Jak sprawdzić miejsce na dysku w systemie Linux
Linux

Jak sprawdzić miejsce na dysku w systemie Linux

Jak sprawdzić miejsce na dysku w systemie Linux

W systemie Linux istnieje kilka sposobów na sprawdzenie wolnego miejsca na dysku. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych metod:

1. Polecenie df

Polecenie df (ang. disk free) wyświetla informacje o wolnym i zajętym miejscu na dyskach. Aby wyświetlić listę wszystkich zamontowanych dysków, należy użyć następującego polecenia:

df -h

Opcja -h powoduje wyświetlanie wyników w formacie przyjaznym dla użytkownika, z wartościami w megabajtach (MB), gigabajtach (GB) i terabajtach (TB).

Jak sprawdzić miejsce na dysku w systemie Linux
Jak sprawdzić miejsce na dysku w systemie Linux

Przykład:

Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1    233G 127G 106G 55% /
devtmpfs    1.9G 4.0K 1.9G  0% /dev
tmpfs      1.9G 0B 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs      1.9G 16K 1.9G  1% /run
/dev/sdb1    931G  53G 878G  6% /home

2. Polecenie du

Polecenie du (ang. disk usage) wyświetla informacje o zajętym miejscu na dysku dla podanych plików lub katalogów. Aby sprawdzić zajętość całego dysku, należy użyć następującego polecenia:

du -h /

Opcja -h powoduje wyświetlanie wyników w formacie przyjaznym dla użytkownika.

Przykład:

127G /
4.0K /dev
1.9G /dev/shm
16K /run
878G /home

3. Aplikacja graficzna

Istnieje wiele aplikacji graficznych, które umożliwiają sprawdzenie wolnego miejsca na dysku. Popularnym przykładem jest program GParted. Po uruchomieniu programu GParted, lista wszystkich dysków i partycji zostanie wyświetlona w głównym oknie. Aby sprawdzić wolne miejsce na danym dysku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jego nazwie i wybrać opcję Właściwości.

Podsumowanie

Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie wolnego miejsca na dysku w systemie Linux. Wybór najlepszej metody zależy od preferencji użytkownika. Polecenia df i du są prostymi i skutecznymi narzędziami do wyświetlania informacji o wolnym i zajętym miejscu na dysku. Aplikacje graficzne, takie jak GParted, mogą być bardziej przyjazne dla użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z wierszem poleceń.

Polecane wpisy
Konfiguracja sudo w systemie Linux
Konfiguracja sudo w systemie Linux

Konfiguracja sudo w systemie Linux sudo to program, który umożliwia użytkownikom systemu Linux wykonywanie poleceń z uprawnieniami roota. Pozwala to Czytaj dalej