Użycie polecenia netstat

Linux: jak sprawdzić otwarte porty

Porty to numerowane adresy używane do oznaczania ruchu sieciowego. Każda usługa w sieci ma domyślnie własne porty. Na przykład, usługi WWW i poczty e-mail korzystają z portów TCP 80 i 110. Sprawdzenie otwartych portów może być przydatne w wielu sytuacjach….