Kompilacja programów z kodu źródłowego w systemie Linux
Linux

Kompilacja programów z kodu źródłowego w systemie Linux

Kompilacja programów z kodu źródłowego w systemie Linux

Kompilacja programów z kodu źródłowego to proces przekształcania kodu napisanego w języku programowania wysokiego poziomu (np. C, C++, Python, Java) na kod maszynowy, który może być bezpośrednio wykonywany przez procesor komputera. Ten proces składa się z kilku etapów:

Kompilacja programów z kodu źródłowego w systemie Linux
Kompilacja programów z kodu źródłowego w systemie Linux

1. Pobieranie kodu źródłowego:

Pierwszym krokiem jest pobranie kodu źródłowego programu, który chcesz skompilować. Możesz to zrobić, pobierając pakiet ze strony internetowej projektu lub klonując repozytorium Git.

2. Rozpakowanie kodu:

Po pobraniu kodu źródłowego należy go rozpakować. W przypadku pakietów zazwyczaj jest to plik .tar.gz lub .zip. Możesz użyć polecenia tar lub unzip do rozpakowania pliku.

3. Konfigurowanie programu:

Niektóre programy wymagają konfiguracji przed kompilacją. W tym celu należy uruchomić skrypt konfiguracyjny (zwykle ./configure) i podać odpowiednie opcje.

4. Kompilacja programu:

Po skonfigurowaniu programu można go skompilować za pomocą kompilatora. W systemie Linux najczęściej używanym kompilatorem jest gcc. Polecenie kompilacji wygląda zazwyczaj następująco:

make

5. Instalacja programu:

Po skompilowaniu programu można go zainstalować w systemie. Zwykle odbywa się to za pomocą polecenia make install.

Przykład:

Załóżmy, że chcesz skompilować i zainstalować edytor tekstu nano z kodu źródłowego.

 1. Pobierz kod źródłowy nano z https://www.nano-editor.org/download.php.
 2. Rozpakuj pobrany plik:
tar -xvf nano-5.9.tar.gz
 1. Przejdź do katalogu źródłowego nano:
cd nano-5.9
 1. Uruchom skrypt konfiguracyjny:
./configure
 1. Skompiluj program:
make
 1. Zainstaluj program:
sudo make install

Po wykonaniu tych kroków edytor tekstu nano zostanie zainstalowany w systemie i możesz go uruchomić, wpisując nano w terminalu.

Dodatkowe informacje:

 • Dokumentacja danego języka programowania i kompilatora zawiera szczegółowe informacje na temat kompilacji programów.
 • Wiele stron internetowych oferuje samouczki i przykłady kompilacji programów z kodu źródłowego.
 • Kompilacja programów z kodu źródłowego może być czasochłonna i wymagająca wiedzy technicznej. Zaleca się tę metodę tylko doświadczonym użytkownikom.
Czytaj  Korzystanie z menedżerów pakietów (apt, yum, dnf) w systemie Linux

Pamiętaj:

 • Przed kompilacją programu upewnij się, że masz zainstalowane wszystkie niezbędne zależności. Informacje o zależnościach można znaleźć w dokumentacji programu.
 • Kompilacja programów z kodu źródłowego może powodować konflikty z innymi zainstalowanymi programami. Należy zachować ostrożność podczas stosowania tej metody.
 • Kompilowanie programów z kodu źródłowego daje większą kontrolę nad procesem instalacji, ale wymaga więcej wiedzy technicznej niż korzystanie z pakietów binarnych.
Polecane wpisy
Korzystanie z Linuksa jako Platformy Rozwoju IoT
Korzystanie z Linuksa jako Platformy Rozwoju IoT

Internet Rzeczy (IoT) to termin odnoszący się do sieci połączonych urządzeń, które mogą komunikować się ze sobą i wymieniać dane. Czytaj dalej

Formatowanie dysku w Linuksie
Formatowanie dysku w Linuksie

Formatowanie dysku w Linuksie Formatowanie dysku to proces przygotowania go do przechowywania danych. Istnieje kilka sposobów formatowania dysku w systemie Czytaj dalej