Jak podzielić dysk w systemie Linux
Linux

Jak podzielić dysk w systemie Linux

Podzielenie dysku na partycje może być przydatne z wielu powodów, takich jak instalacja innych systemów operacyjnych, zwiększenie wydajności lub zorganizowanie danych. Jeśli korzystasz z systemu Linux i chcesz podzielić swój dysk, ten artykuł pokaże Ci kilka kroków, które możesz podjąć. Oto jak podzielić dysk w systemie Linux:

Jak podzielić dysk w systemie Linux
Jak podzielić dysk w systemie Linux

Krok 1: Zrozumienie partycji i systemu plików
Przed rozpoczęciem podziału dysku ważne jest zrozumienie, czym są partycje i systemy plików. Partycje to logiczne podziały dysku, które mogą zawierać dane lub systemy operacyjne. System plików określa sposób, w jaki dane są organizowane i przechowywane na partycji. W systemie Linux popularnym systemem plików jest Ext4.

Krok 2: Zidentyfikowanie dysków
Następnym krokiem jest zidentyfikowanie dysków dostępnych w systemie. Możesz użyć narzędzia “fdisk” lub “parted” w terminalu, aby wyświetlić listę dostępnych dysków i ich partycji. Na przykład, jeśli chcesz podzielić dysk oznaczony jako “/dev/sda”, wpisz w terminalu: “sudo fdisk -l /dev/sda”.

Krok 3: Wybór narzędzia do podziału dysku
System Linux oferuje różne narzędzia do podziału dysków, takie jak “fdisk”, “parted”, “gparted” czy “cfdisk”. Możesz wybrać narzędzie, które jest dla Ciebie najbardziej intuicyjne i wygodne w użyciu. Na przykład, jeśli preferujesz interfejs graficzny, możesz zainstalować “gparted”, który jest bardziej przyjazny dla użytkownika.

Krok 4: Uruchomienie narzędzia do podziału dysku
Po wyborze narzędzia, uruchom je w terminalu lub jako program graficzny. Na przykład, jeśli chcesz uruchomić “gparted”, wpisz w terminalu: “sudo gparted”. Pamiętaj, że niektóre narzędzia wymagają uprawnień administratora, dlatego używamy “sudo”.

Krok 5: Wybór dysku i partycji do podziału
Po uruchomieniu narzędzia wybierz dysk, który chcesz podzielić, na przykład “/dev/sda”. Następnie wybierz istniejącą partycję lub utwórz nową partycję na tym dysku.

Krok 6: Podział dysku
Teraz możesz podzielić dysk, tworząc nowe partycje lub zmieniając rozmiar istniejących. Możesz ustawić rozmiar partycji, typ systemu plików oraz opcje montowania. Pamiętaj, że zmiany mogą spowodować utratę danych, dlatego ważne jest, aby dokładnie przemyśleć i potwierdzić wprowadzane zmiany.

Krok 7: Zastosowanie zmian i zatwierdzenie
Po zakończeniu podziału dysku możesz zastosować zmiany i zatwierdzić je w narzędziu podziału dysku. Upewnij się, że dobrze przemyślałeś wszystkie zmiany, ponieważ niektóre z nich mogą być nieodwracalne.

Przykład podziału dysku za pomocą narzędzia “fdisk” w systemie Linux:

 1. Uruchom terminal na swoim systemie Linux.
 2. Wpisz polecenie “sudo fdisk -l” (bez cudzysłowów), aby wyświetlić listę dostępnych dysków i ich partycji. Zidentyfikuj dysk, który chcesz podzielić, na przykład “/dev/sda”.
 3. Wpisz polecenie “sudo fdisk /dev/sda” (zastąp “/dev/sda” odpowiednim dyskiem), aby rozpocząć narzędzie fdisk dla wybranego dysku.
 4. Narzędzie fdisk wyświetli menu. Możesz używać różnych poleceń w fdisk do manipulacji partycjami. Oto kilka przykładowych poleceń:
  • “p”: Wyświetl informacje o partycjach na dysku.
  • “n”: Utwórz nową partycję.
  • “d”: Usuń istniejącą partycję.
  • “t”: Zmień typ partycji.
  • “w”: Zapisz dokonane zmiany i wyjdź z narzędzia fdisk.
 5. Możesz użyć powyższych poleceń, aby utworzyć nowe partycje, zmienić ich rozmiar, usunąć partycje lub zmienić ich typ. Pamiętaj, że wprowadzone zmiany nie będą widoczne, dopóki nie zapiszesz ich za pomocą polecenia “w”.
Czytaj  Informacje o dysku Linux komendy

Przykład podziału dysku:

 1. Uruchom terminal i wpisz “sudo fdisk /dev/sda” (zakładając, że chcesz podzielić dysk /dev/sda).
 2. Wyświetli się menu narzędzia fdisk. Wpisz “p”, aby wyświetlić istniejące partycje na dysku.
 3. Wpisz “n”, aby utworzyć nową partycję.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wybrać typ partycji, rozmiar i pozycję na dysku.
 5. Wpisz “p”, aby wyświetlić aktualny stan partycji i upewnij się, że nowa partycja została utworzona poprawnie.
 6. Jeśli chcesz utworzyć więcej partycji lub dokonać innych zmian, powtórz kroki 3-5.
 7. Gdy skończysz, wpisz “w”, aby zapisać zmiany i wyjść z narzędzia fdisk.

Przykład podziału dysku za pomocą narzędzia “parted” w systemie Linux:

 1. Uruchom terminal na swoim systemie Linux.
 2. Wpisz polecenie “sudo parted -l” (bez cudzysłowów), aby wyświetlić listę dostępnych dysków i ich partycji. Zidentyfikuj dysk, który chcesz podzielić, na przykład “/dev/sda”.
 3. Wpisz polecenie “sudo parted /dev/sda” (zastąp “/dev/sda” odpowiednim dyskiem), aby rozpocząć narzędzie parted dla wybranego dysku.
 4. Narzędzie parted wyświetli menu. Możesz używać różnych poleceń w parted do manipulacji partycjami. Oto kilka przykładowych poleceń:
  • “print”: Wyświetl informacje o partycjach na dysku.
  • “mklabel”: Utwórz nową etykietę dysku (np. GPT lub MBR).
  • “mkpart”: Utwórz nową partycję.
  • “resizepart”: Zmień rozmiar istniejącej partycji.
  • “rm”: Usuń istniejącą partycję.
  • “quit”: Wyjdź z narzędzia parted.
 5. Możesz użyć powyższych poleceń, aby tworzyć nowe partycje, zmieniać ich rozmiar, usuwać partycje lub dokonywać innych operacji. Pamiętaj, że wprowadzone zmiany nie będą widoczne, dopóki nie zapiszesz ich za pomocą polecenia “quit”.

Przykład podziału dysku:

 1. Uruchom terminal i wpisz “sudo parted /dev/sda” (zakładając, że chcesz podzielić dysk /dev/sda).
 2. Wyświetli się menu narzędzia parted. Wpisz “print”, aby wyświetlić istniejące partycje na dysku.
 3. Wpisz “mkpart”, aby utworzyć nową partycję.
 4. Wybierz typ partycji (np. primary lub logical), początkowy i końcowy punkt partycji oraz opcjonalnie system plików.
 5. Wpisz “print”, aby wyświetlić aktualny stan partycji i upewnij się, że nowa partycja została utworzona poprawnie.
 6. Jeśli chcesz utworzyć więcej partycji lub dokonać innych zmian, powtórz kroki 3-5.
 7. Gdy skończysz, wpisz “quit”, aby zapisać zmiany i wyjść z narzędzia parted.
Czytaj  Zaktualizuj oprogramowanie Linux

Przykład podziału dysku za pomocą narzędzia “gparted” w systemie Linux:

 1. Uruchom GParted na swoim systemie Linux. Możesz go zazwyczaj znaleźć w menu aplikacji lub uruchomić go wpisując “gparted” w terminalu i naciskając Enter.
 2. Po uruchomieniu GParted wybierz dysk, który chcesz podzielić, z rozwijanej listy dostępnych dysków w prawym górnym rogu interfejsu.
 3. Zidentyfikuj partycję, którą chcesz zmodyfikować. Możesz zobaczyć informacje o rozmiarze, typie systemu plików itp.
 4. Jeśli chcesz zmniejszyć rozmiar istniejącej partycji, kliknij prawym przyciskiem myszy na nią i wybierz opcję “Resize/Move” (zmień rozmiar/przenieś).
 5. Przeciągnij suwak w lewo lub wprowadź żądany rozmiar partycji w polu “New Size” (nowy rozmiar). Możesz również dostosować miejsce rozpoczęcia partycji.
 6. Jeśli chcesz utworzyć nową partycję, kliknij prawym przyciskiem myszy na niewykorzystaną przestrzeń i wybierz opcję “New” (nowy).
 7. Wprowadź odpowiednie ustawienia dla nowej partycji, takie jak rozmiar, typ partycji i system plików.
 8. Kliknij przycisk “Apply” (zastosuj) lub “OK”, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.
 9. GParted rozpocznie proces podziału dysku i dostosowania partycji. Może to chwilę potrwać w zależności od rozmiaru dysku i operacji, które zostały wykonane.
 10. Po zakończeniu procesu podziału dysku możesz wyjść z GParted.

Przykład podziału dysku za pomocą narzędzia “cfdisk” w systemie Linux:

 1. Uruchom terminal na swoim systemie Linux.
 2. Wpisz polecenie “sudo cfdisk /dev/sda” (zastąp “/dev/sda” odpowiednim dyskiem), aby rozpocząć narzędzie cfdisk dla wybranego dysku.
 3. Narzędzie cfdisk wyświetli listę partycji na dysku, jeśli już istnieją. Możesz użyć strzałek na klawiaturze, aby wybrać partycję do edycji lub utworzenia nowej.
 4. Aby utworzyć nową partycję, wybierz niewykorzystaną przestrzeń na dysku i naciśnij klawisz “+”.
 5. Wybierz typ partycji, na przykład “Primary” (główna) lub “Logical” (logiczna).
 6. Podaj rozmiar partycji. Możesz wprowadzić wartość w megabajtach (np. “500M”) lub w procentach dostępnej przestrzeni (np. “50%”).
 7. Jeśli chcesz utworzyć więcej partycji, powtórz kroki 4-6.
 8. Gdy skończysz tworzenie partycji, naciśnij klawisz “Write” (zapisz), aby zapisać zmiany na dysku.
 9. Potwierdź wprowadzone zmiany, wpisując “yes” (tak) i naciśnij Enter.
 10. Naciśnij klawisz “Quit” (wyjdź), aby zakończyć narzędzie cfdisk.
Czytaj  Optymalizacja jądra Linuksa: Jak wycisnąć więcej z Twojego systemu

Oto przykład podziału dysku o pojemności 1 TB na 4 równe partycje za pomocą narzędzia “parted” w systemie Linux:

 1. Uruchom terminal na swoim systemie Linux.
 2. Wpisz polecenie “sudo parted /dev/sda” (zakładając, że dysk, który chcesz podzielić, to “/dev/sda”).
 3. Po uruchomieniu narzędzia “parted” wpisz “mklabel gpt”, aby utworzyć nową etykietę dysku w formacie GPT.
 4. Następnie wprowadź polecenie “unit TB”, aby ustawić jednostkę na terabajty.
 5. Wpisz “mkpart primary 0% 25%”, aby utworzyć pierwszą partycję o rozmiarze 25% całkowitej pojemności dysku.
 6. Powtórz krok 5, zmieniając procentowy zakres, aby utworzyć kolejne trzy partycje o takim samym rozmiarze.
  • Druga partycja: “mkpart primary 25% 50%”
  • Trzecia partycja: “mkpart primary 50% 75%”
  • Czwarta partycja: “mkpart primary 75% 100%”
 7. Wpisz “print”, aby wyświetlić informacje o utworzonych partycjach i upewnij się, że ich rozmiary są równe.
 8. Jeśli jesteś zadowolony z podziału, wpisz “quit”, aby zakończyć narzędzie “parted”.

W powyższym przykładzie dysk o pojemności 1 TB został podzielony na cztery równe partycje o rozmiarze 250 GB każda. Możesz dostosować rozmiary partycji, zmieniając procentowy zakres w krokach 5 i 6, aby dopasować je do swoich preferencji.

Podsumowanie
Podział dysku w systemie Linux może być stosunkowo prosty, jeśli wykonasz te kroki zgodnie z instrukcjami. Pamiętaj, że podział dysku to operacja, która może wpływać na Twoje dane, dlatego zawsze zaleca się wykonanie kopii zapasowej przed rozpoczęciem. Jeśli nie jesteś pewien, co robić, skonsultuj się z dokumentacją narzędzia, które wybrałeś, lub poszukaj dodatkowych poradników online. Powodzenia w podziale dysku w systemie Linux!

Polecane wpisy
Tworzenie użytkownika w Linuksie
Tworzenie użytkownika w Linuksie

Tworzenie użytkownika w Linuksie W systemie Linux istnieje kilka sposobów na utworzenie nowego użytkownika. W tym poradniku przedstawimy dwa najpopularniejsze: Czytaj dalej

Systemy plików (Ext2, Ext3, Ext4, Xfs, BtrFS)
Systemy plików (Ext2, Ext3, Ext4, Xfs, BtrFS)

Systemy plików w systemie Linux System plików to struktura danych, która umożliwia organizowanie i przechowywanie plików na dysku twardym lub Czytaj dalej