Konfiguracje dhcpd w Linux
Baza wiedzy Linux News

Konfiguracja dhcpd w Linux

Konfiguracja serwera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) w systemie Linux odbywa się głównie przez plik konfiguracyjny o nazwie “dhcpd.conf”. Poniżej przedstawiam przykładową konfigurację serwera DHCP w Linux:

Otwórz plik “dhcpd.conf” przy użyciu edytora tekstu. Plik ten zazwyczaj znajduje się w katalogu “/etc/dhcp/” lub “/etc/dhcp3/”.

Określ parametry globalne serwera DHCP. W sekcji “global” możesz zdefiniować takie ustawienia jak domyślny zakres adresów IP, domyślny czas dzierżawy (lease time), serwery DNS, bramy domyślne itp. Oto przykład:

option domain-name “example.com”;
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;

Zdefiniuj segmenty sieci (pule adresów IP), które serwer DHCP będzie obsługiwał. Można to zrobić za pomocą sekcji “subnet”. Każdy segment powinien mieć określony adres sieci, maskę podsieci, pulę dostępnych adresów IP oraz inne opcjonalne parametry. Przykład:

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.100 192.168.1.200;
option routers 192.168.1.1;
option broadcast-address 192.168.1.255;
}

Dodaj opcjonalne zasoby (hosty) dla konkretnych adresów MAC. W sekcji “host” możesz przypisać stałe adresy IP do określonych urządzeń sieciowych. Oto przykład:

host laptop {
hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
fixed-address 192.168.1.50;
}

W powyższym przykładzie, urządzenie o adresie MAC “00:11:22:33:44:55” otrzyma zawsze adres IP “192.168.1.50”.

Po zakończeniu edycji pliku “dhcpd.conf”, zapisz go i zamknij.

Uruchom lub zrestartuj usługę serwera DHCP, zależnie od dystrybucji systemu Linux. Możesz to zrobić za pomocą polecenia np. “service dhcpd start” lub “systemctl restart dhcpd”.

To są ogólne kroki do skonfigurowania serwera DHCP w systemie Linux. Pamiętaj, że konkretne dystrybucje mogą mieć nieco inne ścieżki do pliku konfiguracyjnego oraz inną składnię. Warto sprawdzić dokumentację dla swojej dystrybucji systemu Linux w celu uzyskania dokładniejszych instrukcji.

Polecane wpisy
Oznaczenia procesorów Intel

Intel to amerykańska firma produkująca układy scalone, procesory i inne komponenty elektroniczne. Została założona w 1968 roku przez Roberta Noyce'a Czytaj dalej