do ogólnych zastosowań.

Ostatecznie wybór modelu zależy od konkretnych potrzeb aplikacji.

Polecane wpisy
Jak zmienić hasło do wi-fi w routerze?
Jak zmienić hasło do wi-fi w routerze?

Jak zmienić hasło do Wi-Fi w routerze? Poradnik krok po kroku Zmiana hasła do sieci Wi-Fi w routerze jest ważnym Czytaj dalej